Главная Обратная связь

Дисциплины:


Застосування моделі Баумоля в управлінні грошовими коштамиМодель Баумоля аналогічна моделі управління запасами Уілсона і використовується у випадку, коли у зв'язку з невизначеністю майбутніх платежів важко розробити детальний план надходжен­ня і витрат грошових коштів. Згідно з цією моделлю поповнення грошових коштів за рахунок конвертації високоліквідних цінних паперів потрібно здійснювати в той момент, коли повністю вико­ристано запаси грошових коштів. При цьому мінімальний зали­шок грошових коштів вважається нульовим, а оптимальний зали­шок є одночасно максимальним і визначається за формулою

де ОЗгк — оптимальний залишок грошових коштів; ПОп — плановий платіжний оборот, або сумарні витрати гро­шових коштів у плановому періоді; Вк — середні витрати на конвертацію поточних фінансових інвестицій в розрахунку на одну операцію; СП — ставка відсотка за поточними фінансовими інвестиція­ми (виражена десятковим дробом).

Ставка відсотка в моделі Баумоля характеризує рівень можли­вих (альтернативних) витрат або недоотриманий дохід у зв'язку з конвертацію короткострокових фінансових вкладень у грошові кошти. Більш високе значення ставки відсотка передбачає не­обхідність зменшення оптимального залишку грошових коштів. Як правило, коли ставка відсотка висока, підприємства намага­ються мати якомога менші залишки грошових коштів на своїх розрахункових рахунках. З іншого боку, якщо фірма має знач­ний платіжний оборот, а витрати на конвертацію цінних паперів високі, доцільніше збільшувати середній залишок грошових коштів і здійснювати операції з конвертації рідше. Таким чином, як і у випадку з моделлю Уілсона, управління залишком грошо­вих коштів з використанням моделі Баумоля дає змогу знайти таку оптимальну величину разової конвертації, за якої мінімізу­ються сукупні витрати: на здійснення конвертаційних операцій та можливі (альтернативні) витрати або недоотриманий дохід через вилучення інвестицій.

Модель Баумоля добре працює в умовах, коли підприємства повністю використовують свої запаси грошових коштів. Однак у реальному житті це відбувається не так часто. Як правило, про­цес руху грошових коштів має стохастичний характер. В одні періоди підприємство може отримувати значні суми за оплачени­ми рахунками і, відповідно, має надлишок грошових коштів. В інші періоди, навпаки, потрібно розраховуватися з кредиторами і ви­трачати значні суми грошових коштів.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...