Главная Обратная связь

Дисциплины:


Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях при виконанні проектуРобота фахівця по управлінню проектами пов’язана з такою діяльністю:

- виконання проекту направлено на задоволення інтересів замовника;

- забезпечення розробки документів проекту, і контроль їх обороту;

- розробка схеми робіт, розподіл проекту по пакетах робіт, розробка графіка виконання;

- виконання проекту згідно із затвердженими критеріями вартості, терміну та якості;

- забезпечення взаємодії між зацікавленими сторонами проекту, налагодження механізму внесення змін до проект;

- організація управління всіма аспектами проекту;

- забезпечення збалансованості принаймні за трьома категоріями - бізнесу, орієнтації на користувача та технологічної зрілості;

- організація та проведення нарад між замовником, інвестором і виконавцем проекту

- організація архівації всіх документів проекту.

Відповідно до реєстру нормативно-правових актів з охорони праці, враховуючи специфіку діяльності управління проектами і програмами в сфері матеріального і нематеріального виробництва, на діяльність керівника з управління проектами поширюється низка актів, а саме: Закон України про охорону праці, закон України «Про обов’язкову державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворюваннях», закон України «Про страхові тарифи на обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворюваннях», закон України «Про колективні договори і угоди», закон України «Про господарчий кодекс України», закон України «Про пенсійне забезпечення», закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», закон України «Про пожежну безпеку». Також враховуючи специфіку діяльності фахівця в сфері управління проектами і програмами потрібно мати в наявності наступні нормативно-правові акти з охорони праці НПАОП 75.0-3.40-80, НПАОП 73.0-1.05-79, НПАОП 73.1-1.06-77, НПАОП 73.1-2.07-85, НПАОП 73.1-1.10-71, НПАОП 93.0-1.01-59, НПАОП 93.0-1.02-97, НПАОП 93.0-1.03-97, НПАОП 93.0-1.06-97, НПАОП 93.0-1.07-97, НПАОП 93.0-1.09-97, НПАОП 93.01-1.04-97, НПАОП 93.03-1.08-00.

Документація з охорони праці яка повинна бути в офісі управління проектами, який функціонує як самостійний підрозділ:

- положення про систему управління охороною праці (СУОТ);

- журнал реєстрації ввідного інструктажу (ГОСТ12.0.004-90«Организация обучения безопасности труда»);

- програма вводного інструктажу (ГОСТ12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда»);

- журнал реєстрації первинних інструктажів (ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда»);

- перелік основних питань інструктажу на робочому місці (ГОСТ 12.0.004- 90 «Организация обучения безопасности труда»);- журнал розпоряджень;

- наказ про призначення комісії про перевірку знань з охорони праці (ГОСТ 12 . 0 . 004- 90 «Организация обучения безопасности труда», "Типовое положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, организаций и учреждений");

- графік перевірки знань з охорони праці;

- перелік діючих інструкцій з охорони праці;

- екзаменаційні білети з охорони праці (ГОСТ 12 . 0 . 004- 90 «Организация обучения безопасности труда»);

- інструкція з охорони праці ("Методические указания по разработке правил и инструкций по охране труда". Постановление Минтруда от 01.07.93 г.);

- журнал реєстрації видачи документації з охорони праці;

- журнал реєстрації вхідної документації;

- заходи з охорони праці;

- планування з охорони праці;

- положення про порядок проведення контролю за станом умов і охорони праці;

- журнал видачі посвідчень з охорони праці (ГОСТ 12 . 0 . 004- 90 «Организация обучения безопасности труда»);

- журнал реєстрації перевірки знань з охорони праці.

 

 


Таблиця 3.5

Опис факторів працездатності робочого місця діяльності фахівця з управління проектами

Основні види робіт Робоча зона Фактори працездатності
технічні ергономічні фізіологічні психологічні
Ініціалізація проекту (обґрунтування життєдіяльності проекту, розробка планів) Робочий кабінет в приміщенні оргтехніка (ноутбук, сканер, проектор), засоби комунікації (факс, модем, wi-fi роутер) чистота приміщення; освітленість робочої зони; ергономіка меблів; фоновий шум. випромінювання техніки; радіологічний фон; навантаження на очі та кінцівки; випромінювання обладнання. Постійне психологічне навантаження від звуку оргтехніки. Навантаження від постійного контакту з замовником проекту. Негативний вплив жорстких часових обмежень.
Планування проекту (план змісту, графік поставок, календарний графік) Особистий робочий кабінет в офісі електричне офісне обладнання (кондиціонер, комп’ютер, факс); службовий автотранспорт температура повітря, вологість, освітленість ергономіка робочого місця; монотонні шуми оргтехніки навколишнє оточення ; випромінювання техніки сидяча поза; підвищене навантаження на очі; періодичні переїзди, негативний вплив оргтехніки, навантаження на спину і руки Постійний стрес з причини великої відповідальності, періодичних переривань,шум працюючої оргтехніки та системи кондиціювання повітря, емоційна напруга в колективі

Продовження таблиці 3.5

 

Коригування базового плану проекту та релевантної документації Робочий кабінет у приміщенні електричне офісне обладнання (комп’ютер, принтер, факс, ксерокс, мережеве обладнання); офісні меблі. освітлення; ергономіка робочого місця з комп’ютером; стан повітря; атмосферний тиск; оточення в приміщенні. монотонність роботи; сидяча поза; навантаження зору; навантаження на пальці та кінцівки рук; випромінювання обладнання. стрес з причини перевантаження, постійного переривання та часового обмеження емоційна напруга; монотонний шум від офісного обладнання.

 


Таблиця 3.6

Оцінка придатності для роботи робочого місця працівників команди управління проектом (для 1-го фактору з кожної групи для одного із видів робіт)

Найменування фактору працездатності Нормативний показник Фактичний показник Оцінка (1-10) Оцінка (%)
ЄОМ (0,1) ноутбук з низьким рівнем випромінювання виконано
проектор з великим розширенням виконано
сучасні комунікаційні засоби виконано
наявність компетентного тех. персоналу виконано
ергономічність робочого місця за ноутбуком (0,2) площа робочого місця 6 м² виконано
достатній рівень освітлення виконано
сучасні офісні меблі виконано
сидяча робоча поза (0,3) періодична розминка виконано
перерви під час роботи виконано
емоційна напруга (0,4) комплекс заходів з проведення комунікацій виконано
широка система комунікацій виконано
забезпеченість службовим транспортом виконано
відведене місце для куріння виконано
Інтегральна оцінка придатності робочих місць офісу до роботи

 

Таблиця 3.7

Заходи щодо поліпшення працездатності робочого місця керівника проекту та менеджерів проекту.

Найменування фактору працездатності РМ Рекомендовані заходи щодо поліпшення умов праці та безпеки
ЄОМ Потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання на відстані 5 см від будь-якої точки відеомонітора або персональної ЕОМ не повинна перевищувати 100 мкР / год
ергономіка робочого місця з комп’ютером Проектування робочих місць, забезпечених відеотерміналами, відноситься до числа важливих проблем ергономічного проектування в області обчислювальної техніки. Робоче місце і взаємне розташування всіх його елементів повинно відповідати антропометричним, фізичним і психологічним вимогам. Велике значення має також характер роботи. Зокрема, при організації робочого місця програміста повинні бути дотримані наступні основні умови: оптимальне розміщення устаткування, що входить до складу робочого місця і достатній робочий простір, що дозволяє здійснювати всі необхідні рухи і переміщення. Ергономічними аспектами проектування відеотермінальних робочих місць, в зокрема, є: висота робочої поверхні, розміри простору для ніг, вимоги до розташування документів на робочому місці (наявність і розміри підставки для документів, можливість різного розміщення документів, відстань від очей користувача до екрану, документа, клавіатури і т.д.).
2.1 освітлення Вимоги до освітленості в приміщеннях, де встановлені комп'ютери, наступні: при виконанні зорових робіт високої точності загальна освітленість повинна складати 300лк, а комбінована - 750лк; аналогічні вимоги при виконанні робіт середньої точності - 200 і 300лк відповідно. Крім того все поле зору повинне бути освітлено достатньо рівномірно - ця основна гігієнічна вимога. Іншими словами, ступінь освітлення приміщення і яскравість екрану комп'ютера повинні бути приблизно однаковими, тому що яскраве світло в районі периферійного зору значно збільшує напруженість очей і, як наслідок, призводить до їх швидкої стомлюваності.
2.2 повітря Об'ємна витрата подається в приміщення свіжого повітря, м3 / на одну людину на годину: Об'єм до 20м3 на людину - не менше 30 20.40м3 на людину - не менше 20 Більше 40м3 на людину - природна вентиляція Для забезпечення комфортних умов використовуються як організаційні методи (раціональна організація проведення робіт залежно від пори року і доби, чергування праці та відпочинку), так і технічні засоби (вентиляція, кондиціонування повітря, опалювальна система).

 

Продовження таблиці 3.7

 

сидяча поза При 8-ми годинній робочій зміні регламентовані перерви слідує встановлювати: - для 1 категорії робіт через 2 години від початку робочої зміни і через 2 години після обідньої перерви тривалістю 15 хвилин кожен; - для 2 категорії робіт через 2 години від початку робочої зміни і через 1,5-2 години після обідньої перерви тривалістю 15 хвилин кожен або тривалість 10 хвилин через кожну годину роботи; - для 3 категорії робіт через 1,5-2 години від початку робочої зміни і через 1,5-2 години після обідньої перерви тривалістю 15 хвилин через кожну годину роботи. При 12-ти годинній роботі регламентовані перерви повинні встановлюватися в перших 8 годин роботи аналогічно перервам для 8-ми годинної робочій зміні, а протягом останніх 4 годин роботи, незалежно від категорії і виду робіт, кожну годину тривалістю 15 хвилин.
емоційна напруга Наявність в офісі кімнати психоемоційного розвантаження. Також періодичні фізичні вправи добре впливають на емоційну напругу в колективі

 

Таблиця 3.8

Ідентифікація основних можливих надзвичайних ситуацій (НС) на робочому місці співробітника офісу управління проектами

Найменування фактору працездатності РМ Можлива НС
комп’ютер Удар електричним струмом, загорання, коротке замикання
ергономіка робочого місця з комп’ютером Травми отримані в результаті експлуатації неякісних меблів, отримання професійних захворювань.
сидяча поза При довгій і неправильній роботі на клавіатурі можуть виявлятися негативні синдроми. Такі синдроми одержали назва «травми повторюваних навантажень» (ТПН). Найбільше часто від ТПН страждають кисть, зап'ястя і передпліччя, іноді плечова і шийна області.Низькочастотні електромагнітні поля ЄОМ при взаємодії з іншими негативними факторами можуть ініціювати ракові захворювання і лейкемію
емоційна напруга Роздратованість, депресії, безсоння, зниження імунітету
Зовнішні фактори Пожар у приміщенні, стихійне лихо, порив газопроводу, пошкодження системи кондиціювання

Таблиця 3.9

Оцінка готовності РМ до НС

Найменування можливої НС (ступінь небезпеки) Нормативний показник готовності Фактичний показник готовності Оцінка Оцінка готовності (%)
електричне замикання (0,3) розроблено необхідні інструкції виконано
інструктаж персоналу виконано
навчання персоналу в ЕТЦ не виконано
призначено відповідальних виконано
забезпечення захисними засобами   виконано
пожежа в приміщенні (0,4) розроблено необхідні інструкції виконано
інструктаж персоналу виконано
навчання персоналу в ЕТЦ не виконано
призначено відповідальних виконано
забезпечення засобами пожежогасіння виконано
забезпечення автоматичними засобами пожежогасіння не виконано
забезпечення сигналізацією   виконано
відключення системи кондиціювання повітря   розроблено необхідні інструкції виконано
інструктаж персоналу виконано
призначення відповідальних виконано
наявність резервних кондиціонерів не виконано
порив системи опалення в офісі (0,1) розроблено необхідні інструкції виконано
інструктаж персоналу виконано
призначення відповідальних виконано
засоби сигналізації на затоплення не виконано
Інтегральна оцінка готовності офісу до надзвичайних ситуацій

Таблиця 3.10

Для однієї із можливих НС

Модель НС Рекомендовані дії у НС
пожежа При виникненні пожежі необхідно: 1.Повідомити в рятувальну службу (при цьому назвати місце пожежі, своє прізвище і організацію). 2. Необхідно оповістити всіх оточуючих Вас колег про пожежу. 3.Спробуйте, використовуючи пожежні крани, вогнегасники, підручні засоби, згасити вогонь. 4.Якщо бачите, що сил загасити не вистачає, то згідно плану евакуації покиньте небезпечну зону. 5. Після прибуття пожежних поясніть, що і де горить.

 

Враховуючи те, що працездатність робочого місця офісу команди управління проектами має коефіцієнт значимості 0,7, готовність офісу команди управління проектами до надзвичайних ситуацій має коефіцієнт значимості 0,3 оцінюємо готовність готовності офісу команди управління проектами на 60%, тобто офіс готов до роботи за винятком вказаних недоліків.

 


ВИСНОВОК

У роботі розглянуто проект створення об’єкту харчової промисловості «Пресервний цех». В основу якого покладена ідея розширити виробництво фірми «Большая волна» за рахунок рибних пресервів. Під час виробництва пресервів будуть використовуватись інноваційний підхід в їх виробництві. Це дозволило значно підвищити обсяги виробництва і значно збільшити асортимент продукції, що випускається.

В результаті ініціалізації проекту ми провели дослідження проблеми створення проекту. Також ми розглянули різноманітні варіанти вирішення проблеми, що виникла в фірми замовника, після цього ми провели дослідження життєздатності наведених альтернатив. було вибрано найбільш раціональну з позиції гармонізації цінності проекту. Також в цьому розділі ми дослідили різноманітні схеми реалізації проекту. В результаті було обрано найбільш оптимальну схему. Ідентифікація класифікаційних ознак проекту, а також результати проектного аналізу показують, що проект цілком здатний для реалізації.

На етапі планування проекту ми провели планування змісту проекту, розроблену трирівневу WBS структуру. Далі ми розробили календарний графік проекту, діаграму Ганта і провели розрахунок тривалості проекту методом критичного шляху. Важливим етапом планування є розробка бюджету проекту. Не менш важливим є також планування проектних ризиків. В даній роботі розглянуті внутрішні і зовнішні ризики.

В третьому розділі ми розробили OBS структуру проекту. Після цього ми проводимо віртуальний моніторинг проекту. З результаті ми бачимо, що виконання проекту йде за планом, але з невеликим відхиленням по вартості від базових показників.

Невід’ємною частиною будь якого проекту є охорона праці. В розділі охорона праці описано основні фактори робочого місця, провели оцінку придатності робочого місця, розробили заходи по поліпшенню умов праці, а також провели оцінку готовності проектного офісу до надзвичайних ситуацій.

Наведене дослідження підтверджує, що методологія управління проектами може бути ефективно використана для вирішення завдань в харчовій промисловості.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...