Главная Обратная связь

Дисциплины:


Приклад побудови дерева відмовПри побудові основного дерева відмов використовуються спеціальні символи, які забезпечують аналітика ілюстрованим зображенням події (рис. 2.4).

 

 

Найбільш розповсюджений тип подій, на який накладені додаткові характеристики (головна або сприятлива подія)

 

 

Основна (вихідна) подія, забезпечена достатніми даними

Рис. 2.4. Позначення базисних (основних) подій

Спеціальна форма символів дає наочність і значно полегшує побудову дерева відмов. Прямокутний базисний елемент – це головна подія, тобто така небажана подія, яка можлива під дією чинника, або сприятлива – така, що веде до появи головної події. Базисний елемент круглої форми – це відмова устаткування, людська помилка (похибка) чи несприятлива умова. Коло означає, що подія відмови не вимагає подальшої розробки. Ромб показує нерозвинуту подію, показану на рис. 2.3, яку як і низку інших подій, ми тут не розглядаємо.

Базисні події поєднуються між собою логічними елементами (рис. 2.5), які інформують користувача про результат події.

 

 

"І" - вихідна подія відбувається, якщо всі вхідні події трапляються одночасно

 

 

"АБО" - вихідна подія відбувається, якщо трапляється будь-яка з вхідних подій

 

Рис. 2.5. Позначення логічних елементів

 

Так, якщо вхідні події поєднуються знаком «І» (рис. 2.6), то це означає, що результуюча подія можлива лише тоді, коли всі вхідні події відбудуться одночасно. Вираз для визначення ймовірності настання головної події в разі логічного символу «І» буде:

РI = РII × РIII

 

 

Рис. 2.6. З’єднання базисних подій знаком «І»

 

 

Якщо вхідні події поєднуються знаком «АБО» (рис. 2.7), то це означає, що результуюча подія можлива, коли відбудеться хоча б одна (будь-яка) з вхідних подій. Вираз для визначення ймовірності настання головної події в разі логічного символу «АБО» буде:

 

РI = 1- (1-РII) × (1-РIII)

 

 

Рис. 2.7. З’єднання базисних подій знаком «АБО»

 

Виконання аналізу дерева відмов можливе лише після деталь­ного вивчення робочих функцій усіх компонентів системи, що роз­глядається. При цьому слід враховувати, що на роботу системи впливає людський фактор, тому всі можливі «відмови оператора» теж необхідно вводити у склад дерева. Оскільки дерево відмов пока­зує статичний характер подій, розвиток подій у часі можна розгля­нути, побудувавши кілька дерев відмов.

Після побудови дерева відмов визначають ймовірність реалізації головної події. Для цього складають логічне вираження, що пов'язує ймовірність головної події з ймовірностями основних подій. З цією метою використовують наведені вище залежності.Література:

Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / за ред. Є. П. Желібо. 6-е вид. –К.: "Каравела", 2009 , с. 37 – 55;

ГОСТ 27.310-95 Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения


Додаток

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...