Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інститут аудиту в ринковій економічній системіНаявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідки різних економічних рішень. Проведення аудиторської перевірки навіть у тих випадках, коли вона не є обов'язковою, поза сумнівом, має важливе значення, адже виявлення певних помилок у фінансовій звітності дозволить керівництву вчасно усунути їх.

В умовах ринку підприємства, кредитні установи, інші господарюючі суб'єкти вступають у договірні відносини по використанню майна, коштів, проведення комерційних операцій та інвестицій. Довіра в таких відносинах повинна підкріплюватися можливістю для всіх учасників угод одержувати і використовувати фінансову інформацію.

Достовірність даних підтверджується незалежним аудитором, який в свою чергу несе повну відповідальність в межах договору щодо надання інформації, що є позитивним чинником, адже аудитору буде невигідно приховувати певні порушення чи помилки. Власники, і насамперед колективні власники - акціонери, пайовики, - а також кредитори позбавлені можливості самостійно переконатися в тому, що всі численні і часто дуже складні операції підприємства законні і правильно відображені у звітності, тому що звичайно не мають ні доступу до облікових записів, ні відповідного досвіду, і тому мають потребу в послугах аудиторів.

Аудитор діє, як правило, від імені акціонерів, адже в міру того, як керуючі-власники залучають додаткове зовнішнє фінансування, вони поступово втрачають контроль над деякими аспектами бізнесу, особливо над питаннями фінансової звітності та подальшого залучення капіталу. У міру збільшення зовнішніх джерел капіталу зростає і потреба в сучасній і надійній фінансовій інформації , наприклад, про те, наскільки відповідає одержуваний власниками дохід ступеню ризику зроблених ними інвестицій; чи повинні вони продавати, купувати або продовжувати зберігати свою частку в активах підприємства; буде підприємство здатне задовольнити їхні очікування щодо дивідендів. Більш того, наступні власники акцій і кредитори, як правило, отримують менше, ніж попередні, гарантій і прав на пріоритетне отримання виплат при можливе банкрутство підприємства.

Для компенсації відповідного ризику акціонери і кредитори вимагають від адміністрації підприємства надання регулярної фінансової інформації, а також наполягають, щоб ця інформація була підтверджена незалежною третьою особою (аудитором) таким чином, щоб її можна було вважати досить надійною для прийняття управлінських рішень.

Правильні дані потрібні не тільки безпосереднім інвесторам або акціонерам, але і кредиторам для оцінки надійності погашення позик і виплати відсотків.

Постачальників цікавить інформація про здатність підприємства вчасно погасити кредиторську заборгованість.

Працівників підприємства - стабільність і рентабельність його діяльності для оцінки своїх перспектив зайнятості, отримання фінансових та інших пільг і виплат.

Уряд зацікавлений в інформації, необхідної для розробки економічної політики, включаючи податкові заходи.

З вищесказаного, можна сформувати чіткий висновок, що саме аудиторські послуги є важливою та необхідною ланкою у системі фінансового контролю підприємств, які мають на меті ефективно та якісно розвиватись і працювати без проблем.Розвиток ринкової економіки дає поштовх щодо необхідності даного виду діяльності, адже аудит, як один з елементів контролю є саме тим чинником що дозволяє вчасно виправляти помилки і запобігати шахрайству в будь-якій організації.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...