Главная Обратная связь

Дисциплины:


Міжнародні професійні організації бухгалтерів і аудиторівПрофесійні організації аудиторів сприяють підвищенню професійного рівня аудиторів, захищають соціальні та професійні права аудиторів, вносять пропозиції щодо подальшого вдосконалення аудиторської діяльності, виконують інші повноваження, передбачені їхніми статутами і положеннями.

Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) - це всесвітня організація бухгалтерів-професіоналів, заснована у 1977 році. її мета - впровадження та додержання високоякісних професійних стандартів, міжнародного зближення національних стандартів та висловлювання з питань, що викликають широкий суспільний інтерес, де професійні знання бухгалтерів найбільш вагомі.

МФБ забезпечує керівництво професійними бухгалтерами на міжнародному рівні у служінні інтересам суспільства шляхом:

- розробки, розвитку та підтримання на високому якісному рівні між-народних професійних стандартів та Кодексу етики;

- активної підтримки зближення національних професійних стандартів, особливо стандартів з аудиту, надання впевненості, етики, освіти та фінансової звітності;

- підтримки цінностей бухгалтерської професії для забезпечення постій-ного притоку осіб з високими моральними якостями;

- допомоги країнам, що розвиваються та переходять до ринкової еко-номіки, у створенні та підтриманні професії, відданої наданню високоякісних послуг, а також служінню інтересам суспільства у співробітництві з регіональними бухгалтерськими та іншими організаціями.

Комітет з міжнародних стандартів аудиту та підтвердження достовірності інформації (IAASB служить інтересам суспільства шляхом встановлення високої якості міжнародних стандартів аудиту, контролю якості, аналізу, інший забезпечення та супутніх послуг, та сприяння зближенню міжнародні та національні стандарти. При цьому, IAASB покращує якість і однорідність практики в усьому світі і зміцнює довіру громадськості до глобальної аудиту та підтвердження достовірності професії.

Середньострокова стратегія The IAASB адресує такі три основні теми в інтересах суспільства:Підтримка глобальної фінансової стабільності;Підвищення ролі, значущості та якості забезпечення та супутніх послуг в світі, що розвивається; іСприяння прийняттю і здійсненню стандартів.

Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерівміжнародна професійна бухгалтерська організація, яка надає кваліфікації для працівників у сфері бухгалтерії, аудиту та фінансів.АССА налічує близько 162 000 членів та 428 000 студентів в 170 країнах світу, а також має 91 регіональних офісів. АССАзасновано в Лондоні 7 жовтня 1904 року, а в вересні 2004 року було відкрито регіональне представництво в Києві,

Євразійська рада сертифікованих бухгалтерів та аудиторів (ECCAA) –це недержавна некомерційна організація, заснована юридичними особами (професійними організаціями бухгалтерів та аудиторів країн, що входили до складу Радянського Союзу) для досягнення спільних цілей. Метою ЄРСБА є сприяння розвитку та підвищення статусу професії бухгалтера та аудитора, впровадження та застосування міжнародних професійних стандартів, принципів, практики та етичних норм, \ ЄРСБА представляє своїх членів у міжнародній спільноті бухгалтерів та аудиторів, сприяє вступу членів ЄРСБА до МФБ, розвиває та розширює діяльність членів ЄРСБА та виступає в якості регіональної організації, визнаної Міжнародною федерацією бухгалтерів (МФБ).

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...