Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальна характеристика Кодексу професійної етики аудиторів УкраїниОсновне завдання. Кодексу професійної етики – встановлення етичних норм для аудиторів з метою забезпечення гарантії, високої якості їх роботи та задоволення інтересів суспільства.

Користувачі, які користуються послугами аудитора повинні бути впевнені в тому ,що аудитор ніколи не порушить принципи професійної етики і буде дотримуватися їх протягом всієї практичної діяльності.

Кодекс професійної етики містить 14 розділів:

1. Об’єктивність;2. Вирішення етичних конфліктів;

3. Професійна компетентність;4. Конфіденційність;

5. Податкова практика;6. Закордонна діяльність;

7. Самореклама;8. Незалежність;9. Оплата за угодою і комісійні;10. Не сумісна з практикою аудиторська діяльність;11. Грошові суми клієнтів;12. Відносини з іншими аудиторами;13. Реклама;14. Пропозиція послуг.

В кодексі професійної етики сформовані фундаментальні засади етики, яких повинен дотримуватись кожен аудитор, а саме:

- чесність;

- об’єктивність;

- конфіденційність;

- професійна етика;

- професійні норми.

Чесність - проявляється в тому, що аудитор при виконанні своїх професійних обов’язків повинен бути чесним, так як це вимога суспільство.

У вирішенні різних питань об’єктивність аудитора проявляється в тому, що він повинен самостійно вирішувати і приймати рішення без впливу сторонніх осіб, які впливали б на його думку.

Конфіденційність полягає в тому, що аудитор без зважених на те причин не має права розголошувати отриману ним інформацію.

Професійна поведінка – це досить важливий принцип так, як аудитор буде дбати про свою кваліфікацію, репутацію, залежить сама професія.

Професійні норми слід розглядати під двома кутами зору: з одного боку,щодо внутрішнього аудиту і з іншого зовнішнього.

Внутрішні аудитори в своїй діяльності підпорядковані роботодавцю. Незважаючи на цю обставину свої функції він повинен виконувати не всупереч вимогам чесності, об’єктивності та діючого законодавства.

Зовнішні аудитори повинні керуватись нормативами аудиту та законодавчою базою під час аудиту або надання послуг.

 

Аудиторська фірма.

Аудиторська фірма - юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність.

Право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські фірми, включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

Загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не може перевищувати 30 відсотків.

Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор.

Аудиторські фірми України залежно від участі в них аудиторів різних країн поділяються на національні, в яких працюють тільки аудитори України, та міжнародні — спільні підприємства, в яких беруть участь аудитори різних країн.Аудиторська діяльність в Україні може здійснюватись і одноосібно громадянином України, якщо він має сертифікат аудитора, зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності і не займається іншими видами діяльності, крім аудиторських послуг.

Приватні аудитори та керівники аудиторських фірм несуть відповідальність за достовірність наданої інформації для занесення до Реєстру. Зразки необхідних документів, які подають до АПУ для внесення до Реєстру, наведено в додатку А.Свідоцтво про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності в Україні видається терміном на п'ять років.

У разі перереєстрації аудиторської фірми (аудитора) внаслідок зміни будь-яких даних, що наводяться в реєстраційній картці, аудиторські фірми (аудитори) повинні у терміни, передбачені чинним законодавством, письмово повідомити про ці зміни регіональне відділення Аудиторської палати України.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...