Главная Обратная связь

Дисциплины:


A. виробляти продукцію збитковоb. таке ситуація ніякої інформації для підприємства не несе

c. виробляти продукцію прибутково

Аналіз безззбитковості грунтується на:

a. розподіл витрат на релевантні та нерелевантні

B. розподіл витрат на постійні і змінні

c. розподілі витрат на прямі і непрямі

Метод диференційного аналізу впливу витрат та обсягу виробництва і реалізації продукції передбачає:

a. визначення зміни суми маржинального доходу підприємства

b. аналіз показників звітів про фінансові результати підприємства до і після зміни певного фактора

C. аналіз тільки тих показників, які змінюються під впливом прийнятих управлінських рішень

Граничні витрати-це:

ідеальні витрати при оптимальному завантаженні потужностей

мінімальні сукупні витрати

Приріст сукупних витрат внаслідок зростання виробництва на одну додаткову одиницю

Аналіз взаємозв’язку «витрати-обсяг виробництва -прибуток» ґрунтується на поділі витрат:

a. релевантні і не релевантні

b. прямі і непрямі

C. постійні і змінні

При використанні графічного способу зображення точки беззбитковості вона досягається в точці перетину кривих

a. виручки від реалізації продукції і змінних витрат

b. виручки від реалізації продукції і загальних витрат

c. виручки від реалізації продукції і постійних витрат

Начало формы

Постійні витрати є незмінними:

A. лише в межах релевантного діапазону

b. лише поза межами релевантного діапазону

c. завжди

Ціна безззбитковості -це:

a. такий рівень ціни, при якій підприємство має збиток

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...