Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 5. Банківські ресурси як основа функціонування банкуТема 1. Історія виникнення, сучасний стан та розвиток банківської системи

 

1. Сутність та еволюційні етапи розвитку банківської системи. Види банківських систем та особливості їх функціонування

2. Походження та розвиток банків

3. Зародження банків на територіях сучасної України

4. Радянська банківська система

5. Становлення та розвиток банківської системи України

6. Сучасні банківські системи та їх характеристика

7. Поняття, призначення, кластеризація банківського сектору за власністю, обсягах та регіонами

8. Банківські групи, холдинги, союзи та асоціації

9. Сучасний стан розвитку банківської системи України

Тема 2. Центральний банк та його значення в банківській системі

10. Еволюція розвитку центральних банків у світі.

11. Сутність роботи центрального банку та його функції.

12. Призначення та роль центральних банків розвинутих країн.

13. Статус та незалежність центрального банку, значення в його роботі.

14. Європейський центральний банк, його особливості.

15. Федеральна резервна система та її вплив на світову кон’юнктуру.

16. Вплив глобалізаційних процесів на діяльність центральних банків

17. Створення та розвиток Національного банку України.

18. Організаційно-правові основи функціонування Національного банку України.

19. Структура та діяльність Національного банку України.

20. Функції та операції Національного банку України.

21. Грошово-кредитна політика Національного банку України.

Тема 3. Комерційні банки як фінансові посередники

22. Банки як особливий вид фінансового посередника в ринковій економіці. Їхні відмінності від інших фінансових посередників.

23. Принципи роботи та функції комерційних банків.

24. Створення та реєстрація банку.

25. Організаційна структура банку. Органи управління банку. Права та обов’язки керівних, виконавчих та контролюючих підрозділів банків.

26. Ліцензування банків та банківської діяльності.

27. Реорганізація банку.

28. Особливості реєстрації іноземних банків. Порядок відкриття філії, відділень, обмінних пунктів комерційних банків в Україні.

29. Ліквідація банку та порядок відкликання ліцензії.

 

Тема 4. Регулювання, нагляд і контроль банківської діяльності

30. Основи регулювання, нагляду та контролю банківської діяльності.

31. Мета, етапи і методи банківського нагляду.

32. Фінансовий механізм державного регулювання банківської діяльності в Україні.

33. Особливості розробки стандартів Базельського комітету з питань банківського нагляду.

34. Складові адміністративного банківського регулювання та форми індикативного регулювання.35. Суть та значення рейтингів. Рейтингові компанії Fitch Ratings, Moody’s Investors Service та Standard& Poor’s

36.Система CAMELS.

37.Економічні нормативи регулювання діяльності банків.

Тема 5. Банківські ресурси як основа функціонування банку

38. Загальна характеристика ресурсів комерційних банків, їхня структура, класифікація у відповідності з міжнародними нормами.

39. Власні ресурси банків: склад, характеристика, структура, функції.

40. Мінімальний розмір статутного та регулятивного капіталу банку, їхні складові елементи. Субординований борг.

41. Достатність капіталу.

42. Позичений капітал.

43. Залучений капітал.

44. Система страхування вкладів фізичних осіб.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...