Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сучасний стан розвитку банківської системи УкраїниДля того, щоб адекватно оцінити діяльність банківської галузі за 10 місяців 2013 року, потрібно в основних рисах оцінити стан економічного середовища, в якому вона працювала.

Головними індикаторами виступають:

1) ВВП, що протягом п‘яти кварталів падає. За підсумками 2013 року, за підрахунками, ВВП впаде не менше, як на 0,4%.

2) Протягом сімнадцяти місяців падає промисловість. І за 10 міс. п.р. в порівнянні з аналогічним періодом минулого року падіння склало 5,2%, в тому числі металургія -5,9%, машинобудування -13,6%, хімічна промисловість-19,4%, харчова -5,7%. Падіння індексу будівельної продукції склало -16,3%. Зростання показало сільське господарство (9.5%), і роздрібний товарооборот (109,5%). Зростання зарплат і соцвиплат при падінні економіки і нарощенні держборгу ( його приріст з початку року - 4,4 млрд.$).

3) Очікуване недовиконання дохідної частини держбюджетускладає більше 30 млрд.грн., при запланованому дефіциті – 50 млрд.грн. Такі перспективи на дефіцит бюджету.

4) Стан платіжного балансу країни. Для країни, яка має від’ємну і міжнародну інвестиційну позицію з мінусом і негативне сальдо поточного рахунку платіжного балансу, тримати стабільним курс означає потрапляти у все більшу і більшу боргову залежність. Щоб перекрити це негативне сальдо потрібні прямі інвестиції в країну, а вони зменшилися на майже 3млрд.$ в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що говорить про двократне погіршення інвестиційного клімату в нашій економіці за цей період. При 12,3 млрд.$ негативному сальдо поточного рахунку 2,4 млрд.$ прямих іноземних інвестиціййого не перекривають. Перекривають борги і так званий «інший капітал», де значна частина- товарні кредити.

Разом з цим функціонування банківської галузі в 2013 році здійснювалось в більш сприятливих монетарних умовах: грошова база збільшилась за 10 місяців на 42,5 млрд.грн. (17,3%), грошова маса – на 143,6 млрд.грн. (19,7%), що є свідченням пом'якшення грошово-кредитної політики НБУ і її часткову переорієнтацію в бік стимулюючої.

Відповідно помітно покращилась ситуація з внутрішньою (гривневою) ліквідністю (залишки коштів банків на рахунках в НБУ збільшились на 6,2 млрд.грн., або 18,5%, суттєво знизились ставки на міжбанківському кредитному ринку).

Разом з тим, суттєво зросло від'ємне значення показника «Чисті зовнішні активи» по системі комерційних банків (із -45,5 млрд.грн. на кінець 2010 р. до -62,5 млрд.грн. на кінець жовтня 2013 р.), що в певній мірі віддзеркалює посилення негативних тенденцій із станом поточного рахунку платіжного балансу. При цьому переказні депозити вітчизняних банків в іноземних банках (фактично – коррахунки) зменшились на 17,8 млрд.грн. (21,5%).Депозити резидентів в українських банках зросли за 10 місяців на 75,4 млрд.грн. (13,2%), в тому числі депозити домогосподарств на 65,7 млрд.грн. (17,8%).

Кредитний портфель (без міжбанку і нерезидентів) зріс спочатку року на 57,2 млрд. грн. (7%), в тому числі кредити нефінасовим корпораціям – на 49,9 млрд.грн. (8,2%), домогосподарствам – на 6,6 млрд.грн. (3,5%). Звертає увагу на те, що в домогосподарствах відбулося збільшення заборгованості в сегменті споживчого кредитування на 11,3 млрд.грн. (9,1%) при одночасному падінні на 5,2 млрд. грн. (8,9%) кредитів на придбання і будівництво нерухомості (житла).

Що стосується кредитування не фінансових корпорацій слід відзначити збереження і навіть посилення домінуючого положення торгівлі на фоні решти секторів економіки: тут приріст кредитів склав 24,3 млрд.грн. (11%) з 49,9 млрд. (8,2%) в цілому по не фінансових корпораціях, що не радує нас. (Для порівняння: приріст кредитування всіх галузей переробної промисловості склав 7,8 млрд.грн. (6,2%)).

Урядові облігації в портфелі комерційних банків зросли за 10 місяців майже на 23 млрд. грн. (37,5%), а в портфелі НБУ – на 39,8 млрд.грн. (39,8%).

Наведені цифри свідчать, що пріоритетним напрямком використання залучених банками ресурсів, на жаль, залишається кредитування сфери торгівлі, Уряду, споживчих потреб населення. Виробничі галузі адекватної кредитної підтримки на даному етапі не одержують.

Доходи банків в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 11,3 млрд.грн. (9,1%), а витрати – на 13 млрд.грн. (10,8%), внаслідок чого прибуток знизився на 1,7 млрд.грн. (45%). В складі витрат відрахування на формування резервів майже не змінились (20,3 млрд.грн. проти 21 млрд.грн.), що вказує на неподолання проблем із якістю кредитного портфелю.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...