Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зародження страхування в УкраїніПочинаючи з XIII століття і до появи залізниці на території сучасної України, велику роль у перевезенні вантажів на далекі відстані відігравало чумацтво. Чумаки гуртом подорожували на возах, запряжених волами. Якщо в дорозі у когось з чумаків гинув віл чи ламався дерев'яний віз, зусиллями всієї компанії потерпілому купували необхідні засоби пересування, щоб він міг продовжити подорож. Економічні відносини в чумацьких братствах можна вважати першими випадками страхування.

У 1863 році в Полтаві була створена перша страхова компанія на тери­торії України – Товариство взаємного страхування від вогню. Згодом цілий ряд товариств такого типу з'явився в Києві, Одесі та Харкові. Ці товариства обслуговували переважно великих домовласників, купців і фабрикантів у межах відповідного міста. Страхувальникам, які укладали договори страху­вання на кілька років підряд, надавалися пільги, застосовувалося навіть безо­платне страхування по так званому «золотому полісу».

Страхування життя виникло в 30-х роках XIX століття. Протягом тривалого часу воно було монополією Російського товариства застрахованих капіталів і доходів. Статут товариства передбачав страхування з чотирьох видів (розрядів):

· А – страхування капіталу;

· В – страхування пенсій на користь спадкоємців та у випадку дожиття до визначеного віку;

· С – страхування пенсій на користь самого страхувальника (страхування на дожиття);

· О – страхування капіталів і пенсій на користь дітей при досягненні ними визначеного віку.

Понад 97 % договорів страхування припадало на вид А.

Страхуванням життя, крім акціонерних товариств і ощадних кас, займалися також товариства взаємного страхування, одне з яких знаходилося в Києві.

У другій половині XIX століття спектр наданих страхових послуг був досить широким. Страхові товариства приймали на страхування будинки, транспортні засоби, вантажі, меблі, одяг, тварин, розвинулось страхування життя.

Досить поширеним було і самострахування. Так, головна база створеного в 1857 році Російського товариства пароплавства і торгівлі знаходилася в Одесі.

Були поширені і так звані товариства взаємного страхування серед землевласників. За прикладом Ліфляндського товариства було організоване Товариство взаємного страхування землевласників у Києві, що забезпечувало відшкодування збитків, заподіяних вогнем, землевласникам Київської, Подільської і Волинської губерній.

Але й надалі основним видом страхування залишалося страхування від вогню. Поняття такого страхування значно розширилося і охоплювало все більший набір ризиків.

З 1894 року в Російській імперії був встановлений державний нагляд за діяльністю акціонерних страхових товариств, здійснюваний Міністерством внутрішніх справ. Утримання інспекторів Міністерства здійснювалося за рахунок спеціальних внесків страхових організацій.

У 1909 році був затверджений статут Товариства страхування від вогню майна гірських і гірничозаводських підприємств (м. Харків).

В дореволюційні роки Одеса була одним з головних центрів страхування в Україні. В місті існували самостійні страхові товариства, а також знаходилися філії провідних страхових компаній Петербурга і Москви, представництва іноземних страховиків, зокрема американських, англійських, німецьких, французьких компаній із страхування життя, діяльність яких була дозволена в Росії з 1885 року.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...