Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зв'язок бухгалтерського обліку з іншими наукамиБухгалтерський облік складовою частиною управління і становить складна система відблиски і пізнання різних господарських процесів і явищ господарському житті. Сутність ж зазначених процесів і явищ розкривається економічної теорією. Тому загальної теоретичної основою пізнання об'єктів бухгалтерського обліку є економічна теорія, вивчає економічні закони виробництва та розподілу матеріальних благ у суспільстві.

Інформація бухгалтерського обліку широко використовується для характеристики економіки різних громадських організацій і галузей народного господарства, розрахунку різних показників економічну ефективність процесів відтворення матеріальних благ. Звідси випливає, що бухгалтерський облік тісно пов'язані з такими науками, як макро- і мікроекономіка (організацій різних галузей народного господарства).

Дані бухгалтерського обліку використовують у плануванні (бюджетуванні), прогнозуванні, постійному контролі й аналізі господарсько-фінансової діяльності організації.

Плануванняяк функція управління немислима без найтіснішого зв'язку з бухгалтерським урахуванням. Так, планування є сукупність цілей і завдань подальшого розвитку підприємства міста і вибір найоптимальнішого варіанта досягнення поставленихце лей. У процесі цієї роботи як вихідної бази використовуються економічні дані бухгалтерського обліку попередніх періодів. Дані ж бухгалтерського обліку поточного періоду йдуть на контролю над виконанням планових показників, і навіть є підвалинами коригування планів, нормативів і прогнозів.

У цілому загальний комплекс економічних наук і економічний аналіз господарсько-фінансової діяльності. Економічний аналіз, використовуючи спеціальні кошти та прийоми, покликаний вивчати всієї системи ухвалення, й виконання управлінські рішення, виявляти причини негативних відхилень і розробляти заходи щодо мобілізації виявлених резервів. У процесі економічного аналізу комплексно використовуються економічні показники, що дають найповнішу і достовірну характеристику діяльності організації. З іншого боку, економічний аналіз ввозяться основному працівниками бухгалтерії (професійними бухгалтерами -бухгалтерами-аналитиками, експертами, фінансовими менеджерами). Отже, економічний аналіз господарсько-фінансової діяльності безпосередньо пов'язані з бухгалтерським урахуванням.

Безпосередній зв'язок бухгалтерського обліку, і аудитуу тому, проведення ревізій і аудиторських перевірок ввозяться основному даним бухгалтерського обліку. Виявлені під час перевірки окремі результати своєю чергою йдуть на виправлення і коригування дисконтних записів (при виявленні помилок, нестач або злишков цінностей тощо.).Тісна зв'язок є також між бухгалтерським урахуванням психології та фінансовими дисциплінами(фінанси, фінансового менеджменту, гроші, кредит, банки, біржове справа, податків і оподаткування). Показники бухгалтерського обліку використовуються під час упорядкування фінансових бюджетів, бізнес-планів, розрахунків з загальнодержавних податках і податкових декларацій. Натомість зазначені дисципліни вивчають певні боку господарських процесів, у яких досліджується суть і закономірності певних господарських явищ. У бухгалтерський облік відбиваються ці самі господарські явища їхнього контролю та управління ними. Наприклад, за даними показниками бухгалтерського обліку здійснюється контролю над виконанням фінансових планів, використанням кредитів, правильністю нарахування і своєчасністю перерахування податків до бюджету тощо.

Використання показників бухгалтерського обліку для статистичних узагальнень забезпечують тісний зв'язок бухгалтерського обліку з економічної статистикою.

Дані бухгалтерського обліку в організаціях використовуються як контролю економічних розрахунків, а й за перевірці законності функціонування організації. Звідси випливає, що бухгалтерський облік нерозривно пов'язане з такий наукою, як правознавство.

Інформація бухгалтерського обліку широко використовують у процесі: здійснення маркетингових досліджень; проведення робіт з проектування наукову організацію праці та виробництва; здійснення економико-математического моделювання окремих процесів і місцевих господарських результатів. На базі всіх зазначених наукових розробок та проектних робіт адміністрація організації може приймати обгрунтовані управлінські рішення всіх рівнях і ділянках господарську діяльність економічного суб'єкта. У водночас функція зворотний зв'язок бухгалтерського обліку забезпечує можливість подальшого удосконалення засобів отримання корисною, доречною і найнадійнішою інформації на вирішення управлінських завдань. Саме тому бухгалтерський облік тісно пов'язані з такими дисциплінами, як менеджмент, маркетинг, наукова організація виробництв, економіка праці, економіко-математичне моделювання і програмування.

Оперативність отримання, і навіть підвищення якості і ефективність використання їх у управлінні господарськими процесами організації значно зростає у умовах автоматизації бухгалтерського обліку. Використання ЕОМ передбачає застосування різних прийомів та способів систем комп'ютерного опрацювання даних. Тому рівень підготовки бухгалтера має бути досить високим у сфері інформаційних технології виконання робіт з обробці ін формації, яка потрібна на організації бухгалтерського справи. Звідси випливає, що

бухгалтерську справу пов'язане з інформатикою, комп'ютеризацією обліково-аналітичних запитань і інформаційними системами економіки.


 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...