Главная Обратная связь

Дисциплины:


II Теоретичне завдання. Дайте оцінку сучасного поняття та специфіки структури банківських правовідносин (економіко-правова характеристика суб’єктів 

Дайте оцінку сучасного поняття та специфіки структури банківських правовідносин (економіко-правова характеристика суб’єктів, змісту та об’єкту банківських правовідносин).

 

III Практичне завдання

Наведіть та обґрунтуйте порівняльну таблицю договору позики та кредитного договору за:

а) сторонами;

б) предметом;

в) порядком укладення, формою;

г) процентами за користування коштами;

д) відповідальністю сторін;

е) способами забезпечення виконання договорів позики та кредитування.

Розробив: к.ю.н., Андросов С.М. ____________________

Затверджено на засіданні кафедри економічної безпеки

протокол № __від _._.2012_р.

 

Завідувач кафедри ___________________ О.А.Бурбело
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

 

Факультет економічної та громадської безпеки

Кафедра економічної безпеки

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Банківське право»

для студентів (курсантів, слухачів) 0304 «Право» / 6.030401 «Правознавство» / 6.030402 «Правоохоронна діяльність» слідча, адміністративно-правова, кримінальна міліція, економічна безпека, громадська безпека

 

№ 3

I Тестове завдання

А. До поточних рахунків дічим законодавством України віднесено:

1) вкладні (депозитни) рахунки, рахунки за спеціальними режимами їх використання, поточні рахунки типу “Н”, поточні рахунки типу “П”, карткові рахунки, поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів, інвестиційні рахунки;

2) вкладні (депозитни) рахунки, рахунки за спеціальними режимами їх використання, поточні рахунки типу “Н”, поточні рахунки типу “П”, карткові рахунки, поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів, інвестиційні рахунки;

3) рахунки за спеціальними режимами їх використання, поточні рахунки типу “Н”, поточні рахунки типу “П”, карткові рахунки, поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів, інвестиційні рахунки;

4) вкладні (депозитни) рахунки, рахунки за спеціальними режимами їх використання, поточні рахунки типу “Н”, поточні рахунки типу “П”, кореспондентські рахунки банків, поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів, інвестиційні рахунки;

5) будь які рахунки, які відкрито у кредитно-фінансових установах України з дотриманням вимог вітчизняного діючого законодавства.

Б. Системоутворюючий банк – це банк, зобов'язання якого становлять не менше:

1) 5 відсотків від загальних зобов'язань банківської системи;

2) 10 відсотків від загальних зобов'язань банківської системи;

3) 25 відсотків від загальних зобов'язань банківської системи;4) 50 відсотків від загальних зобов'язань банківської системи;

5) жодної вірної відповіді.

В. Тимчасова адміністрація - процедура, що застосовується Національним банком України при:

1) створенні нового банку;

2) ліквідації існуючого банку;

3) отриманні міжнародного кредиту;

4) здійсненні банківського нагляду за обставин, передбачених цим Законом;

5) жодної вірної відповіді.

Г. Державний банк - це банк:

1) сто відсотків статутного капіталу якого належать державі в особі Національного банку України;

2) тридцять і більше відсотків статутного капіталу якого належать державі в особі Кабінету міністрів України;

3) сто відсотків статутного капіталу якого належать державі;

4) п’ятдесят і більше відсотків статутного капіталу якого належить державі;

5) не менш ніж дев’яносто відсотків статутного капіталу якого належить державі в особі Національного банку України

Д. Істотна участь – це пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами:

1) 10 і більше відсотками статутного капіталу;

2) 15 і більше відсотками статутного капіталу

2) 25 і більше відсотками статутного капіталу;

3) 50 і більше відсотками статутного капіталу;

4) не менш ніж 75 відсотками статутного капіталу;

5) жодної вірної відповіді.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...