Главная Обратная связь

Дисциплины:


II Теоретичне завдання. Проаналізуйте сучасні теоретичні підходи щодо місця банківського права в системі права України. 

Проаналізуйте сучасні теоретичні підходи щодо місця банківського права в системі права України.

 

III Практичне завдання

У зв’язку з необхідністю проведення лікування за кордоном громадянин А. позичив у громадянина В. 4 тис. доларів США строком на 12 місяців. У розписці було зазначено, що на момент повернення боргу сума може бути повернута у гривнях по курсу Національного банку, за користування грішми А. зобов’язується сплатити 20% річних від суми позики.

Дайте правовий аналіз ситуації. В якій формі має бути укладений договір позики?

 

 

Розробив: к.ю.н., Андросов С.М. ____________________

Затверджено на засіданні кафедри економічної безпеки

протокол № __від _._.2012_р.

 

Завідувач кафедри ___________________ О.А.Бурбело


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

 

Факультет економічної та громадської безпеки

Кафедра економічної безпеки

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Банківське право»

для студентів (курсантів, слухачів) 0304 «Право» / 6.030401 «Правознавство» / 6.030402 «Правоохоронна діяльність» слідча, адміністративно-правова, кримінальна міліція, економічна безпека, громадська безпека

 

№ 9

I Тестове завдання

А. Дисконтна валютна політика НБУ, це політика:

1) по запровадженню комплексу заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці України;

2) використання центральним банком для купівлі-продажу, як правило, короткострокових державних цінних паперів з метою регулювання грошової маси;

3) зниження або підвищення Національним банком України процентних ставок за кредит з метою регулювання попиту і пропозиції на позичковий капітал;

4) варіанти відповідей, що зазначені у пунктах 1, 2 та 3;

5) жодного вірного варінту.

Б. Платіжне доручення:

1) використовується за товарними операціями;

2) використовується для нетоварних операцій;

3) дійсне протягом 10 днів;

4) використовується виключно при попередній оплаті;

5 виписується постачальником.

В. Векселі використовуються при:

1)покупці товарів або оплаті боргів;

2) одержані кредиту в банку;

3) некредитоспроможності підприємства, щоб уникнути банкрутства;

4) погашені банківської заборгованості;

5) здійсненні кредитування і розрахунків.

Г. Строк дії чекової книжки складає:

1) два роки, чека, який видається фізичній особі для разового розрахунку,- один місяць з дати їх видачі;

2) три роки, чека, який видається фізичній особі для разового розрахунку,- шість місяців з дати їх видачі;3) три роки, чека, який видається фізичній особі для разового розрахунку, — один рік з дати їх видачі.

4) один рік, чека, який видається фізичній особі для разового розрахунку, — три місяці з дати їх видачі.

5) жодної вірної відповіді.

Д. Які із зазначених операцій, банки не можуть здійснювати без отримання письмового дозвілу Національного банку України?

1) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик

2) емісію власних цінних паперів

3) операції з валютними цінностями

4) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів

5) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток

6) лізинг.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...