Главная Обратная связь

Дисциплины:


II Теоретичне завдання. Наведіть поняття та проаналізуйте існуючи класифікації валютних операцій. 

Наведіть поняття та проаналізуйте існуючи класифікації валютних операцій.

 

III Практичне завдання

У місцевий суд з вимогою звернувся гр.А. Він оспорював факт позики грошей у гр.В. Гр.А. просив суд врахувати ту обставину, що рік тому він допомагав гр.В. у будівництві гаража. За виконані роботи гр.В. не розрахувався. Згодом гр.А. звернувся до гр.В. з проханням позичити йому 2000 грн. на лікування. Гр.В. позичив гроші з умовою повернення їх через 6 місяців.

Гр.А. посилався на скрутне матеріальне становище і просив суд оспорити договір позики і визнати, що 2000 грн. є фактично не боргом, а платою за раніше виконані роботи.

Обґрунтуйте чи можна оспорити договір позики, враховуючи те, що договір позики є реальним? Наведіть легітимні підстави оспорення договору позики.

 

 

Розробив: к.ю.н., Андросов С.М. ____________________

Затверджено на засіданні кафедри економічної безпеки

протокол № __від _._.2012_р.

 

Завідувач кафедри ___________________ О.А.Бурбело


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

 

Факультет економічної та громадської безпеки

Кафедра економічної безпеки

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Банківське право»

для студентів (курсантів, слухачів) 0304 «Право» / 6.030401 «Правознавство» / 6.030402 «Правоохоронна діяльність» слідча, адміністративно-правова, кримінальна міліція, економічна безпека, громадська безпека

№ 11

I Тестове завдання

А. Банки в Україні створюються у такій організаційно-правовій формі, як:

1) банк з повною відповільністю;

2) товариство з обмеженою відповідальністю;

3) публічне акціонере товарство;

4) кооперативний банк;

5) «публічне акціонерне тавариство» або «коопертивний банк»;

6) «приватне акціонерне товарство» або «кооперативний банк».

Б. Предметом застави не можуть бути:

1) культурні та історичні цінності, що перебувають у державній власності і занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання;

2) вимоги, які мають особистий характер, а також інші вимоги, застава яких забороняється законом;

3) майно та майнові права, які вже перебувають у заставі по іншим зобовязанням;

4) об’єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що знаходяться у процесі корпоратизації;

5) варіанти відповідей, що зазначені у пунктах 1, 3, 4;

6) варіанти відповідей, що зазначені у пунктах 1, 2, 4.В. Банк з іноземним капіталом – це банк у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше:

1) не менш ніж 50 %;

2) 30 % і більше;

3) 30 %;

4) 10 % і більше;

5) 90 % і більше.

Г. До класифікації банківських кредитів за цільовим призначенням відноситься:

1) кредити за галузями народного господарства;

2) кредити населенню;

3) кредити державним органам влади;

4) виробничий кредит;

5) комерційний кредит.

Д. У разі відкриття поточного або вкладного (депозитного) рахунку підприємцю до отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби :

1) операції за цим рахунком не здійснюються;

2) операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів;

3) операції за цим рахунком здійснюються лише за умови письмового дозвілу Національного банку України;

4) операції за цим рахунком здійснюються лише за умови письмового дозвілу власника такого рахунку;

5) операції за цим рахунком не здійснюються на суму, яка перевищує еквівалент 10 тисяч євро.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...