Главная Обратная связь

Дисциплины:


II Теоретичне завдання. Проаналізуйте схожість та відмінність поточних та депозитних рахунків. 

Проаналізуйте схожість та відмінність поточних та депозитних рахунків.

 

 

III Практичне завдання

Згідно з п.17 ст.11 Закону України «Про міліцію» міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, які знаходяться у провадженні міліції.

Дайте оцінку яку категорію злочинів, на Ваш погляд, має на увазі законодавець? Чи врегульовані зазначені відносини спеціальними нормативно-правовими приписами?

 

Розробив: к.ю.н., Андросов С.М. ____________________

Затверджено на засіданні кафедри економічної безпеки

протокол № __від _._.2012_р.

 

Завідувач кафедри ___________________ О.А.Бурбело


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

 

Факультет економічної та громадської безпеки

Кафедра економічної безпеки

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Банківське право»

для студентів (курсантів, слухачів) 0304 «Право» / 6.030401 «Правознавство» / 6.030402 «Правоохоронна діяльність» слідча, адміністративно-правова, кримінальна міліція, економічна безпека, громадська безпека

 

№ 20

I Тестове завдання

А. До класифікації банківських кредитів за цільовим призначенням відноситься:

1) кредити за галузями народного господарства;

2) кредити населенню;

3) кредити державним органам влади;

4) виробничий кредит;

5) комерційний кредит.

Б. Векселі використовуються при:

1)покупці товарів або оплаті боргів;

2) одержані кредиту в банку;

3) некредитоспроможності підприємства, щоб уникнути банкрутства;

4) погашені банківської заборгованості;

5) здійсненні кредитування і розрахунків.

В. Строк дії чекової книжки складає:

1) два роки, чека, який видається фізичній особі для разового розрахунку,- один місяць з дати їх видачі;

2) три роки, чека, який видається фізичній особі для разового розрахунку,- шість місяців з дати їх видачі;

3) три роки, чека, який видається фізичній особі для разового розрахунку, — один рік з дати їх видачі.

4) один рік, чека, який видається фізичній особі для разового розрахунку, — три місяці з дати їх видачі.

5) жодної вірної відповіді.

Г. Державний банк - це банк:

1) сто відсотків статутного капіталу якого належать державі в особі Національного банку України;

2) тридцять і більше відсотків статутного капіталу якого належать державі в особі Кабінету міністрів України;3) сто відсотків статутного капіталу якого належать державі;

4) п’ятдесят і більше відсотків статутного капіталу якого належить державі;

5) не менш ніж дев’яносто відсотків статутного капіталу якого належить державі в особі Національного банку України

Д. Істотна участь – це пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами:

1) 10 і більше відсотками статутного капіталу;

2) 15 і більше відсотками статутного капіталу

2) 25 і більше відсотками статутного капіталу;

3) 50 і більше відсотками статутного капіталу;

4) не менш ніж 75 відсотками статутного капіталу;

5) жодної вірної відповіді.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...