Главная Обратная связь

Дисциплины:


Організаційна структураОрганізаційно-правова форма підприємства - товариство з обмеженою відповідальністю як компанія однієї особи. Засновник і генеральний директор фірми – Тіт Ольга Василівна. Оплатою її праці є прибуток підприємства. Вона веде керівництво діяльністю підприємства, самостійно вирішує питання діяльності підприємства, діє від його імені, має право першого підпису, розпоряджається майном підприємства, здійснює прийом і звільнення працівників. Генеральний директор несе відповідальність за достовірність даних бухгалтерського і статистичного звітів. Також вона займається питаннями збуту, маркетингу, реклами.

Генеральний директор наймається з іншого підприємства і працює за договором. Оплата становить 9000 грн.

Старший майстер відповідає за організацію робіт, постачання деталей і наймання робітників та їх роботу. Нарівні з працівниками основного виробництва, він займається ремонтом технічних засобів, але в меншій кількості. Це повинен бути чоловік з вищою технічною освітою та досвідом роботи більше 3-х років. Заробітна плата -5000 грн. + 10% від сумарної вартості виконаних робіт.

Працівники основного виробництва займаються ремонтом несправної техніки. До них пред'являються наступні вимоги: чоловік з технічною освітою та досвідом роботи більше 3-х років Заробітна плата - 2 500 грн. + 10% від сумарної вартості виконаних робіт.

Якості необхідні співробітникам:

- Сумлінність,

- Дисциплінованість,

- Відповідальність,

- Працьовитість,

- Порядність,

- Чесність,

- Ввічливість,

- Комунікабельність,

- Серйозність,

- Високий професіоналізм.

ТОВ створюється на основі стабільного складу, що є одним із запорук успіху.

Лінійно-функціональна система управління підприємством (рис. 1) найбільш ефективна для підприємств малого бізнесу.

Витрати на управління, що припадають на одного працівника апарату управління, - 7000 грн. [(9000 грн. + 5000 грн.) / 2]. Оскільки оплата роботи генерального директора становить прибуток отриманий від функціонування ТОВ, то його заробітна плата не входить у витрати на управління (умовно).

Питома вага чисельності управлінських працівників у загальній

чисельності - 0,67 (2 / 3).

Фінансовий план

Створення підприємства та закупівля обладнання виробляються на гроші, отримані в кредит під 0,5% щомісяця. Кредит буде необхідний, так як у засновника немає 180000 необхідних для створення підприємства.

В якості забезпечення кредиту буде надано земельну ділянку, що належить засновнику.

Кредитні гроші будуть використані відповідно до табл. 3. Кредит планується повернути протягом 2 років.

Схема повернення кредиту представлена в табл. 6. 

Таблиця 6.Виплата кредиту

Міс. Кредит (грн.)   0,5%   Оплата   Всього
    862,5 787,5 712,5 637,5 562,5 487,5 412,5 337,5 262,5 187,5 112,5 37,5         8362,5 8287,5 8212,5 8137,5 8062,5 7987,5 7912,5 7837,5 7762,5 7687,5 7612,5 7537,5    
Всього          

 

Крім довгострокового банківського кредиту для фінансування проекту будуть використані й інші засоби, які відображені в таблиці 7.

 

Таблиця 7.Джерела Фінансування проекту

Джерела Фінансування Сума (грн.)по місяцях  
   
Жовтень   Лютий  
       
1.Власний капітал : Основний капітал Прибуток Амортизаційні відрахування                
Всього  

 

Собівартість послуг. Загальна сума витрат за лютий становить 68457,5 грн., А плановане число замовлень 290. Отже, собівартість послуги дорівнює 237 грн. Розрахунок точки беззбитковості.

Точка беззбитковості (X) дозволить визначити, коли проект перестане бути збитковим. Вона розраховується за формулою:

Х = іпост / (Ц-Іпер.у)

де іпостась-постійні витрати виробництва; Ц- ціна одиниці продукції; Іпер .у-питомі змінні витрати.

Точка беззбитковості = 35707,5 / [330 - (32750 / 290)].

Точка беззбитковості = 165. Нам необхідно отримувати 165 замовлень на місяць, після цієї межі підприємство почне отримувати прибуток.

На початковому етапі функціонування ТзОВ буде тільки покривати витрати, маючи мінімальний прибуток. Надалі, коли підприємство почне збирати необхідну кількість замовлень, буде створено фонд розширення і резервний фонд, а також буде проводитися преміювання співробітників.

Розширення діяльності планується через 1,5 роки після початку функціонування з відкриття майстерні з штатом з 3-х виробничих робітників та 1 старшого майстра.

 

 

Таблиця 8.Фінансовий план руху готівки

Показники   Сума по місяця(грн)
  Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий
1.Виручка від реалізації  
2.Витрати   48607,5 48457,5
2.1.Амортизаційні обчислення              
2.2.Виплата процентів   862,5 787,5
3.Прибуток від реалізації   12772,5 33307,5 47242,5
4.Чистий дохід Від реалізації     4470,4 21649,9 8302,1 15251,3 7255,5 28323,7 13474,5 16534,9 11657,6 30707,6
5.Виплата кредиту  
6.Остаток фінансів на початок періоду              
7.Накопичена фінансова готівка     28302,   33474,5   41649,9   48323,7   50707,6  
8.Коефіцієнтпоточної ціни при вибрані дисконтні ставці (К=1/(1+п),де п-число місяців)       0,67         0,67         0,67         0,67         0,67    
  9.Поточна вартість грошових потоків(дисконтна)       5562,4   9027,9   14505,4   1897,9   20574,1
10.Сума поточної вартості грошових потоків       5562,4     9027,9     14505,4     1897,9     20574,1
             
                       

 

На початковому етапі функціонування ТзОВ буде тільки покривати витрати, маючи мінімальний прибуток. Надалі, коли підприємство почне збирати необхідну кількість замовлень, буде створено фонд розширення і резервний фонд, а також буде проводитися преміювання співробітників.

Розширення діяльності планується через 1,5 роки після початку функціонування з відкриття однієї майстерні з штатом з 3-х виробничих робітників та 1 стер майстра.

Планована прибуток на лютий. Прибуток, отриманий в лютому, перевищить прибуток попередніх місяців і повинна буде скласти 27242,5 грн. Даний прибуток буде доходом засновника і розподілена відповідно його побажанням. При цьому треба врахувати, що частина її піде до фонду накопичення, а частина до фонду споживання.

Фінансовий план за лютий

 

 

Форма ф 1.Оперативний план звіт

Показники     Сума
планова   фактична  
1.Потенціальна місткість ринку 2.Ринковий потенціал підприємства 3.Ціна товару (послуг) 4.Кількість товару за місяць 5,Об’єм продажу   0,055%    

 

Форма Ф 2.План-звіт про доходи і продажу

Показники     Сума
планова   фактична
         
1.Об’єм продажу 2.Постійні витрати 3.Змінні витрати 4. Валовий прибуток 5.Податки 6.Чистий прибуток 7.Інвестиції   35707,5 47242,5 27242,5 7242,5    

Аналіз ризиків

У процесі розробки бізнес-плану проводився аналіз можливих ризиків і зроблені зусилля щодо їх зниження. Проте можливі наступні ризики:

- Ризик втрати часу - 10%;

- Ризик майнових втрат - 40%;

- Грошовий ризик - 50%;

- Трудовий ризик - 9%;

- Ризик, пов'язаний з власним здоров'ям - 5%:

- Ризик втрати престижу - 35%;

- Транспортні ризики - 7%;

- Політичні ризики - 50%;

- Ризик форс-мажорних обставин - 20%. Можливі джерела виникнення ризиків:

- Недостатня інформація про попит на даний вид послуг;

- Недостатній аналіз ринку;

- Недооцінка конкурентів;

- Падіння попиту на даний вид послуги;

- Форс-мажорні обставини (галопуюча інфляція). Заходи щодо зниження ризиків:

-Високий рівень інформації, організації, функціонування та управління;

- Короткострокове і довгострокове планування;

- Суворий контроль грошових та інших активів;

- Регулярний аналіз ринкової ситуації;

- Швидка реакція на зміни;

- Розпорошення ризиків;

- Висока мобільність.

Ризик - ознака недоробок і не досить ретельного аналізу, тому 000 слід прикладати всі можливі зусилля і кошти, необхідні для уникнення ризиків.

 

ВИСНОВОКОтже , суть напрямки і способи реалізації підприємницької ідеї,характеристика ринкових, виробничих, організаційних та фінансових аспектівмайбутнього бізнесу, а також особливостей управління ним визначаються вбізнес-плані. Він є дозвільною підставою для здійснення підприємницькоїдіяльності, необхідною передумовою залучення інвестицій для розробки тареалізації підприємницької ідеї, будь-яких інноваційно-інвестиційнихпроектів. Список використаної літератури1.2.3.

 

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...