Главная Обратная связь

Дисциплины:


Позитивне сприйняття вихованцем санкцій педагога як стабілізатор їхніх щирих взаєминМіжособистісні взаємини є надзвичайно чутливою до різного роду впливів психологічною тканиною. У цьому зв’язку доцільно виділити зовнішні і внутрішні впливи, критерієм розрізнення яких є спрямованість їх детермінант. Якщо останні знаходяться поза межами суб’єкт-суб’єктної діади, то такі впливи кваліфікуються зовнішніми. Звідси – внутрішні впливи породжуються безпосередньо членами суб’єкт-суб’єктної діади. Вичленені нами впливи можуть бути як сприятливими, так і несприятливими стосовно психологічного комфорту і особистісного розвитку суб’єктів взаємин.

Тож стимулювання і підтримання особистісно сприятливих взаємин є важливою виховною метою. Адже якою мірою взаємини творять особистість, такою ж мірою особистість творить взаємини. Це взаємозалежні процеси, і якраз з цього слід виходити, при їх організації у виховному процесі.

Предметом нашого розгляду будуть взаємини, що складаються у системі педагог-вихованець. Педагог, особливо той, що працює на засадах особистісно орієнтованої моделі виховання, культивує такі взаємини зі своїми вихованцями, які викликають у них позитивні емоційні переживання та прагнення до міжособистісного єднання, а не до ізоляції. При цьому, він виходить з того, що позитивний емоційний стан вихованця є дієвою особистісно розвивальною силою, яку слід повсякчас підтримувати, і на це мають бути спрямованими його методичні засоби.

Однак у реальному виховному процесі неминучі ситуації, коли педагог змушений застосовувати до вихованця певні виховні санкції, які викликають у нього негативні емоційні реакції, і це може змінити характер міжособистісних взаємин, що склалися між ними. Як же в такому випадку має діяти педагог? Не застосовувати санкцій (напр., зауваження, осудження і т. ін.) він не може, оскільки це буде з його боку потурання недостойній поведінці вихованця; воно не буде корисним з огляду на досягнення виховних цілей. Методично доцільнішим виявляться прийоми, за яких вихованець позитивно сприйматиме санкції педагога.

Зазначимо, що через свої вікові психологічні особливості і обмеженість досвіду, вихованцеві досить важко позитивно сприйняти санкції педагога; суб’єктивність тут матиме місце, а отже і емоція незадоволення чи образи.

Подолання таких емоційних переживань вихованця пов’язується з розумінням ним педагога як людини, що має професійні й особистісні принципи, від яких він відступити не може. В той же час вихованець повинен бачити педагога таким, що глибоко поважає, шанує і любить його. Зрештою педагог так розгортає виховну роботу, щоб у свідомості вихованця його образ у якості наставника був поєднанням принциповості й любові як “значущого іншого”.

Процес такого розуміння може бути реальним, коли педагог розкриє вихованцю відносність своєї санкції, її бережливий характер. Він має самостійно дійти висновку, що міра покарання об’єктивно могла б бути більшою, якби педагог не був милостивим.

Результатом такої за спрямованістю рефлексивно виховної роботи дитини буде те, що її взаємини з вихователем не втратять обопільної щирості, а ще міцнішатимуть у цьому напрямі. Потрібно лише, щоб у душі вихованця не згасло почуття сорому за своє недостойне діяння і вдячності вихователю за його доброзичливість.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...