Главная Обратная связь

Дисциплины:


А) Алдын ала бақылауВ) Негізгі бақылау

С) Кіріспелік бақылау

D) Ішінара бақылау

E) Апталық бақылау

F) Күндізгі бақылау

 

$105. Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагог:

А) В.К. Дьяченко

В) З.И. Тимофеева

C) С.Д. Шатунов

D) Н.И.Семёнова

Е) В.П. Корниенко

F) М.И. Харченко

 

$106. Жалпы білім беретін бағдарламалар:

А) Жеке адамньщ мәдениетінің қалыптасуына бағытталады

В) Жеке адамның дүниетанымын қалыптастыруға бағытталады

С) Оқушының оқу үлгерімін жетілдіруге бағытталады

D) Жеке адамның әлеуметтік жағдайына бағытталады

Е) Оқушының өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталады

F) Оқушының оқу-тәрбие үдерісіндегі қиындықтарын шешуге бағытталады

 

$107. Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:

А) Ұйымдастыру

B) Жобалау

C) Сендіру

D) Бағыттау

Е) Жетекшілік жасау

F) Кеңес беру

 

$108. Мұғалімге басқару шешімдерін өндеуге ақпараттың түрі:

A) Тактикалық ақпарат

B) Вариативтік ақпарат

С) Тақырыптық ақпарат

D) Негізгі ақпарат

E) Мазмұндық ақпарат

 

$109. Тұлғаға тән қасиеттер:

А) әлеуметтік функцияларды атқаруы

В) акселерация

С) биологиялық жетілуі

D) физиологиялық қажеттіліктері

E) инстанктер

F) табиғи қажеттіліктері

 

$110. Даму барысында адамда:

A) Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі

B) Ғылымға деген қызығушылық оянады

С) Өмірге деген көзқарас өзгереді

D) Ғылыми дүниетанымы қалыптасады

Е) Маман иесі ретінде жетілді

 

$111. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:

А) Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі

В) Зерттеу мазмұнының тақырыпқа сай болуы

C) Зандылықтарды танып білу

D) Оқу процесін зерттеу

Е) Бір құбылысты екіншілермен сәйкестендіру

F) Бір құбылысты екіншілерімен салыстыра зерттеу

 $112. Ғылыми-педагогикалық зерттеулер:

A) теориялық

B) парктикалық

С) технологиялық

D) әдістемелік

Е) техникалық

 

$113. Әңгімелесу түрлері:

A) эпизодтық

B) мадақтаушы

C) жазалаушы

D) диалогтық

Е) ынталандырушы

F) диагностикалық

 

$114. Платон тәрбиелеуде көңіл бөлді:

A) Адамгершілікті дамытуға

B) Толеранттылықты

С) Ұлтшылыққа

D) Сезімге

Е) Руханилықты дамытуға

F) Жауынгерлікке

 

$115. Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары:

A) Дене тәрбиесі

B) Мемлекеттік тәрбие

C) Экономикалық тәрбие

D) Психологиялық тәрбие

Е) Қоғамдық тәрбие

 

$116. Сананы қалыптастыру әдістері:

А) Этикалық әңгіме

В) Саяси әңгіме

С) Дәріс

D) Жазалау

Е) Психологиялық әңгіме

F) Мадақтау

 

$117. Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты:

А) Мұғалім позициясына

B) Сұранысқа ие болуына

C) Директор орыбасарының позициясына

D) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне

Е) Мектеп директорының позициясына

F) Сынып жетекшісінің өз алдына мақсат қоюына

 

$118. Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру:

А) Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру

B) Оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыру

C) Сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру

D) Оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру

Е) Сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыру

F) Топтың сабақтан тыс іс-әрекетін ұйымдастыру

 

$119. Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан:

A) Балаға әсерететін құрғақ сөз емес, оның қалай айтылғаны, шын көңілден

Шықандығы

B) Баланың мінез-құлқын қалыптастыруда оның тұқымқуалаушылығына назар аудару

C) Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыру тиіс, себебі онда өзіндік өмірге деген көзқарасы қалыптасады

D) Баланы тәрбиелеуде, өзге ұлт отбасының тәрбиесі мен ұштастыру

Е) Балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ, оған тек кана практикалық тапсырмалар беру қажет

F) Балаға көп сөз айтылғандығы дұрыс, себебі ол өзіне қорытынды шығарады

 

$120. Оқытудың жеке заңдылықтары

A) Гносеологиялық, ұйымдастырушылық

B) Педагогикалық,психологиялық

C) Философиялық

D) Жобалаушылық

Е) Болжамдылық

F) Басқарушылық

G) Практикалық

 

$121. Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері:

А) Мемлекеттік

В) Бүкіл әлемдік

С) Жалпы адамзаттық

D) Аймақтық

Е) Жалпы қоғамдық

F) Ұлттық мемлекеттік

G) Аудандық-қалалық

 

$122. Оқытуды ұйымдастыру формасы:

A) Сабақ

B) Жаттығу

C) Түсіндіру

D) Ата-аналармен жұмыс

Е) Сендіру

F) Оқу

G) Қоғамдық жұмыс

 

$123. Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:

А) М.Н. Скаткин

В) М.Д.Анищенко

С) А.И.Пономарев

D) К.С. Щитова

Е) В.С.Никитин

F) М.Л. Кочеткова

 

$124. Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар:

А) Н.К. Крупская

В) П.П. Демьянов

С) В.А. Борщевский

D) М.И. Калинин

E) Н.Д. Алексеев

F) И.В. Смирнов

 

$125. Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлермен психологтар:

А) В.В. Давыдов

В) В.Д. Кононов

С) M.H.Сергеева

D) В.И. Малиновский

E) Н.В. Петрова

 

$126. Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тестер:

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...