Главная Обратная связь

Дисциплины:


Класифікація господарського контролюОхарактеризуйте організаційні форми контролю

1) Ревізія як форма контролю являє собою систему контрольних дій , які здійснюються стосовно господарсько-фінансової діяльності п-ств та в організації , і під час яких установлюються законність, достовірність, економічна обґрунтованість і доцільність проведених господарських операцій, а також правомірність дій посадових осіб які брали участь в їх здійсненні.

2) Тематична перевірка – це форма контролю окремих сторін чи тематичних питань фінансово-господарської діяльності п-ств та організацій.

3) Слідство як форма контролю являє собою процесуальні дії у ході яких установлюється провина відповідальних посадових, службових осіб у здійсненні тих чи інших порушень пов’язаних з присвоєнням матеріальних цінностей, безпосередністю, службовими зловживаннями.

4) Аудит – форма контролю, що є незалежною експертизою стану б.о, фінансових звітів і балансів.

5) Службове розслідування – це форма контролю дотримання працівниками п-ств, організацій службових обов’язків,а також нормативно-правових актів, які регулюють виробничі відносини.

 

Дайте визначення видам контролю.

1) Державний контроль здійснюється вижими органами законодавчої і виконавчої влади, а також державними органами управління і спеціалізованого державного контролю.

2) Муніципальний контроль здійснюється відповідно до законодавства про місцеві ради народних депутатів та місцеве, регіональне самоврядування.

3) Незалежний (аудиторський) контроль здійснюються аудиторами на госпрозрахункових засадах за договорами з замовником.

4) Контроль власника буває:

- внутрішньовідомчий (внутрішньо системний) проводиться міністерствами, відомствами, органами державного управління стосовно діяльності підвідомчих їм п-ств і організацій у формі тематичних перевірок та ревізій.

- внутрішньогосподарським і здійснюється апаратом управління підприємницьких структур стосовно діяльності цехів, бригад, дільниць, інших підрозділів підприємств.

 

Класифікація господарського контролю

Економічний контроль класифікують за такими ознаками:

1) За періодичністю здійснення економічний контроль поділяють на:

Попередній конроль здійснюють перед виконанням господарських операцій, щоб запобігти нераціональним витратам і безгосподарності, незаконними діями і різним витратам.

Оперативний контроль здійснюється в процесі виконання господарських операцій для виявлення відхилень та усунення негативних факторів і закріплення позитивного досвіду.

Заключний контроль здійснюється після завершення господарських операцій для перевірки правильності і законності виявлення поршень і зловживань усунення виявлених недоліків і запобігання їх в майбутньому.2) За інформаційним забезпеченням в економічному контролі розрізняють:

Документальний контроль полягає в тому що встановлюють суть і достовірність господарських операцій за даними первинної документації, облікових регістрів і звітності.

Фактичний контроль полягає в установленні дійсного реального стану об’єкта шляхом

вимірювання, зважування, підрахунку лабораторного аналізу і тощо.

3) За формою здійснення економічного контролю розрізняють такі контрольні перевірки:

- Превентивні (запобіжні)

- Поточні (систематичні)

- Тематичні

- Ревізії (всебічні)

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...