Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 3. РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇДля реалізації поставлених цілей у маркетинговій програмі необхідно сформулювати маркетингову стратегію. Взявши за основу позиціонування виробу на ринку, варто обрати й обґрунтувати стратегію маркетингової діяльності стосовно даного виробу, такі як масовий маркетинг, диференційований маркетинг або цільовий маркетинг.

Стратегія масового маркетингу. Підприємство орієнтується на широкий ринок і виготовляє товари великими обсягами. Не приймаються до уваги розбіжності між сегментами ринку. Підприємство концентрується не на тому, чим відрізняються потреби окремих груп споживачів, а на тому, що в цих потребах спільного.

Стратегія диференційованого маркетингу по товарах. Підприємство виготовляє різні види одного товару, що відрізняються споживчими властивостями, якістю, оформленням, упакуванням і т.д. і призначені для різних груп споживачів на ринку. Підприємство працює на декількох сегментах ринку й розробляє для кожного з них окрему пропозиція.

Стратегія цільового маркетингу. Підприємство концентрує свої зусилля на одному або декількох нечисленних сегментах ринку, розробляє маркетингові підходи й виготовляє товари, розраховуючи на задоволення потреб саме цих груп споживачів.

Ці основні стратегії можуть бути уточнені більш конкретними діями підприємства залежно від ситуації, що склалася на ринку (від стану попиту, від частки ринку, від виду товару й т.п.).

Залежно від частки на ринку можуть бути запропоновані наступні стратегії:

Атакуюча стратегія, або стратегія наступу, що припускає активну, агресивну позицію підприємства на ринку й має на меті завоювати й розширити ринкову частку.

Оборонна, або захисна стратегія, що припускає збереження підприємством наявної ринкової частки й утримання своїх позицій на ринку.

Стратегія відступу, що припускає скорочення ринкової частки в можливо короткий строк з метою різкого збільшення прибутків.

Вибір стратегії маркетингу може бути заснований на стані ринкового попиту:

Стратегія конверсійного маркетингу - передбачається у випадку негативного попиту на товар на ринку.

Стратегія маркетингу, що розвиває попит, - попит відсутній або є присутнім потенційно і його необхідно створити, розробити.

Стратегія стимулюючого маркетингу - попит на ринку низький і його варто пожвавити.

Стратегія ремаркетинга - попит знижується й варто вжити заходів до його пожвавлення й відновлення.

Стратегія синхромаркетинга - попит на ринку піддається різким коливанням і необхідно вжити заходів, які спрямовано на його стабілізацію.

Стратегія підтримуючого маркетингу - попит на ринку перебуває на оптимальному для підприємства рівні й у його завдання входить підтримка даного рівня попиту.Стратегія демаркетингу - попит на ринку надмірний, у значній мірі перевищує пропозицію, необхідно домогтися його зниження.

Стратегія протидіючого маркетингу - попит носить ірраціональний характер для споживача й суспільства в цілому, варто ліквідувати такий попит.

Маркетингові стратегії можуть розрізнятися й стосовно продукту:

- диференціація:

- вертикальна інтеграція:

- диверсифікованість:

- вузька товарна спеціалізація.

Залежно від позиції товару на ринку маркетингові стратегії можуть бути наступними:

Горизонтальна - новий товар є продовженням товару, що вже випускається.

Концентрична - ведеться пошук нових товарів, які за технологічними і ринковими показниками були б близькі до тих, що вже виготовляються, і залучали б нових покупців.

Конгломератна - планується випуск нового товару, не пов'язаного з товарами, що виробляються дотепер підприємством, потрібна розробка нових технологій і освоєння нових ринків.

На основі аналізу споживачів і конкурентів в контрольній роботі необхідно зробити вибір маркетингової стратегії. Своє рішення необхідно докладно обґрунтувати, використовуючи існуючі передумови прийняття різних стратегій маркетингової діяльності, при наявності яких обрана стратегія буде ефективною для підприємства.

Компанія Nestle для торговельної марки Nescafe Classic ТМ використовує стратегію масового маркетингу, яка обрала за орієнтир широкий ринок і виробництво товарів у великих обсягах. Не приймається в увагу розходження в сегментах ринку. Підприємство концентрується не на тім, чим відрізняються потреби окремих груп споживачів, а на тім що в цих потребах загального. Залежно від частки на ринку підприємством використовується стратегія підтримуючого маркетингу. Її сутність полягає в тому, що попит на ринку перебуває на оптимальному для підприємстві рівні й у його завдання входить підтримка даного рівня попиту.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...