Главная Обратная связь

Дисциплины:


Пояснювальна записка. Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології 

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10–12 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів з одним із видів українського народного декоративно-ужиткового мистецтва — бісерним плетінням. Метою реалізації її змісту є виховання в школярів любові до народних традицій, розвиток їхніх творчих здібностей, художніх смаків, орієнтація на професії типу «людина — художній образ».

Засвоєнню пропонованої програми сприятимуть різні форми роботи: теоретичні й практичні заняття, організація виставок, екскурсій, конкурсів. Вироби, виготовлені учнями під час уроків, мають бути придатними для практичного застосування.

Виготовлення виробів з бісеру реалізується через проект-но-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля учні мають виконати творчий проект.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.

 

Тематичний план

 

№ пор. Назва теми Кількість годин
Загальні відомості про техніки й технологію бісерного плетіння
Проектування й виготовлення виробів з бісеру на дротяній основі
Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності
Усього

 

Програма

 

№ пор. Кіль-кість годин Назва теми та її зміст Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні відомості про техніки й технологію бісерного плетіння Види декоративно-ужиткового мистецтва. Відомості з історії виникнення бісеру. Бісерне рукоділля, його види й застосування. Матеріали й інструменти для роботи з бісером. Правила безпечної праці й санітар-но-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця. Ознайомлення з технологією виготовлення виробів з бісеру. Техніки виконання (паралельне, дугове, петельне нанизування) Характеризує бісерне рукоділля як вид декоративно-ужиткового мистецтва; має уявлення про походження, виробництво й застосування бісеру; розрізняє види бісеру; обґрунтовує добір матеріалів для бісерного плетіння; добирає інструменти й приладдя для роботи; називає композиційні особливості, поєднання кольорів бісеру; організовує робоче місце; дотримується правил безпечної праці й санітарно-гігієнічних вимог під час роботи з бісером; визначає техніки й технологію виготовлення виробів з бісеру на дротяній основі
  Проектування й виготовлення виробів з бісеру на дротяній основі Формулювання проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джерелами. Створення банку ідей і пропозицій. Аналіз і систематизація інформації. Створення композиції. Розробка ескізного малюнка виробу. Технологічна послідовність виготовлення виробу: — добір бісеру за розміром і кольоровим поєднанням; — виготовлення деталей виробу; — з’єднання деталей між собою; — прикріплення деталей до основи виробу; — оформлення готового виробу. Контроль якості виробу. Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Розроблення реклами   Складає план роботи з виконання проекту й план проектної діяльності; здійснює пошук інформації та виробів-аналогів; аналізує і систематизує інформацію; створює композицію за допомогою комп’ютера; розробляє ескізний малюнок виробу; читає і самостійно розробляє схеми нескладних виробів; визначає форми й розміри основних конструктивних елементів виробу; виготовляє вироби з бісеру різними техніками; добирає бісер (за розміром і кольоровим поєднанням), інструменти, приладдя; визначає спосіб з’єднання деталей між собою та з основою виробу; з’єднує деталі між собою та з основою виробу; оформлює готовий виріб; здійснює контроль якості виробу; організовує робоче місце під час виконання робіт; дотримується правил безпечної праці й сані-тарно-гігієнічних вимог під час роботи; визначає собівартість виробу; розробляє рекламу виробу
  Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності Компонування портфоліо проекту. Захист проекту. Організація і проведення виставок готових робіт Характеризує складові портфоліо; компонує портфоліо; захищає проект; здійснює оцінювання виготовленого виробу й процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками; визначає своє місце на ринку праці  

  

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...