Главная Обратная связь

Дисциплины:


Орієнтовний перелік об’єктів праці. Макети криниць, колиб, альтанок, воріт, вказівних знаків тощоМакети криниць, колиб, альтанок, воріт, вказівних знаків тощо.

 

Інструменти, обладнання та приладдя

Інструменти для ручної та механічної обробки деревини.

Матеріали

Деревина (смерека, вільха, липа).

 

 

Варіативний модуль

ТЕХНОЛОГІЯ ВИШИВАННЯ ТЕХНІКОЮ МЕРЕЖКИ

Пояснювальна записка

 

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10–12 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів з одним із найдавніших видів декоративно-ужиткового мистецтва — вишивкою як видом оздоблення текстильних матеріалів. Мережка — прозора лічильна техніка вишивання. Вироби, оздоблені з використанням цієї техніки, завжди мають вишуканий вигляд.

Вишивання мережок і оздоблення ними виробів передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля учні мають виконати проект. Виготовляти задуманий виріб можна, поєднуючи поверхнево-нашивні й прозоро-лічильні техніки вишивання.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця й санітарно-гігієнічним вимогам.

 

Тематичний план

 

№ пор. Назва теми Кількість годин
Загальні відомості про технологію виконання мережки
  Проектування й виготовлення виробу, оздобленого мережкою
  Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності
Усього

 

Програма

 

№ пор. Кіль-кість годин Назва теми та її зміст Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні відомості про технологію виконання мережки Прозорі техніки вишивання. Оздоблення одягу, білизни, інших виробів із текстильних матеріалів. Мережка — прозора лічильна техніка вишивання. Композиція виробу, оздобленого мережкою. Особливості поєднання поверхнево-нашив-них і прозоро-лічильних технік під час вишивання виробів. Матеріали та інструменти для виконання мережки. Найпростіші види мережки: «одинарний прутик», «подвійний прутик». Правила безпечної праці під час виконання мережки. Організація робочого місця, санітарно-гігієнічні вимоги. Оздоблення виробів мережкою. Обробка країв виробу торочками, закріпленими мережкою «одинарний прутик» Має уявлення про оздоблення одягу, білизни прозорими техніками вишивання, композицію виробу, оздобленого мережкою; характеризує матеріали, що використовуються; добирає інструменти для роботи; розпізнає види мережки («одинарний прутик», «подвійний прутик», «роздільний прутик»); уміє вишивати мережки «одинарний прутик», «подвійний прутик», «роздільний прутик», обробляти краї виробу торочками, закріпленими мережкою «одинарний прутик»; дотримується правил безпечної праці й сані-тарно-гігієнічних вимог під час вишивання
      Проектування й виготовлення виробу, оздобленого мережкою Формулювання проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джерелами. Створення банку ідей і пропозицій. Аналіз і систематизація інформації. Розробка ескізного малюнка виробу. Створення композиції виробу, оздобленого мережкою. Технологічна послідовність виготовлення виробу, виконання мережок: – вишивання закріпок, підрізання і висмикування ниток між закріпками; – закріплення вишивальної нитки в мережці; – обкручування «прутиків»; – виконання найпростіших видів мережки; – поєднання поверхнево-нашивних і прозоро-лічильних технік у вишивці; – обробка країв виробу торочками, закріпленими мережкою «одинарний прутик»; – остаточна обробка виробу. Контроль якості виробу. Догляд за вишитими виробами. Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Розроблення реклами Складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності; здійснює пошук інформації та виробів-аналогів; аналізує та систематизує інформацію; розробляє ескізний малюнок виробу; створює композицію виробу, оздобленого мережкою; добирає матеріали та інструменти для виконання роботи; вишиває закріпки; виконує найпростіші види мережки; поєднує прозоро-лічильні техніки вишивання з поверхнево-нашивними; обробляє краї виробу; оздоблює виріб; виконує волого-теплову обробку виробу; контролює якість виробу; організовує робоче місце під час виконання робіт; дотримується правил безпечної праці, сані-тарно-гігієнічних вимог; визначає собівартість виробу; розробляє рекламу
  Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом) Характеризує складові портфоліо; компонує портфоліо; захищає проект; здійснює оцінювання виготовленого виробу й процесу праці за загальними естетичними й функціональними показниками  

  

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...