Главная Обратная связь

Дисциплины:


Операциялық жүйе –A.мәліметтерді өңдеуге арналған ЭЕМ құрылғысы;

B.операцияларды орындауға арналған процессор регистрлары;

C.автоматандырылған жұмыс орны;

D.тұтынушы мен ЭЕМ-ді байланыстыратын арнайы программалар тобы;

E.түрлі желілер арасында информация алмасу үшін қолданылатын арнайы жүйе.

 

2. CTRL+ALT+DEL пернелерін қатар басу ...

A.басқа программаға ауысу әрекетін орындайды;

B.бірнеше программа жүктеу ісін атқарады;

C.Windows-тан MS-DOS-қа шығуды орындайды;

D.Windows диспетчерін шақыратын сұхбат терезесін шығарады;

E.программма диспечері терезесі мен ойындар терезесі.

3. Сұхбат терезесіндегі батырмасын шерткенде, мынадай әрекет атқарылады:

A. орнатылған параметрлер іске қосылып, терезе жабылады;

B. орнатылған параметрлер өзгертілгенімен, терезе жабылмайды;

C. параметрлер өзгертілмей, терезе жабылады;

D. тек терезе жабылады;

E. келесі терезе ашылады.

 

4. Сұхбат терезесіндегі батырмасын шерткенде, мынадай әрекет атқарылады:

A.орнатылған параметрлер іске қосылып, терезе жабылады;

B.орнатылған параметрлер өзгертіледі де, терезе жабылмайды;

C.орнатылған параметрлер өзгертілмей, терезе жабылады;

D.тек терезе жабылады;

E.орындалған параметрлер ерекшелінеді.

 

5. Егер файл атының типі (кеңейтілуі) .bmp болса, онда бұл файлда мынадай мәлімет түрі сақталады:

A. мәтін;

B. музыка;

C. бейне (сурет);

D. программа ;

E. мультимедиялық программа.

 

6. Егер файл атының типі (кеңейтілуі) .ехе болса, онда бұл файлда мынадай мәлімет түрі сақталады:

A. мәтін;

B. музыка;

C. бейне (сурет);

D. атқарылатын программа;

E. архив.

 

7. Windows жұмыс столы дегеніміз не?

A. компьютер орналасқан стол;

B. Windows негізгі терезесі;

C. екпінді (активті) терезе;

D. біз жұмыс істеп отырған компьютер орналасқан стол;

E. экрандағы барлық белгілер мен бумалар жиыны.

 

8. Windows операциялық жүйесі іске қосылғаннан соң, экранға не шығады:

A. Жүйелік меню;

B. Басты меню;

C. Активті терезе;

D. Жұмыс аймағы;

E. Жұмыс столы.

9. Экранның жоғарғы оң бұрышында орналасқан батырмасының қызметі:A. терезені жиыру (свернуть);

B. терезе көлемін кішірейту/ұлғайту;

C. терезені жабу;

D. терезе дизайнын жақсарту;

E. есептеулерді орындау.

10. Экранның жоғарғы оң бұрышында орналасқан батырмасының қызметі:

A. терезені жиыру;

B. терезе көлемін қалпына келтіру;

C. терезені жабу;

D. терезені ұлғайту/кішірейту;

E. есептеулерді орындау.

11. Экранның жоғарғы оң бұрышында орналасқан батырмасының мақсаты:

A. терезе көлемін қалпына келтіру;

B. терезені жиыру;

C. терезені жабу.

D. терезе дизайнын жақсарту;

E. есептеулерді орындау.

 

12. белгісі қандай объектіні көрсетеді?

A. Жарлық;

B. Файл;

C. Меню;

D. Бума;

E. Терезе белгісі.

 

13. қандай объектінің белгісі (Windows-те):

A. Бума;

B. Бірден орындалатын файл, программа;

C. Word мәтіндік файлы;

D. Меню;

E. Электрондық кесте.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...