Главная Обратная связь

Дисциплины:


Будівельні матеріали з органічних відходів хімічної промисловостіТверді відходи переробляють також під високим тиском, під дією якого утворяться спресовані спечені матеріали, що може використовувати промисловість будівельних матеріалів; таким методом обробляють відходи деревини, відвали золи, відходи збагачення мінеральної сировини.

При виробництві соди аміачним методом на 1 т продукту виділяється 200_250 кг шламових відходів при перерахунку на абсолютно суху речовину. Ці відходи після зневоднення піддаються випаленню при температурі 900-1000 °С. Після додавання кварцевого піску суміш розтирається в млині, перетворюючись таким чином на єднальний будівельний матеріал, який може успішно застосовуватися для приготування будівельних розчинів і деяких бетонів, а також для виробництва силікатної цеглини .

В результаті осадження виробничих стоків, згущування і сушки твердої фази виходить фосфогіпс, що є тонким порошком, в якому міститься близько 75% гіпсу (CaS04-2H20) і до 3% фосфорної кислоти. Кількість цих маловикористовуваних відходів стічних вод на окремих хімічних заводах вимірюється сотнями тисяч тонн і більше. Так, наприклад, на одному Уваровському хімічному заводі кількість абсолютно сухого фосфогіпсу в якості відходу досягає 300 тис. т на рік. Тут 80% фосфогіпсу передбачається переробляти на алебастр для будівельних потреб, а решту кількості використовувати як меліорант для поліпшення солонцюватих і солонцевих ґрунтів. Хімічна промисловість споживає велику кількість води і є джерелом великотоннажних відходів стічних вод. Так, наприклад, при випуску 1 т кальцинованої соди утворюється 110 м3 стічної води, 1 т синтетичного каучуку - 250 м3 води, 1 т капронового волокна - всього 5600 м3 стоків. Із 780 різних видів осадів стічних вод лише 250 знаходять часткове застосування, інші викидаються у відвали, що завдають чималого збитку навколишньому середовищу. В той же час орієнтовні підрахунки показали, що з осадів стічних вод хімічної промисловості можна отримати додаткової продукції більше, ніж на 100 млн. грн. на рік [13, 143].

Отримання в'яжучих матеріалів з осадів стічних вод содового виробництва. Осади стічних вод содового виробництва (шлами) щорічно по країні утворюють мільйони тонн сухих відходів. Ці відходи дотепер використовуються мало, хоча містять багато корисних речовин. Так, наприклад, шламові відходи дестилерної рідини, які утворюються при виробництві соди аміачним методом, містять (%)

Дослідження показали, що з цього шламу після термообробки можна приготувати в'яжучий будівельний матеріал, який можна використовувати замість вапна при отриманні цементу.

В інших дослідженнях було показано, що при спільному використанні шламу стічних вод содового виробництва і шлаків чорної металургії після роботи доменних і мартенівських печей можна отримати безклінкерні цементи.Вказані напрямки у використанні осадів стічних вод содового виробництва дозволяють не тільки вивільнити дефіцитні матеріали - вапно і клінкерні цементи, але й суттєво зменшити небезпеку забруднення навколишнього середовища.

При виробництві соди аміачним методом на 1 т продукту виділяється 200_250 кг шламових відходів при перерахунку на абсолютно суху речовину. Ці відходи після зневоднення піддаються випаленню при температурі 900-1000 °С. Після додавання кварцевого піску суміш розтирається в млині, перетворюючись таким чином на єднальний будівельний матеріал, який може успішно застосовуватися для приготування будівельних розчинів і деяких бетонів, а також для виробництва силікатної цеглини [13, 143].

Однією з умов отримання матеріалу хорошої якості є наявність хлоридів у відходах (у перерахунку на іони хлору) не більше 7%. В цьому випадку отримуваний матеріал за основними показниками відповідає вимогам ГОСТ 9179-77, що пред'являється до гідравлічного вапна.

Використання фосфогіпсу з відходів стічних вод хімічних заводів. Фосфогіпс відноситься до найбільш великотоннажних відходів хімічної промисловості. Він виділяється при отриманні фосфорної кислоти, екстракції, при сірчанокислотній переробці природних фосфоритів.

Фосфорна кислота - основа виробництва концентрованих і комплексних добрив. Масштаби цього виробництва безперервно ростуть. Разом із тим при виробленні 1 т фосфорної кислоти утворюється близько 5 т відходу фосфогіпсу. [13, 144]

Фосфогіпс утворюється також із екстракційної фосфорної кислоти при отриманні багатьох фтористих продуктів із фосфатних руд. Ці продукти у великих кількостях використовуються в чорній і кольоровій металургії, в хімічній, будівельній і скляній промисловості, в машинобудуванні, в ядерній енергетиці, а також для обробки питної води при нестачі в ній фтору.

Деяка кількість фосфогіпсу використовується в сільському господарстві як добриво і для хімічної меліорації солонцевих ґрунтів. Невелика його кількість використовується в цементній промисловості замість гіпсу, при цьому витрачається не більше 15% відходів, що утворюються.

Тим часом є можливість значно розширити масштаби використання фосфогіпсу у виробництві гіпсових в'яжучих матеріалів і виробів з них. З фосфогіпсу як основної сировини можна також отримувати сірчану кислоту, цемент, вапно.

Великий інтерес представляє спільна переробка фосфогіпсу з нефеліном. Тут з'являється можливість використовувати всі корисні елементи початкових продуктів для отримання висококонцентрованих добрив, а також цемент, поташ, соду.

На хімічному заводі виробництва подвійного суперфосфату останній виходить в результаті обробки апатиту сірчаною кислотою і промивання його для відокремлення фосфорної кислоти.

В результаті осадження виробничих стоків, згущування і сушки твердої фази виходить фосфогіпс, що є тонким порошком, в якому міститься близько 75% гіпсу (CaS04-2H20) і до 3% фосфорної кислоти. Кількість цих маловикористовуваних відходів стічних вод на окремих хімічних заводах вимірюється сотнями тисяч тонн і більше. Так, наприклад, на одному Уваровському хімічному заводі кількість абсолютно сухого фосфогіпсу в якості відходу досягає 300 тис. т на рік. Тут 80% фосфогіпсу передбачається переробляти на алебастр для будівельних потреб, а решту кількості використовувати як меліорант для поліпшення солонцюватих і солонцевих ґрунтів.

В результаті проведених досліджень по використанню фосфогіпсу в агрономічних цілях рекомендується цей відхід утилізувати в двох напрямах: перший - в якості добрива на звичайних ґрунтах (не солонцевих) при вирощуванні головним чином бобових культур (норма внесення фосфогіпсу обмежується - 3_4 ц на 1 га в рік), другий - в якості хімічного меліоранту для солонцевих ґрунтів (норма внесення фосфогіпсу - 5-10 т на 1 га в рік)

 

Білет 6

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...