Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік доходів і витрат за операціями з цінними паперамиУсі банківські доходи (витрати) за цінними паперами можна поділити на:

- процентні;

- комісійні;

- торговельні;

- інші.

До процентних доходів (витрат) належать доходи (витрати) за борговими цінними паперами з фіксованим прибутком, а також доходи (витрати) у вигляді амортизації дисконту (премії) за цінними паперами.

Комісійні доходи (витрати) банк отримує (сплачує) при зберіганні та розміщенні цінних паперів.

Торговельні прибутки (збитки) виникають від операцій з перепродажу (торгівлі) цінних паперів.

До інших банківських доходів (витрат) належать доходи (витрати) від цінних паперів з невизначеним доходом: дивіденди від акцій, що зберігаються як об'єкт торгівлі та капіталовкладень.Згідно з принципом нарахування банки здійснюють нарахування доходів (витрат) за цінними паперами.Нарахування доходів (витрат) слід проводити щомісяця, незалежно від дати їх отримання та сплати, а також здійснювати амортизацію премії та дисконту за цінними паперами.

Для відображення в обліку операцій з нарахування доходів (витрат) за цінними паперами використовуються такі балансові та позабалансові рахунки:

1418 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж» (активний);

1428,2026,2027,2028 ,2029,3108,3118, 3208, 3218,3219,3308,3328,3578,3579,6050,6051, 6052,6053, 6090,6103,6113, 6203, 6300,6394,7050,7052,7103,7394,9600,9601.

Під час нарахування доходів здійснюються такі бухгалтерські проведення:

Д-т — рахунки для обліку нарахованих доходів за першим, другим і третім класами;

К-т — рахунки для обліку процентних, комісійних та інших доходів за шостим класом;

Наприклад, при нарахуванні комісійного доходу за надані послуги здійснюється таке проведення:

Д-т 3578 «Інші нараховані доходи»;

К-т 6113 «Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів».

Під час отримання банком коштів за раніше визнаними нарахованими доходами здійснюються такі бухгалтерські проведення:

Д-т — рахунки для обліку грошових коштів;

К-т — рахунки для обліку нарахованих доходів за першим, другим і третім класами.

Наприклад, при сплаті клієнтом комісійної винагороди здійснюється таке проведення:

Д-т 2600 «Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності»;

К-т 3578 «Інші нараховані доходи».

Якщо нараховані доходи своєчасно не отримані в обумовлений угодою термін, то наступного робочого дня здійснюються такі бухгалтерські проведення:

Д-т — рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за першим, другим і третім класами;

К-т — рахунки для обліку нарахованих доходів за першим, другим і третім класами.Наприклад, при несплаті клієнтом комісійної винагороди за надані послуги здійснюється таке бухгалтерське проведення:

Д-т 3579 «Прострочені інші нараховані доходи»;

К-т 3578 «Інші нараховані доходи».

У разі часткового або повного погашення контрагентом заборгованості за нарахованими доходами, що обліковуються на рахунках прострочених нарахованих доходів, виконується таке бухгалтерське проведення:

Д-т — рахунки для обліку грошових коштів;

К-т — рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за першим, другим і третім класами.

Під час нарахування процентних, комісійних та інших витрат здійснюються такі бухгалтерські проведення:

Д-т — рахунки для обліку процентних, комісійних та інших витрат за сьомим класом;

К-т — рахунки для обліку нарахованих витрат за третім класом.

Наприклад, при нарахуванні процентних витрат за ощадними сертифікатами, розміщеними банком, здійснюються такі проведення:

Д-т 7052 «Процентні витрати за ощадними сертифікатами власного боргу, які емітовані банком»;

К-т 3328 «Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком».

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...