Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облікові процедури основних засобів та нематеріальних активів.Основні засоби в процесі експлуатації погребують капітального та поточного ремонту, тому для підтримки основних засобів у робочому стані здійснюють поточний і капітальний ремонт, а також техобслуговування.

Метою капітального ремонту основних засобів є підвищення їх ефективності або збільшення строку їх корисного використання. Капітальний ремонт основних засобів полягає в загальній перебудові або повному відновленні об’єкта.

Поточний ремонт здійснюється для підтримання основних засобів у належному стані. Ці витрати є доволі постійними, вони становлять невеликі суми та не залежать від строку експлуатації основних засобів.

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів у придатному для використання стані, вводяться до складу витрат звітного періоду і не впливають на його залишкову вартість та не підлягають амортизації.

Під час проведення робіт для підтримання об’єкта основних засобів у робочому стані здійснюються такі проведення:

а) передоплата:

Дт 3519 “Дебіторська заборгованість за послуги”;

Кт 1200 “Кореспондентський рахунок банку в НБУ” або 2600 “Кошти на вимогу суб’єктів господарювання”.

б) виконані роботи:

Дт 7420 “Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів”;

Кт 3519 “Дебіторська заборгованість за послуги”.

Облік витрат, пов’язаних із поліпшенням основних засобів, здійснюється за рахунками з обліку капітальних інвестицій.

Поліпшення основних засобів відображається такими проведеннями:

а) передоплата:

Дт 4430 “Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами”;

Кт 1200 “Кореспондентський рахунок банку в НБУ” або 2600 “Кошти на вимогу суб’єктів господарювання”.

б) віднесення суми витрат на поліпшення та вдосконалення на збільшення вартості об’єкта:

Дт 4400 “Основні засоби”;

Кт 4430 “Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами”.

Заміна елементів або конструктивних частин об’єкта основних засобів відображається в обліку під час її здійснення такими бухгалтерськими проведеннями:

а) якщо балансову вартість частини активу, що підлягає »аміні, можна визначити, то списується вартість заміненого активу і визнається вартість нового активу:

1) Дт 7490 “Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів” - на суму збитку під вибуття заміненого активу;

Дт 4409 “Знос основних засобів” - на суму зносу зміненого активу;

Кт 4400 “Основні засоби” - на первісну вартість заміненого активу.

2) Дт 4400 “Основні засоби”;

Кт 1200 “Кореспондентський рахунок банку в НБУ” або 2600 “Кошти на вимогу суб’єктів господарювання” - на первинну вартість придбаного активу;б) якщо балансову вартість частини активу, що підлягає зміні, неможливо визначити:

• замінюється частина активу, що приводить до збільшення строку корисного використання об’єкта основних засобів. V цьому разі в бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення:

Дт 4409 “Знос основних засобів”;

Кт 1200 “Кореспондентський рахунок банку в НБУ”, або 2600 “Кошти на вимогу суб’єктів господарювання” - на первинну вартість придбаного для заміни активу.

• замінюється частина активу, що приводить до збільшення кількості або якості продуктивності активу. У цьому разі в бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення:

Дт 4400 “Основні засоби”;

Кт 1200 “Кореспондентський рахунок банку в НБУ” або 2600 “Кошти на вимогу суб’єктів господарювання” - на первинну вартість придбаного для заміни активу.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...