Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок визначення фінансового результату та відображення в облікуУ зарубіжній обліковій практиці в основу визначення фінансового результату діяльності підприємства покладений метод "витрати - випуск". За цим методом фінансовий результат визначається шляхом співставлення суми понесених витрат з сумою отриманих доходів.

Для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується рахунок "Зведений рахунок фінансових результатів". Це активно-пасивний рахунок, по кредиту якого відображаються суми отриманих доходів, а по дебету - суми здійснених витрат. За умови перевищення суми доходів (оборот по кредиту) над сумою витрат (оборот по дебету) фінансовий результат діяльності компанії буде характеризувати прибуток. І навпаки, якщо сума обороту по дебету (витрати) перевищуватиме суму обороту по кредиту (доходи), то фінансовий результат діяльності компанії характеризуватиме збиток.

Етапи формування фінансового результату звітного періоду: визначення валового прибутку (збитку);

визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності; визначення прибутку збитку до сплати податків; визначення прибутку (збитку) після сплати податків; визначення збитку (прибутку) від звичайної діяльності; визначення доходів і витрат внаслідок екстраординарних ситуацій; визначення чистого прибутку (збитку).

У кінці звітного періоду рахунки доходів і витрат закриваються шляхом списання їх оборотів на рахунок "Зведений рахунок фінансових результатів". При цьому можуть мати місце наступні бухгалтерські проведення

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Списано на фінансові результати: - доходи від реалізації Доходи від реалізації продукції (робіт), послуг Зведений рахунок фінансових результатів
- витрати на оплату праці Зведений рахунок фінансових результатів Витрати на оплату праці
- витрати на амортизацію основних засобів Зведений рахунок фінансових результатів Витрати на амортизацію основних засобів
- витрати на оренду Зведений рахунок фінансових результатів Витрати на оренду
- витрати на сплату відсотків за банківські позики Зведений рахунок фінансових результатів Витрати на сплату відсотків за банківські позики
- витрати на страхування Зведений рахунок фінансових результатів Витрати на страхування
- витрати з податку на прибуток Зведений рахунок фінансових результатів Витрати з податку на прибуток
Закриття рахунку "Зведений рахунок фінансових результатів"    
- списано суму прибутку Зведений рахунок фінансових результатів Нерозподілений прибуток
- списано суму збитку Нерозподілений прибуток Зведений рахунок фінансових результатів
Списано оголошені і сплачені дивіденди Нерозподілений прибуток Дивіденди оголошені

Інформація, узагальнена на бухгалтерських рахунках доходів, витрат і фінансових результатів, по завершенню облікового циклу є підставою для складання фінансової звітності. 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...