Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття №1. Мета заняття:закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, отримані в процесі самопідготовки по вивченню змістуЧас – 2 години.

Мета заняття:закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, отримані в процесі самопідготовки по вивченню змісту, строків і особливостей провадження дізнання і досудового слідства.

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Початок досудового розслідування. Місце проведення та строки досудового розслідування?

2. Форми досудового розслідування?

3. Підслідність у кримінальному провадженні. Види підслідності?

4. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування ?

Задача № 1

Громадянин Польщі незаконно перетнув кордон України. При спробі збути контрабандні товари в м. Іловайську його було затримано співробітниками міліції України.

Який орган буде проводити розслідування у справі?

Задача № 2

У ході провадження досудового слідства слідчим Петровського РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецькій області було встановлено, що стосовно підозрюваного Татова було також почато кримінальне провадження в Калінінському районі міста Донецька. Який орган досудового розслідування буде проводити провадження. Хто вирішує питання про підслідність?

Задача № 3

Раніше судимий Ф. втягнув до злочинної діяльності 13-річного К., разом із яким вчинив три крадіжки. У якій формі необхідно проводити розслідування за даною справою? Визначить підслідність кримінальної справи.

Задача № 4

У пасажира Н., який їхав у поїзді з м. Донецька, було дві валізи. На залізничній станції Ясинувата він виявив відсутність однієї з них, про що усно повідомив черговому відділу внутрішніх справ. Який орган повинен проводити досудове розслідування? Назвіть ознаки підслідності цієї кримінальної справи.

Практичне заняття № 2

Час – 2 години.

Мета заняття:закріплення і поглиблення теоретичних знань студентів, які були отримані під час самопідготовки по вивченню особливостей провадження по кримінальній справі на стадії досудового розслідування.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Поняття і значення загальних умов досудового слідства.

2. Що таке процесуальна самостійність слідчого?

3. Початок і місце провадження досудового слідства?

4. Недопустимість розголошення даних досудового слідства?

5. Особливості розслідування кримінальних проступків (дізнання)?

6. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого контролю, судового контролю за законністю в діяльності досудового розслідування?

ВИРІШІТЬ ПИСЬМОВО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ

Задача № 1

Підозрюваний Носов заявив клопотання слідчому про проведення додаткового допиту свідка Н. Слідчий прийняв клопотання і через десять діб за телефоном повідомив Носову про те, що його клопотання розглянуто та не підлягає задоволенню. Оцініть дії слідчого.Задача № 2

Після закінчення досудового слідства слідчий надав матеріали для ознайомлення потерпілому, однак не в повному обсязі, пояснюючі це тим, що їх роголошення може нашкодити подальшому провадженню у справі. Оцініть дії слідчого.

Задача № 3

Слідчий органів внутрішніх справ вчинив розбійний напад. Хто і в якому порядку буде проводити досудове розслідування.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова; Науч. ред. А.Я. Качанов. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000. – 862 с.

2. Васильев О. Л. Цели и задачи предварительного расследования и его форм // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. - 2002. – № 3 - С. 20-43.

3. Гулина С.Н. Чернышов В.Н., Шаповалова Л.И. Дознание в органах внутренних дел: Учебное пособие. - Донецк , 2000. – 192 с.

4. Дубинский А.Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел. – К., 1987.

5. Коляда П.В. Проблеми досудового слідства у кримінальному процесі.. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 208 с.

6. Маляренко В.Т., Пилипчук П.П. Про межі судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії попереднього розслідування кримінальної справи // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - № 2. – С. 39-43.

7. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. Научно-практическое издание. – К.: Юринком Интер, 1999. – 448 с.

8. Назаренко В. Предварительное расследование в современном уголовном процессе // Законность. - М., 2002. - № 8. - С. 41-42.

9. Півненко В. Досудове (попереднє) слідство України: проблеми організації та діяльності // Вісник прокуратури. - 2001. - № 2. – С. 94-97.

10. Соловьев А.Б. и др. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании преступлений. – 2000. – 176 с.

11. Соловьев А.Б. Как организовать расследование. Учебно-методическое пособие. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2000. – 88 с.

12. Узагальнення практики реаг