:


Značkovací jazykZákladní pojmy

l Značkovací jazyk prostředek pro předání informace

l V běžném textovém tvaru lze editovat jakýmkoliv editorem (notepad, nano, vi, )

l Předávají se

▸ Data

▸ Infromace o zobrazení

l Tag značka

l Atribut vlastnost

l Value - hodnota

Rozdělení

l Prezentační

▸ WYSIWYG

l Procedurální

▸ TeX, Postscript

l Popisné

▸ HTML

Značkovací jazyky obecně

l Široké spektrum použití

l Text

l Data

l Playlist

l GUI

l Grafika

l A další RSS, matematické zápisy,

GenCode

l Prvním konceptem byl Generic Coding GenCode

l 1967

l Cílem bylo sjednotit záznamy a komunikaci

l Základní myšlenka:

▸ Definice možných značek

▸ Povinné značky

▸ Odlišení od dat či textu

▸ Význam značek

l William Tunnicliffe

Koncept GenCode a důsledky

l Snaha o vytvoření jediného univerzálního jazyka

l Po x jednáních pracovní skupiny

▸ Nelze udělat jeden jazyk pro vše rozmanitost

▸ Značky budou popisné a ne výkonné

▸ Značky budou zařazeny do hierarchické struktury

l Dokument by měl být rozdělen na logické celky

l Oddělení formátu od textu

l Pochopení jak strojem, tak člověkem

l Otevřený standard bez omezení

GML

l General Markup Language

l Charles Goldfarb, Edward Mosher a Raymond Lorie

▸ IBM

l Rozvinutí GenCode

l 1969 vývoj GML

l V roce 1980 90% dokumentů IBM je v GML

SGML

l Vzniklo dalším vývojem

l Metajazyk - pravopis pro tvorbu dalších jazyků

l Umožňuje vytvořit popisný značkovací jazyk dle potřeby

▸ Uvození značky

▸ Písmo

▸ Hierarchickou strukturu dokumentu a vnořování

l Obsahoval Elementy, Atributy a Entity

Výhody SGML

l Uložení dat nezávisle na

▸ Operačním systému

▸ Prohlížeči

▸ Licenci

l Validace oproti DTD dle potřeb uživatelel Snadná zpracovatelnost

l Při dobrém DTD přenositelnost

l DocBook pro tvorbu odborné literatury

Nevýhody SGML

l Malé povědomí

l Málo nástrojů na tvorbu

l Drahé nástroje

l Chybějící související normy

l Chybějící stylovací prostředek

l Slabá podpora velkých firem

Ukázka XML

l <CZU title="Vysková škola" Praha >

l <Student>

l <Jméno> Jan </Jméno>

l <Příjmení> Vomáčka

l </Student>

l <Předmět>

l <Název> Značkovací jazyky</Název>

l <Učitel>Alexandr Vasilenko</Učitel>

l <Kód>ETE29E</Kód>

l </Předmět>

l </CZU>

DTD

l Document Type Definition

l Deklaruje strukturu dokumentu

l Význam značek a atributů a možné hodnoty

l Pro každý typ dokumentu zvlášť

l Kontrola

▸ Použitých značek a hodnot atributů

▸ Správná hierarchie a vnořování

l Parser kontrola syntaxe

Ukázka DTD

l <!ELEMENT CZU (Student+,Učitel* )>

l <!ATTLIST title ref CDATA #REQUIRED>

l <!ELEMENT Student (Jméno+,Příjmení+)>

l <!ELEMENT Jméno (#PCDATA)>

l <!ELEMENT Příjmení (#PCDATA)>

l <!ELEMENT Učitel (Titul*, Učitel)>

Jiné definiční nástroje

XML Schema Definition

RelaxNG

Plný zápis

Zkrácený zápis

Schematron

HTML 5

l Multimédia

l Aplikační nástroje

l Sémantika

l Lokální úložiště

l Offline www aplikace

Multimédia

Přímé přehrávání v prohlížeči

Bez zásuvných modulů

Audio

Video

Méně zátěže

Standardizované formáty

Úložiště a aplikace

Podpora olnice cloudových aplikací

Tvorba dokumentů v offline stavu

Po připojení dojde k synchronizaci

I pro mobilní zařízení

Sémantika

Rozdělení obsahu na části

Dle pozice či významu

Umožní lepší práci mobilním zařízením

Hlavička, patička, sekce, článek,

Vylepšení formulářů

Nová pole

Tel

Search

url

Date

Range

Color

Výsledná stránka

Obdélníky a jejich okraje

HTML dodá obsahovou stránku

CSS umístění a barvy

Obrázky design

Autor vše uvede do souladného celku

XML

l Založeno na SGML

l Zjednodušené SGML

▸ Vyřazení zastaralých prvků

▸ Volitelná validace oproti DTD

- Well-formed vnořování a správné značky

- Valid souhlasí oproti DTD

▸ Všechny atributy mají hodnotu

▸ Prázdné značky jsou také uzavřené

l Metajazyk prostředek pro tvorbu nových

l Standardizace a internacionalizace

l 1998

Souvisí s XML

l XSL transformace a formátování

l Xpath odkazování v dokumentu

l Xlink odkazy

l Další jazyky

▸ SMIL

▸ SVG

▸ RSS

▸ ODF

▸ OOXML

Xml přínosy

l Standard pro výměnu dat

l Všestranné použití

l Neomezené pole působnosti

▸ Textové dokumenty

▸ Data

▸ Grafika

▸ Zvuková komunikace

▸ Grafické prostředí

▸ Speciální zápisy

Vliv XML na HTML

l Úprava HTML do podoby XML

l XHTML 2000

l Přísnější syntaxe

l Vyhození zastaralých značek

l Důsledné oddělení formátu

l Stejné principy převzal i vývoj HTML5

TeX

l Odlišný od jazyků založených na SGML

l Pro sazbu publikací

l 1977 Donald Knuth

l Nevyhovoval mu žádný z tehdejších prostředků pro sazbu

l TeX nemá vizuální rozhraní

l Existují soubory maker LaTeX, nebo přímo WYSIWYG - LyX

ATOM

l Základ XML

l Obdoba RSS

l Http protokol

l Nadpis, text článku, souhrny a další data dle potřeby

DocBook

l Sémantický značkovací jazyk

l Zaznamenání technické dokumentace

l Základ pro další převod do konvenčního formátu

▸ Set

▸ Book

▸ Part

▸ Article

▸ Chapter

Office Open XML

l Formát MS Office

l Zip soubor obsahující všechno

l ISO/IEC 29500

l Belgie, Dánsko, Německo, Japonsko, Litva, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, VB, USA

ODF

l Formát pro OpenOffice

l ISO/IEC 26300:2006 Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0.

l Jednoduchý a jasný zápis

l Apple Inc., Adobe Systems, Google, IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Novell, Red Hat, Sun Microsystems

l NATO

RSS

l Realy Simple Syndication

l Systém pro sledování nového obsahu

l Odešl nadpis a souhrn článku

l 1995

l Verze 0.91

SVG

l Scalable Vector Graphics

l 2D vektorová grafika

l Lze tvořit i v poznámkovém bloku

l Podpora prohlížečů kromě

l Umožňuje animace

 

sdamzavas.net - 2019 . ! , ...