Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальна характеристика Подільської районної в м. Києві державної адміністраціїПодільська районна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, що в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Подільського району, а також реалізує повноваження, делеговані їй районною радою.

Районна державна адміністрація діє на підставі основного закону – Конституції України [1] та Закону України «Про місцеві державні адміністрації» [4].

Основними завданнями районної державної адміністрації є:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних, обласних та районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовка та виконання районного бюджету;

5) звіт про виконання бюджету та відповідних програм;

6) взаємодія з органами місцевого самоврядування;

7) реалізація інших наданих державою, а також делегованих Подільською районною радою повноважень.

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації:

1. На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова районної державної адміністрації видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації – накази.

2. Розпорядження голови районної державної адміністрації, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання на території району всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.

3. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а при потребі – оприлюднюються.

4. Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативно-правового характеру підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

5. Розпорядження, які стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.В своїй діяльності районна державна адміністрація керується наступними нормативно-правовими актами:

1. Конституція України [1].

2. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» [4].

3. Закон України «Про державну Службу» [9].

4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [10].

5. Закон України «Про запобігання корупції»[11].

6. Закон України «Про державну статистику»[12].

7. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» [13].

8. Закони України «Про фізичну культуру і спорт» [14], «Про освіту» [15], «Про інформацію» [16], «Про пенсійне забезпечення» [17].

9. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» [18].

10. Закони України «Про оплату праці» [19], «Про відпустки» [20], «Про зайнятість населення» [21], «Про охорону праці» [22].

11. Закон України «Бюджетний кодекс» [23].

12. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» [24].

13. Земельний кодекс України [25].

14. Кодекс законів про працю [26].

В табл. 2.1. наведено дані про структуру Подільської районної державної адміністрації.

Таблиця 2.1

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Виконавчий орган влади Кількість, одиниць Працівників, осіб
Апарат адміністрації
Керівництво
Відділи
Сектори
Головний спеціаліст
Структурні підрозділи (з правом юридичної особи)
Управління
Відділи
Служби
ВСЬОГО:

 

Структуру Подільської районної державної адміністрації наведено на рис.2.1.

Рис. 2.1. Структура Подільської районної державної адміністрації

 

Апарат районної державної адміністрації:

1) Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови

2) Відділ організації діловодства

3) Відділ контролю

4) Організаційний відділ

5) Відділ з питань кадрової роботи та державної служби

6) Юридичний відділ

7) Відділ бухгалтерського обліку та звітності

8) Відділ по роботі із зверненнями громадян

9) Відділ ведення Державного реєстру виборців

10) Сектор з питань оборонної та мобілізаційної роботи

11) Сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання та виявлення корупції

12) Відділ адміністративно-господарського забезпечення

13) Сектор інформаційних технологій

14) Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю

15) Архівний відділ

16) Сектор з питань охорони праці

17) Головний спеціаліст з питань екології

18) Відділ економіки

19) Відділ (Центр) надання адміністративних послуг

20) Відділ з питань майна комунальної власності

21) Відділ торгівлі та споживчого ринку

22) Управління капітального будівництва, архітектури та землекористування

23) Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини

24) Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

25) Управління житлово-комунального господарства

26) Управління з питань надзвичайних ситуацій

27) Відділ контролю за благоустроєм

28) Відділ обліку та розподілу житлової площі

29) Фінансове управління

30) Управління освіти

31) Управління охорони здоров`я

32) Управління праці та соціального захисту населення

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...