Главная Обратная связь

Дисциплины:


ODGOVORI NA SPODAJ ZASTAVLJENA VPRAŠANJA!!!!!Kriza rimske republike

 

Ø Zakaj pride do propadanja kmetov? 2t

Ø Ali se kriza v rimski republiki kaže še na drugih področjih?. Katerih in zakaj? 3x 2t

 

 

Ø Pojasni nastanek premoženjskih razlik.

 

ODGOVORI NA SPODAJ ZASTAVLJENA VPRAŠANJA!!!!!

 

 

Ø Katere politične stranke so tedaj delovale v Rimu?

Ø Pojasni vojno med Marijem in Sulo.

Ø Pojasni vzroke za krizo v rimskem imperiju.

Ø Pojasni problem propadanja kmetov, vojaško krizo, vzroke za zavezniško vojno in njene posledice, vzroke za Katalinino zaroto itd.

 

Ø Pojasni pomen Galskih vojn za dvig Cezarja. 3t

Ø V kakšni politični zvezi je sodelol in zakaj? 2t

ODGOVORI NA VPRAŠANJA!!!!

 

 

 

Ø Pojasni vzroke propadanja kmetij – kmetov. Kakšne so posledice za Rimljane? 3t

Ø Zakaj je bila nujna reforme vojske? 2t

Ø Kdo in kako je reformiral vojsko? 2t

 

 

 

 

 

Ø Zakaj so na Cezarja izvedli atentat? 2t

Ø Kakšne so bile posledice Cezarjeve smrti? 3t

 

 

Ø Pojasni naziv cesar. 1t

 

V času vladavine Oktavijana Avgusta (31. pr. n. št. do 14. n. št.) je rimska država imela okoli 50 milijonov prebivalcev, njene meje so bile na rekah Ren in Donava na severu, Evfratu na V, južna meja je bila Sahara, zahodna pa Atlantik.

Ø Opiši značilnosti principata. 2t

Ø Pojasni pojem: principat, princeps. 2x 2t

Ø Opiši odnose med cesarjem in senatom. 2t

Ø Kateri državni organ je prenehal z delovanjem. 1t

Ø Zakaj je Avgust ukazal popis prebivalstva? 2t

 

 

 

Ø Kako je propadlo zahodnorimsko cesarstvo? 2t

Ø Zakaj je propadlo? 3t

Ø Pojasni vzrok za nastanek kolonata. 2t

Ø Kdo so bili koloni? 2t

Ø Pojasni značilnosti dominata. 4t

Ø Katere reforme je izvršil Dioklecijan. 3t

Ø Pojasni kaj pomeni tetrarhija. 2t

Ø Opiši Dioklecijanove politične reforme. 3t

Ø Zakaj je maksimiral cene in mezde? 2t

Ø Pojasni vzroke za reforme v vojski in jih opiši. 2x2t

Ø Kaj veš o Konstantinu? 2tØ Kaj veš o Teodoziju II. Velikem? 3t

Ø Pojasni pomen bitke pri Frigidu. 2t

Ø Kje poteka meja med zahodnim in vzhodnim delom? 3t Navedi kraje in ostale podatke!!!

Ø Kdaj poznamo cesarje posinovljence? 1t

Ø Pojasni posledice prihoda Hunov v Evropo. 3t

 

Ø Katero državo so ustanovili Ostrogoti? 1t

Ø Kakšne so bile posledice prihoda Hunov v Evropo? 3t

 

Ø Pojasni vlogo Hunov pri slabitvi rimske države. 4t

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...