Главная Обратная связь

Дисциплины:


Задача з обліку відстрочених податкових активів, визнаних стосовно наявних податкових збитків1.Визнано відстрочений податковий актив унаслідок наявності податкових збитків (для звичайної діяльності) 17/746

2.Визнано відстрочений податковий актив унаслідок наявності податкових збитків (для надзвичайної діяльності) 17/752

3.За рахунок відстроченого податкового активу, пов`язаного з наявністю податкових збиків, зменшено податкове зобов`язання звітного періоду 64/17

Задача ( Облік податку на прибуток)

Витрати на податок на прибуток = Поточний податок на прибуток + Збільшення ВПЗ

1.Відображено витрати за податком на прибуток, пов'язані з нарахуванням поточного податку на прибуток (на суму поточного податку на прибуток) 98/64

2.Відображено збільшення відстрочених податкових зобов'язань (на суму збільшення відстрочених по­даткових зобов'язань) 98/54

Витрати на податок на прибуток = Поточний податок на прибуток + Зменшення ВПЛ

3.Відображено витрати за податком на прибуток, пов'язані з нарахуванням поточного податку на прибуток (на суму поточного податку на прибуток) 98/64

4.Відображено зменшення відстрочених податкових активів (на суму зменшення відстрочених податко­вих активів) 98/17

Витрати на податок на прибуток = Поточний податок на прибуток - Збільшення ВПА

5.Відображено витрати за податком на прибуток, пов'язані з нарахуванням поточного податку на прибуток (на суму поточного податку на прибуток) 98/64

6.Відображено збільшення відстрочених податкових активів (на суму збільшення відстрочених податко­вих активів) 17/98

Витрати на податок на прибуток = Поточний податок на прибуток - Зменшення ВПЗ

7.Відображено витрати за податком на прибуток, пов'язані з нарахуванням поточного податку на прибуток (на суму поточного податку на прибуток) 98/64

8.Відображено зменшення відстрочених податкових зобов'язань (на суму зменшення відстрочених подат­кових зобов'язань) 54/98

Витрати на податок на прибуток = Поточний податок на прибуток - Збільшення ВПА + Збільшення ВПЗ

9. Відображено витрати за податком на прибуток, пов'язані з нарахуванням поточного податку на і прибуток (на суму поточного податку на прибуток) 98/64

10. Відображено збільшення відстрочених податкових активів (на суму збільшення відстрочених податко­вих активів) 17/98

11. Відображено збільшення відстрочених податкових зобов'язань (на суму збільшення відстрочених податкових зобов'язань) 98/54

Витрати на податок на прибуток = Поточний податок на прибуток + Зменшення ВПА + Збільшення ВПЗ

12. Відображено витрати за податком на прибуток, пов'язані з нарахуванням поточного податку на прибуток (на суму поточного податку на прибуток) 98/64

13. Відображено зменшення відстрочених податкових активів (на суму зменшення відстрочених податко­вих активів) 98/1714. Відображено збільшення відстрочених податкових зобов'язань (па суму збільшення відстрочених по­даткових зобов'язань) 98/54

Витрати на податок на прибуток = Поточний податок на прибуток + Зменшення ВПА - Зменшення ВПЗ

15. Відображено випрати за податком на прибуток, пов'язані з нарахуванням поточного податку на прибуток (на суму поточного податку на прибуток) 98/64

16. Відображено зменшення відстрочених податкових активів (на суму зменшення відстрочених податко­вих активів) 98/17

17. Відображено зменшення відстрочених податкових зобов'язань (на суму зменшення відстрочених по­даткових зобов'язань) 54/98

Витрати на податок на прибуток = Поточний податок на прибуток - Збільшення ВПА (100) - Зменшення ВПЗ

18. Відображено витрати за податком на прибуток, пов'язані з нарахуванням поточного податку на прибуток (на суму ПОТОЧНОГО податку на прибуток) 98/64

19. Відображено збільшення відстрочених податкових активів (на суму збільшення відстрочених податко­вих активів) 17/98

20. Відображено зменшення відстрочених податкових зобов'язань (на суму зменшення відстрочених по­даткових зобов'язань) 54/98

 

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Задача 1 (Облік каси)

1.Отримано грошові кошти (готівку) в касі з банку (на виплату з\п, допомоги з тимчасової непрацездатності, на інші потреби)

301/311

2.отримано готівку в касі від підзвітної особи, грн. 301/371

3. отримано готівку в касі від підзвітної особи, дол.. США

302/372

4. Отримано готівку в касі від засновників (внески до статутного капіталу) 301/46

5. надійшли кошти в касу від реалізації продукції за готівку \

301/701-703

6. Видано грошові кошти (готівку) з каси працівникам: заробітня плата, допомога з тимчасової непрацездатності, оплата за час відпустки 661/301

7. З каси на рахунок у банку внесено готівку 311/301

8. З каси видано готівку підзвітній особі 372/301

9. Погашено готівкою заборгованість перед іншими кредиторами 685/301

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...