Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. Змістовний модуль 1. Соціально-економічні основи менеджменту.Змістовний модуль 1. Соціально-економічні основи менеджменту.

Необхідність, предмет і метод менеджменту. Поняття та необхідність менеджменту. Предмет, метод і категорії менеджменту. Підходи до визначення поняття «менеджмент». Менеджмент як різновид господарського управління. Суб’єкти та об’єкти управління.

Змістовний модуль 2. Сутність, етапи розвитку та концепції менеджменту.

Суть та етапи розвитку менеджменту. Суть менеджменту. Етапи розвитку менеджменту. Наукові школи в менеджменті, їх виникнення та еволюція. Сучасні концепції менеджменту. Процес ний, системний та ситуаційний підходи у менеджменті. Порівняльна характеристика моделей менеджменту. Основні етапи розвитку управління в Україні.

Змістовний модуль 3. Типи організацій та середовище їх функціонування.

Сутність та форма організацій. Поняття, ознаки, форми, види та різновиди організації. Закони організації, організаційні процеси. Формальні та неформальні організації. Складові успіху організації. Порівняння давніх і сучасних організацій. Культура організації. Середовище організації. Види систем. Організація як відкрита система. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації. Середовище прямого та непрямого впливу. Етапи життєвого циклу організації.

Змістовний модуль 4. Функції менеджменту

Сутність принципів управління, їх роль в управлінні. Поняття «функції менеджменту», їх необхідність в управлінській діяльності. Розчленування процесу управління на функції. Класифікація функцій менеджменту, зв'язок між ними.

Планування як функція менеджменту. Принципи планування. Процес стратегічного планування, його етапи. Види стратегій. Організація як функція управління. Основні елементи організації: організація взаємодії та розподіл повноважень. Суть, суб’єкти та види управлінських повноважень. Розподіл управлінських повноважень та відповідальності. Розподіл відповідальності у посадових положеннях та інструкціях. Формування схем управління на базі управлінських повноважень. Мотивація як функція менеджменту, її основні компоненти. Поняття та види мотивації. Змістовні та процесуальні теорії мотивації. Контроль як функція менеджменту. Суть, елементи і завдання управлінського контролю, принцип та види управлінського контролю. Етапи процесу контролю. Ефективність контролю.

Змістовний модуль 5. Зв’язуючи процеси та методологія менеджменту.

Елементи організації: обов’язки, повноваження, відповідальність. Делегування діяльності. Побудова організації, організаційне проектування. Елементи організаційних структур. Принципи та процеси побудови структур управління. Технологія менеджменту.

Сутність методів управління і їх місце в системі менеджменту організації. Класифікація методів управління. Зв'язок мотивів, інтерес працівників і методів управління.

Особливості економічних, адміністративних і соціально-психологічних методів управління. Чинники, які слід враховувати при виборі методів управління.

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...