Главная Обратная связь

Дисциплины:


Експериментальні методи реєстрації заряджених частинок31. Електрон влетів у камеру Вільсона, яка розташована у вертикальному магнітному полі, нормально до вектора індукції поля. Початок треку електрона являє собою дугу кола радіусом З см. Знайти швидкість електрона, якщо індукція магнітного поля дорівнює 1 мТл.

32. Заряджена частинка влітає в однорідне магнітне поле, індукція якого 0,5 Тл і рухається по колу радіусом 10 см. Швидкість частинки 2,4·106 м/с. Знайти відношення заряду до маси частинки.

33. Знайти різницю мас материнського -радіоактивного ядра вісмуту та дочірнього ядра талію , якщо максимальний радіус траєкторії -частинок у камері Вільсона, розміщеній у магнітному полі з індукцією 1 Тл дорівнює 35 см. Маса -частинки 6,64·10–27 кг.

34. Однозарядні іони ізотопу цезію масою 133 а.о.м. розганяються в електричному полі напругою 2000 В і рухаються потім в однорідному магнітному полі мас-спектрометра. Визначити радіус кола, по якому рухаються іони, якщо індукція магнітного поля 0,25 Тл (1 а.о.м. = 1,б5·10–27 кг).

35. -частинка рухається в камері Вільсона, яка знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією 25 мТл, по колу радіусом 8,3 мм. Знайти довжину хвилі де Бройля для цієї частинки.

36. Визначити число пар однозарядних іонів, які утворені -променями в іонізаційній камери з електричною ємністю С = 0,3·10–9 Ф, якщо різниця потенціалів між її електродами зменшилась на = 20 В.

37. Обчислити товщину шару половинного ослаблення -променів для води, якщо лінійний коефіцієнт ослаблення = 0,047 см–1.

38. Радіус траєкторії протона в камері Вільсона, яка заповнена водяною парою, зменшився від 20 до 10 см. Скільки пар іонів утворив на своєму шляху протон, якщо камера знаходилась в однорідному магнітному полі з індукцією 1 Тл? Енергія іонізації водяної пари 33 еВ.

39. Визначити число шарів половинного ослаблення, які зменшують інтенсивність -променів у 100 разів.

40. Електрон влітає зі швидкістю 1·106 м/с в камеру Вільсона перпендикулярно до ліній магнітної індукції (В = 0,5 Тл). Знайти силу, яка починає діяти на електрон.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...