Главная Обратная связь

Дисциплины:


Задачі з різних розділів.81. Визначити постійну Планка, якщо відомо, що фотоелектрони, які вибиваються з поверхні деякого метала світлом з частотою 2,2·1015 Гц, повністю затримуються різницею потенціалів б,6 В, а електрони, які вибиваються світлом з частотою 4,6·1015 Гц – різницею потенціалів 16,5 В.

82. Червоній границі фотоефекта для алюмінію відповідає довжина хвилі 332 нм. Визначити довжину світлової хвилі, при якій величина затримуючого потенціалу дорівнює І В.

83. На поверхню, площа якої 100 см2, за кожну хвилину падає 63 Дж світлової енергії. Знайти світловий тиск у випадках: 1) поверхня повністю відбиває всі промені; 2) повністю поглинає всі промені.

84. Світло з довжиною хвилі 662 нм падає на абсолютно чорну поверхню. Світловий тиск 0,3 мкПа. Визначити концентрацію фотонів в світлових променях.

85. Визначити відносне збільшення енергетичної світності абсолютно чорного тіла при збільшенні його температури на 1%.

86. Енергетична світність абсолютно чорного тіла 250 кВт/м2. На яку довжину хвилі приходиться максимум випромінювальної здатності цього тіла?

87. Знайти довжину хвилі короткохвильової границі неперервного рентгенівського спектра, якщо відомо, що зміна напруги на рентгенівській трубці на 23 кВ збільшує шукану довжину хвилі в 2 рази.

88. Збільшення напруги на рентгенівській трубці в 2 рази викликає зміну короткохвильової границі рентгенівського спектра на 0,025 нм. Знайти початкову напругу на рентгенівській трубці.

89. Знайти квантове число , яке відповідає збудженому стану іона , якщо при переході в основний стан цей іон випромінює послідовно два фотона з довжинами хвиль 108,5 нм і 30,4 нм.

90. Яку найменшу енергію (в електронвольтах) повинні мати електрони, щоб при збудженні атомів водню ударами цих електронів спектр водню мав би три спектральні лінії? Знайти довжини хвиль цих ліній.

91. Яку найменшу енергію необхідно витратити, щоб відірвати один нейтрон від ядра азоту ?

92. В який хімічний елемент перетворився після трьох -розпадів і двох -розпадів?

93. За один рік початкова кількість радіоактивного ізотопу зменшилась в три рази. У скільки разів вона зменшиться за два роки?

94. Визначити номер та масове число частинки, яка позначена в рівнянні ядерної реакції літерою .

95. Ядро магнію викинуло позитрон і нейтрино. Визначити енергію -розпаду ядра.

96. Яка частина всіх молекул повітря при нормальних умовах іонізується рентгенівським випромінюванням при експозиційній дозі 258 мкКл/кг?

97. Повітря при нормальних умовах опромінюється -випромінюван-ням. Визначити енергію, яка поглинається повітрям масою 5 г при експозиційній дозі 258 мкКл/кг.98. Радіоактивний ізотоп розпадається за схемою . Уран , в свою чергу, випромінює -квант з енергією 0,09 МеВ . Знайти швидкість -частинкі, яка вилітає при розпаді ядер плутонію.

99. Період напіврозпаду деякого радіоактивного нукліда дорівнює 1 годині. Визначити середню тривалість життя ядер цього нукліда.

100. Яку найменшу енергію треба витратити для того, щоб розділити ядро на дві однакові частини?

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...