Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інформація про психологічну службу та діяльність регіональних центрів (методистів) практичної психології і соціальної роботи у 200_ - 200_ навчальному році1. Статус центрів:

підпорядкованість (місцевим органам управління освітою, інститутам післядипломної педагогічної освіти (ІППО), юридичні особи);

штат центрів (кількість посад, кваліфікаційний рівень, вчені ступені);

структурні підрозділи (телефони довіри, психологічні консультації, кабінети корекції кризових станів, профільні консультпункти, реабілітаційні центри тощо).

2. Зведені статистичні дані, що характеризують організаційно-управлінську діяльність центрів (згідно з додатками 6 - 8).

3. Професійна підготовка психологічних кадрів за минулий навчальний рік:

підготовка, перепідготовка практичних психологів (соціальних педагогів) ВНЗ області та ІППО;

підвищення кваліфікації даних кадрів обласними ІППО та ЦІППО АПН України;

атестовано працівників психологічної служби на вищу, I, II категорії.

4. Участь центрів (регіональних психологічних служб) у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України.

5. Науково-методичні, нормативні, інформаційні матеріали, підготовлені або видані у минулому навчальному році:

підручники, навчально-методичні посібники, наукові статті;

методичні рекомендації для практичних психологів (соціальних педагогів), педпрацівників, батьків, дітей та учнів;

накази, розпорядження, положення, інформаційні листи тощо.

6. Проведення масових заходів:

науково-практичні конференції;

навчальні семінари для керівників районних (міських) психологічних служб, місцевих органів управління освітою;

семінари-практикуми для практичних психологів (соціальних педагогів), педпрацівників.

7. Передовий досвід роботи центрів (соціально-психологічні програми, навчальні технології, авторські школи тощо).

8. Соціально-психологічні дослідження, експериментальна робота:

тема;

предмет, об'єкт досліджень;

час, місце проведення, кількість учасників.

9. Зведені статистичні дані, що характеризують роботу практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів освіти за напрямками роботи (згідно додатка 3).

10. Взаємодія з державними, громадськими, міжнародними організаціями, засобами масової інформації.

11. Підписка на журнали "Практична психологія та соціальна робота", "Обдарована дитина":

навчальними закладами освіти;

практичними психологами та соціальними педагогами;

педагогічними працівниками.

12. Перспективи розвитку психологічної служби регіону.

Примітки:

а) інформація про психологічну службу готується в описовій формі і надсилається у роздрукованому вигляді обсягом до 10 сторінок, а також у вигляді електронної копії (на дискеті у форматі Word версія 6 або 7);б) терміни подачі інформації:

для районних (міських) центрів (методистів) - щорічно до 1 липня;

для обласних центрів - щорічно до 1 серпня.

Додаток 6

Чисельність практичних психологів (соціальних педагогів)

загальноосвітніх навчальних закладів ______________ району ____________ області-----------------------------------------------------------------------------------|Загальноосвітні навчальні| Місто | Село || заклади з чисельністю |---------------------------+---------------------------|| учнів |К-сть| Кількість ставок |К-сть| Кількість ставок || |навч.|---------------------|навч.|---------------------|| |закл.|психо-|с/педа-|всього|закл.|психо-|с/педа-|всього|| | | лог. | гогів | | | лог. | гогів | ||-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|| до 200 | | | | | | | | ||-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|| понад: 200 | | | | | | | | ||-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|| 300 | | | | | | | | ||-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|| 400 | | | | | | | | ||-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|| 500 | | | | | | | | ||-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|| 700 | | | | | | | | ||-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|| 900 | | | | | | | | ||-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|| 1100 | | | | | | | | ||-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|| 1300 | | | | | | | | ||-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|| 1500 | | | | | | | | ||-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|| 1700 | | | | | | | | ||-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------||Школи-інтернати для | | | | | | | | ||дітей, які потребують | | | | | | | | ||соціальної допомоги | | | | | | | | ||-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------||Спеціальні школи | | | | | | | | ||(інтернати) для дітей, | | | | | | | | ||які потребують корекції | | | | | | | | ||фіз. та роз. розвитку | | | | | | | | ||-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------||Санаторні школи для | | | | | | | | ||дітей, які потребують | | | | | | | | ||тривалого лікування | | | | | | | | ||-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------||Школи соціальної | | | | | | | | ||реабілітації для дітей, | | | | | | | | ||які потребують особливих | | | | | | | | ||умов виховання | | | | | | | | ||-------------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------||Всього: | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------

Чисельність практичних психологів (соціальних педагогів)

інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти _______________ району __________ області----------------------------------------------------------------------------|ПТНЗ з чисельністю| Місто | Село || учнів |---------------------------+---------------------------|| |К-сть| Кількість ставок |К-сть| Кількість ставок || |навч.|---------------------|навч.|---------------------|| |закл.|психо-|с/педа-|всього|закл.|психо-|с/педа-|всього|| | | лог. | гогів | | | лог. | гогів | ||------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|| до 400 | | | | | | | | ||------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|| понад: 400 | | | | | | | | ||------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|| 500 | | | | | | | | ||------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|| 600 | | | | | | | | ||------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------||ПТНЗ соціальної | | | | | | | | ||реабілітації | | | | | | | | ||------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------||МНВК з чисельністю| | | | | | | | ||учнів: | | | | | | | | ||------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|| до 400 | | | | | | | | ||------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|| понад: 400 | | | | | | | | ||------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|| 500 | | | | | | | | ||------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------|| 600 | | | | | | | | ||------------------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+------||Всього: | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------- Чисельність практичних психологів дошкільних навчальних закладів ______________ району ____________ області----------------------------------------------------------------------|Дошкільні заклади | Місто | Село || з чисельністю |---------------------------+---------------------|| груп: | Кількість | Кількість | Кількість|Кількість|| | д/закладів | ставок | д/закладів| ставок ||------------------+--------------+------------+-----------+---------|| до 4 | | | | ||------------------+--------------+------------+-----------+---------|| понад: 4 | | | | ||------------------+--------------+------------+-----------+---------|| 6 | | | | ||------------------+--------------+------------+-----------+---------|| 8 | | | | ||------------------+--------------+------------+-----------+---------|| 10 | | | | ||------------------+--------------+------------+-----------+---------||Дошкільні заклади | | | | ||компенсувального | | | | ||типу | | | | ||------------------+--------------+------------+-----------+---------||Всього: | | | | |----------------------------------------------------------------------

Примітка: дані таблиць додатка 6 подаються обласними центрами загалом по області та окремо по кожному району.

Додаток 7

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...