Главная Обратная связь

Дисциплины:


I. Загальні положення. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 червня 2012 рМІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2012 м. Київ N 863


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 червня 2012 р. за N 1054/21366

Про затвердження Порядку проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС України

Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про пожежну безпеку", "Про правові засади цивільного захисту", "Про Цивільну оборону України", "Про аварійно-рятувальні служби" та Положення про Державну інспекцію техногенної безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 392,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України, що додається.

1.2. Уніфіковану форму Акта перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази МНС України:

від 06 лютого 2006 року N 59 "Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2006 року за N 480/12354 (із змінами);

від 12 січня 2010 року N 1 "Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 травня 2010 року за N 316/17611.

3. Державній інспекції техногенної безпеки України (Улинець Е. М.) подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної інспекції техногенної безпеки Улинця Е. М.

 

Міністр В. Балога
ПОГОДЖЕНО:  
Заступник керівника Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань С. М. Кондрюк
Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва М. Ю. Бродський
Заступник Міністра фінансів України С. О. Рибак
Міністр економічного розвитку і торгівлі України П. О. Порошенко
   


 

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 25.05.2012 N 863 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 червня 2012 р. за N 1054/21366
ПОРЯДОК проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм здійснення органами Державної інспекції техногенної безпеки України заходів державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими суб'єктами господарювання незалежно від форм власності, а також громадянами України, іноземцями і особами без громадянства та за діяльністю аварійно-рятувальних служб.

1.2. Цей Порядок застосовується Держтехногенбезпеки України та її територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (далі - органи Держтехногенбезпеки України).

1.3. Правовою основою для здійснення посадовими особами Держтехногенбезпеки України та її територіальними органами перевірок додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту та за діяльністю аварійно-рятувальних служб є Конституція України, Закони України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про правові засади цивільного захисту", "Про пожежну безпеку", "Про Цивільну оборону України", "Про аварійно-рятувальні служби", Положення про Державну інспекцію техногенної безпеки України, затверджене Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 392, Положення про Державну пожежну охорону, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508, а також цей Порядок.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

акт перевірки додержання (виконання) суб'єктом господарювання вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту - документ, який складається посадовою особою органу Держтехногенбезпеки України за результатами планової або позапланової перевірки суб'єкта господарювання у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб;

державний інспектор з нагляду у сферах пожежної і техногенної безпеки - посадові особи Держтехногенбезпеки України та її територіальних органів, які за посадами одночасно є відповідно: Головним державним інспектором України з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки, його першим заступником і заступником; старшими державними інспекторами України з нагляду у сфері пожежної безпеки, старшими державними інспектори України з нагляду у сфері техногенної безпеки; головними державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх заступниками; старшими державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної безпеки та старшими державними інспекторами у сфері техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; головними державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення, а також державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної або техногенної безпеки територіальних органів;

державний нагляд у сфері пожежної і техногенної безпеки (далі - держпожтехногеннагляд) - це наглядова діяльність, яку здійснюють посадові особи Держтехногенбезпеки України та його територіальних органів, що пов'язана із здійсненням заходів державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту та діяльністю аварійно-рятувальних служб;

об'єкт перевірки - будівля, приміщення, споруда, які перебувають у власності або користуванні суб'єкта господарювання та використовуються для провадження господарської та некомерційної господарської діяльності; а також міністерства та інші органи виконавчої влади, їх територіальні органи, органи місцевого самоврядування; аварійно-рятувальні та диспетчерські служби.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...