Главная Обратная связь

Дисциплины:


D) Экспериментке қатысушылардың контингентіE) Зертеушінің тұлғасы

$$$ 309 D

Оқушылардың тәрбиелік деңгейінің әдістеріне жатпайтындар:

A) Сабақ барысында мұғалімнің оқушыларды бақылауы

B) Адамгершілік тақырыбына шағын шығарма жазу

C) Оқушылармен әңгімелесу

D) Кинотеатрға бару

E) Тәрбие теориясы

$$$ 310 B

Ғылыми зерттеу әдісіне жататындар:

A) Кезекші мұғалім асханадағы тәртіпті бақылайды

B) Педагог курстың жекелеген тақырыптарын оқып-үйрену барысында оқушылардың дамуын компьютер бағдарламасының көмегімен бақылайды

C) Сынып жетекшісі оқушылар киімінің ұқыптылығын қадағалайда

D) Экскурсия кезінде биалогияның мұғалімі оқушылармен бірге құмырсқалардың мінез-құлқын бақылайды

E) Жас мұғалім тәжірибелі әріптесінің қиын оқу материалын түсіндіру барысындағы әрекеттерін бақылайды

$$$ 311 C

Әңгімелесу зерттеу әдісі ретінде:

A) Әлде қандай пдагогикалық құбылысты қабылдау

B) Мұғалімдердің озық тәжірибесін оқыту

C) Қажетті ақпаратты алу мақсатындағы өздігінен қосымша әдісі

D) Кез-келген әдісті арнайы ұйымдастырылған тексеру

E) Қатаң қадағаланатын жағдайларда өткізілінетін алдына белгілі бір мақсатқа бағытталған,сынаққа түскендердің барлығына арналған біркелкі зерттеу

$$$ 312 A

Зерттеудің ауызша сұрақ әдісі:

A) Интервью

B) Әңгіме

C) Байқау

D) Дискуссия

E) Ситуацияны талдау

$$$ 313 D

Педагогикалық зерттеудің теориялық деңгейіне жатпайтын әдістер:

A) Әдебиеттерді оқу

B) Анализ және синтез

C) Моделдеу

D) Анкета жүргізу

E) Болжам жасау

$$$ 314 E

Жеке тұлғаны үнемі зерттеу әдісі:

A) Салыстыру

B) Абстрактілеу

C) Индукция

D) Деукукция

E) Байқау

$$$ 315 B

Мұғалімнің зерттеу әрекетінің кезеңдеріне:

A) Педагогикалық консилиум

B) Проблеманы анықтау

C) Әдістемелік кеңестің отырысы

D) Ата-аналарды педагогикалық ағартуE) Қоғамды ұйымдарды тарту

$$$ 316 E

Мектептің оқу ісінің меңгерушісінің (завуч) міндетіне жатпайды:

A) Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру

B) Сабақ кестесін жасау

C) Оқушылардың үлгерімі және тәртібін бақылау

D) Оқу бағдарламасының орындалуын қадағалау

E) Оқу процесін қаржыландыруға байланысты сұрақтарды шешу

$$$ 317 C

Мектептен тыс, сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне не жатпайды:

A) Мектептегі сабақтан тыс тәрбие жұмысын жоспарлау

B) Сынып жетекшілерге тәрбие іс шараларын өткізуді ұйымдастыруға әдістемелік көмек

C) Сабақ кестесін жасау

D) Тәрбие жұмысының жоспарының орындалуын бақылау

E) Белсенді оқушылардың сабақтан тыс тәрбие жұмысын өткізулеріне әдістемелік көмек

$$$ 318 D

Педагогикалық кеңестің мәжілісінде қарастырылмайтын мәселелер:

A) Педагогикалық озық тәжірибені тарату

B) Жаңа педагогикалық технологияны ендіру

C) Әдістемелік ұйымдардың жұмысы

D) Мұғалімнің қосымша оқыған жұмысы (репиторлық)

E) Тәрбие жұмысының тиімділігін арттыру проблемалары

$$$ 319 C

Мектептану – бұл оқу тәрбие мекемелелерін басқару:

A) Оқу және тәрбие теориясын оқытатын педагогиканың тарауы

B) Кейбір жеке пәндерді оқыту әдістемесін қарастыратын педагогиканың бөлімі

C) Басқару туралы ғылым

D) Оқытудың түрлері туралы ғылым

E) Адамды тәрбиелеу туралы ғылым

$$$ 320 B

Жалпы мектептік жоспарға кіретіндер:

A) Тақырыптық жоспар

B) Мектептегі тәрбие жұмысының жоспары

C) Сабақ жоспары

D) Сынып жетекшісінің тәрбие жұмыстық жоспары

E) Сынып белсенділерінің жұмыс жоспары

$$$ 321 D

Педагогикалық іс-әрекеттің конструктивті компонентін анықтайтын біліктер тобы

A) қатынас құру, жоспарлау

B) ұжым құру, қатынас құру

C) педагогтың оқушылармен қатынасын құру

D) оқу материалын таңдап алу, жоспарлау, құру

E) оқушыны түрлі іс-әрекетке қатыстыру, ұжым құру, біріккен іс-әрекет ұйымдастыру

$$$ 322 B

Педагогиканың негізгі категориялары:

A) Материя

B) Тәрбие

C) Іс-әрект

D) Оқымыстылық

E) Тұқым қуалаушылық

$$$ 323 A

Педагогикада қолданылатын ұғымдар (категория) :

A) Жеке тұлға

B) Көрініс

C) Мемлекет

D) Этнос

E) Дін

$$$ 324 E

Педагогика ғылымының объектісі:

A) Жеке тұлға

B) Оқушы

C) Мұғалім

D) Ұжым

E) Педагогикалық іс -әрекеттің объективті жүріп жатқан жағдайы

$$$ 325 D

Педагогика пәніне жататындар:

A) Бала

B) Оқушылар ұжымы

C) Жанұя

D) Процесс

E) Мұғалімдер ұжымы

$$$ 326 D

Қабылдау, пайымдау, қорыту, бекіту, практикада қолдану бұл -

A) оқыту процесінің компоненттері

B) сабақ элементтері

C) педагогикалық процесс кезеңдері

D) білімді игеру процесінің кезеңдері

E) іс-әрекет компоненттері

$$$ 327 B

Тәрбие прициптеріне жататандар:

A) Тұқым қулаушылық әсері

B) Жеке тұлғаны тәрбиелеудегі саналылық қажеттіліктің сәйкестілігі

C) Ортаның әсері

D) Ойын іс-әрекетіне қатысу

E) Жеке тұлғаның қалыптасу процесі

$$$ 328 E

Педагогикалық процестің негізгі компоненттеріне жатпайды:

A) Білім беру мазмұны

B) Білім беру мақсаты

C) Тәрбиенің міндеттері

D) Оқытудың түрлері

E) Мұғалімдерді даярлау

$$$ 329 E

Мұғалім сабақта бірнеше оқушыға зейінін бөледі, бұл уақытта басқалары өз бетімен жұмыс жасайды Бұл оқыту формасын:-

A) фронтальдық

B) жеке

C) ұжымдық

D) аралас

E) жекеленген-топтық

$$$ 330 B

Тұтас педагогикалық процестің тәрбиелік механизіміне не жатады:

A) Педагогикалық технология

B) Оқытушымен оқушы өзара қарым-қатынасы

C) Құралдары,түрлері,әдіс-тісілдері

D) Оқытудың технологиялық құралдары

E) Мақсаты,міндеті,мазмұны

$$$ 331 C

Оқыту белгілеріне қайсысы жатпайды:

A) Екі жақтылық сипат

B) Мұғаліммен оқушылардың бірлескен іс-әрекеті

C) Әкімшілік бақылау

D) Оқушылардың дамуы мен тәрбиесін басқару

E) Мұғалім тарапынан басшылық

$$$ 332 D

АС Макаренко тұтас педагогикалық процесс ретінде қарастырады:

A) Тәрбиемен оқытудың бірлігі

B) Оқытудың білімділік,дамытушылық және тәрбиелік қызметінің бірлігі

C) Оқушылардың өзіндік сипаты

D) Оқу-тәрбие процесінің оқудан тыс уақыттағы қатынасушылардың өзіндік әрекеттері

E) Оның даму жағдайы

$$$ 333 D

БТ Лихачев тұтас педагогикалық процесс ретінде қарастырады:

A) Тәрбие мен оқытудың бірлігі

B) Оқытудың білімділік,дамытушылық және тәрбиелік қызметінің бірлігі

C) Оқушылардың өзіндік сипаты

D) Оқу-тәрбие процесінің оқудан тыс уақыттағы қатынасушылардың өзіндік әрекеттері

E) Оның даму жағдайы

$$$ 334 D

Тұтас педагогикалық процестің құрамына кіреді:

A) Мұғаліммен оқушы

B) Оқытушылармен оқушылар

C) Мақсаты, мазмұны

D) Мұғалім оқушы,мақсат міндет,мазмұн форма,құрал әдіс тәсіл

E) Мақсат міндет тапсырма

$$$ 335 B

Балаларды мектептен тыс тәрбиелеу мен білім беру саласындағы теориялық және қолданбалы зерттеулерден тұратын ғылым:

A) Жас ерекшелік педагогикасы

B) Әлеуметтік педагогика

C) Сурдопедагогика

D) Тифлопедагогика

E) Дефектология

$$$ 336 B

АС Макаренконың педагогикаға қосқан үлесі:

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...