Главная Обратная связь

Дисциплины:


Прислівники. Правопис прислівників.Займенник. Особливості використання займенників у ділових паперах.

Числівник. Узгодження числівника з іменником.

Числівник. Особливості використання числівників у ділових паперах.

Прислівники. Правопис прислівників.

52. Синтаксис ділового мовлення.

53. Односкладні та двоскладні речення в текстах документів.

54. Складнопідрядні, складносурядні та безсполучникові речення в текстах ділових паперів.

55. Прості ускладнені речення в текстах документів.

56. Правила узгодження підмета з присудком.

57. Вставні слова та словосполучення в мові ділового спілкування.

58. Пунктуація як розділ мовознавства. Основні правила вживання розділових знаків у ділових документах.

59. Загальна характеристика документів щодо особового складу.

60. Трудова книжка. Особовий листок з обліку кадрів.

61. Заява. Скарга. Пропозиція.

62. Автобіографія, характеристика.

63. Резюме, його значення у вирішенні проблеми працевлаштування.

64. Загальна характеристика довідково-інформаційних документів.

65. Порівняльна характеристика доповідної та пояснювальної записок.

66. Довідка, оголошення, запрошення як довідково-інформаційні документи.

67. Протокол, витяг із протоколу.

68. Візитка: призначення, реквізити, правила оформлення та вручення.

69. Прес-реліз, його види.

70. Особливості міжнародного листування. Правила оформлення адреси по Україні та за її межами.

71. Діловий лист. Види листів.

72. Характеристика обліково-фінансових документів (розписка, квитанція, накладна, список, перелік, таблиця, відомість, акт, доручення).

73. Характеристика організаційних документів (інструкція, правила, положення, статут).

74. Характеристика господарсько-договірних документів (договір, угода, контракт).

75. Порівняльна характеристика трудового договору, трудової угоди, контракту з найму працівників.

76. Загальна характеристика розпорядчих документів (наказ, вказівка, розпорядження, указ, постанова).

77. Види наказів. Наказ щодо особового складу.

78. Загальна характеристика документів із господарсько-претензійної діяльності (протокол розбіжностей до договору, позовна заява, комерційний акт, претензія).

79. Претензійні листи та етика ділового листування.

80. Мовна специфіка усного ділового спілкування.

81. Специфіка ділового мовленнєвого етикету (вміння говорити та слухати, звертання, привітання, побажання, прощання, вибачення, знайомство).

82. Форми мовленнєвого етикету ділового спілкування (вживання займенників, подяка, запрошення, прохання, згода, відмова, заперечення, вибачення, комплімент, співчуття).83. Етикет ділового листування.

84. Культура телефонної розмови.

85. Правила поведінки службовців під час ділових бесід.

86. Публічний виступ. Підготовка тексту виступу.

87. Промова й особливості її виголошення.

88. Роль невербальних засобів у діловому спілкуванні.

89. Уживання апострофа та м’якого знака.

90. Подовження та подвоєння приголосних. Спрощення в системі приголосних.

91. Правопис ненаголошених голосних.

92. Правопис імен та прізвищ. Творення чоловічих і жіночих імен по батькові.

93. Правопис слів іншомовного походження.

94. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду.

95. Уживання великої літери.

96. Правопис не, ні з різними частинами мови.

97. Відмінювання числівників.

98. Правопис складних слів.

99. Розділові знаки в складному реченні.

100. Пряма і непряма мова в текстах офіційно-ділового й наукового стилів. Розділові знаки при прямій мові та цитатах.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...