Главная Обратная связь

Дисциплины:


Морфологія бактерій. Техніка виготовлення препаратів з культур бактерій і патологічного матеріалу. Прості методи забарвленняЗбірник завдань

З мікробіології, вірусології та імунології

для підготовки до тестового іспиту “Крок 1”

 

 

Збірник містить тестові завдання, які призначені для поточного, проміжного і кінцевого контролю знань студентів медичного факультету.


 

Полтава - 2008

 

 

ІНСТРУКЦІЯ:

 

Кожен із пронумерованих питань або незавершених тверджень супроводжується відповідями або завершеним ствердженням. Виберіть одну відповідь (завершене ствердження), що є найбільш правильною у даному випадку.

 

 

Збірник підготували :

 

1. ЛОБАНЬ Галина Андріївна - завідувачка кафедри мікробіології, вірусології та імунології, доктор медичних наук, професор

2. ПОЛЯНСЬКА Валентина Павлівна - кандидат біологічних наук, доцент

3. ФЕДОРЧЕНКО Віра Іванівна – завуч кафедри, кандидат біологічних наук, доцент

4. ЗВЯГОЛЬСЬКА Ірина Миколаївна – кандидат біологічних наук, доцент

5. ГАНЧО Ольга Валеріївна – кандидат біологічних наук, викладач

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО протоколом №4 ЦМК УМСА від 2007 р.

 

 


Морфологія мікроорганізмів

 

Принципи організації, аппаратура і режим роботи мікробіологічної лабораторії. Методи мікроскопічного дослідження. Бактеріоскопічний метод діагностики інфекційних захворювань

1. Президентом Української академії наук був видатний учений мікробіолог і епідеміолог:

А. Н.Ф.Гамалея

В. Л.С.Ценковський

С. Д. К. Заболотний

Д. І.І.Мечніков

Е. В.В.Підвисоцький

2. Видатний російський вчений, який проводив свої дослідження у Нікітському ботанічному саду в Криму, Д. І. Івановський , вважається основоположником:

А. Імунології

В. Мікології

С. Протозоології

Д. Бактеріології

Е. Вірусології

3. З харкотиння, взятого від хворої Ю., 41 року, було виготовлено препарат, мікроскопію якого провели із застосуванням імерсійного мікроскопу. На що саме впливає нанесене на препарат імерсійне масло?

А. На напрямок ходу променів

В. На прозорість препарату

С. На розмір об’єктів в полі зору

Д. Знешкоджує мікрорганізми

Е. На колір об’єктів в полі зору

4. Важливим недоліком мікроскопічного методу діагностики інфекцій є його недостатня інформативність, яка пов’язана з морфологічною подібністю багатьох видів мікроорганізмів. Що дозволяє підвищити інформативність цього методу?

А. Радіоімунний аналіз

В. Реакція Кумбса

С. Імуноферментний аналіз

Д. Реакція опсонізації

Е. Реакція імунофлуоресценції

5. Для мікроскопічного дослідження мазків від хворих в лабораторії скористались імерсійним мікроскопом. Оптимальне освітлення поля зору досягається при застосуванні:А. Увігнутого дзеркала та штучного джерела освітлення

В. Плаского дзеркала та штучного джерела освітлення

С. Плаского дзеркала та штучного природнього освітлення

Д. Увігнутого дзеркала та природнього освітлення

Е. Можливий довільний вибір

6. В бактеріологічній лабораторії за допомогою імерсійного мікроскопу проводять вивчення препаратів, що містять бактерії. Що слід зробити для встановлення оптимального освітлення поля зору?

А. Встановити діафрагму у середнє положення

В. Опустити конденсор у крайнє нижнє положення

С. Встановити конденсор у середнє положення

Д. Максимально закрити діафрагму

Е. Підняти конденсор у крайнє верхнє положення

7. В бактеріологічній лабораторії за допомогою імерсійного мікроскопу проводять вивчення препаратів, що містять бактерії. Що слід зробити для встановлення оптимального освітлення поля зору?

А. Опустити конденсор у крайнє нижнє положення

В. Відкрити діафрагму повністю

С. Встановити конденсор у середнє положення

Д. Максимально закрити діафрагму

Е. Встановити діафрагму у середнє положення

8. Від хворого М., 34 років, взято матеріал з шанкру для мікроскопічного дослідження у незабарвленому вигляді. Мікроскоп, яким скористались, був укомплектований параболоїдконденсором. Який вид мікроскопії буде застосовано?

А. Люмінісцентна

В. Фазово-контрастна

С. Імерсійна

Д. Темнопольна

Е. Електронна

9. При застосуванні методу імунофлуоресценції у мікроскопі можна побачити уражені вірусом клiтини, але не самі віруси. Який фактор не дозволяє спостерігати віруси за допомогою люмінісцентного мікроскопу?

А. Спроможність людського ока

В. Якість лінз мікроскопу

С. Хроматичні аберації

Д. Довжина хвилі в УФ- частині спектру

Е. Дифракцiя у тонких плiвках

10. Реакція імунофлуоресценції широко використовується для експрес – діагностики багатьох бактеріальних і вірусних інфекцій. Виберіть умову, без дотримання якої неможливо визначити результат реакції.

А. Наявність світлового мікроскопу

В. Наявність електронного мікроскопу

С. Наявність люмінісцентного мікроскопу

Д. Наявність фазово – контрастного мікроскопу

Е. Наявність світлового мікроскопу з темнопольною насадкою

11. У бактеріологічну лабораторію доставлені блювотні маси хворого з|із| підозрою|підозрінням| на холеру. З|із| патологічного матеріалу приготували препарат «висяча крапля|краплина|». Який метод мікроскопії буде використаний для виявлення збудника за його рухливістю?

А. Фазово-контрастна

В. Електронна

С. Іммунна електронна

Д. Люмінесцентна

Е. Імерсійна

12. У бактеріологічну лабораторію доставили блювотні маси хворого з|із| підозрою|підозрінням| на холеру. З патологічного матеріалу |із| | приготували препарат «висяча крапля|краплина|», щоб|аби| промікроскопіювати його в темному полі і оцінити|оцінювати| рухливість збудника, що є|з'являється,являється| важливою|поважною| діагностичною ознакою. Яким

реактивом необхідно обробити препарат перед мікроскопією?

А. Люмінесцентною сироваткою

В. Ніяким|жодним|

С. Дезінфікуючим розчином

Д. Розчином метиленового синього

Е. Луговою пептонною|пептон| водою

13. На занятті по мікробіології студенти ознайомилися з|із| мікроскопічним методом діагностики. Які властивості бактерій вивчають за допомогою цього методу?

А. Антигенні

В. Культуральні

С. Морфологічні, тинкторіальні|

Д. Токсигенні

Е. Біохімічні

 

 

Морфологія бактерій. Техніка виготовлення препаратів з культур бактерій і патологічного матеріалу. Прості методи забарвлення

14. При дослідженні гною з фурункула виявлені кулястої форми мікроби, розташовані як “гроно” винограду. Які мікроби виявлено?

А. Стафілококи

В. Диплококи

С. Мікрококи

Д. Стрептококи

Е. Тетракоки

15. До бактеріологічної лабораторії для перевірки стерильності був направлений кетгут, який використовується при оперативних втручаннях. У ньому були виявлені бацили. Яка ознака дозволила віднести виділені бактерії до бацил?

А. Наявність капсул

В. Наявність спор

С. Наявність включень

Д. Наявність джгутиків

Е. Позитивне забарвлення за Грамом

16. Для забарвлення мазка з мокротиння хворого було застосовано простий метод забарвлення. Це означає, що:

А. У методі не застосовуються кислоти

В. Було застосовано метод Грама

С. У методі не застосовуються органічні розчинники

Д. Препарат було забарвлено одним барвником

Е. У методі не застосовуються високотоксичні летючі речовини

17. У міській бактеріологічній лабораторії проводять мікроскопію бактерій на різних

етапах виділення чистих культур збудників. Ці препарати, як правило, фіксують. Що слід

зробити з препаратом перед фіксуванням?

А. Знебарвити

В. Забарвити

С. Провести мікроскопію

Д. Висушити

Е. Стерилізувати у сухожаровій шафі

18. З фекалій хворого на кишкове інфекційне захворювання було виділено чисту культуру вібріонів. До якої групи бактерій слід віднести ці мікроорганізми за морфологічними ознаками?

А. Звивисті

В. Клостридії

С. Коки

Д. Бактерії

Е. Бацили

19. Під час темнопольного мікроскопічного дослідження матеріалу із шанкеру, який знаходиться у хворої на слизовій оболонці піхви, виявлено спірохети. До якої групи бактерій слід віднести ці мікроорганізми за морфологічними ознаками?

А. Коки

В. Клостридії

С. Звивисті

Д. Бактерії

Е. Бацили

20. Із гнійного вмісту ураження, локалізованого у хворого у області шиї, виготовлено препарат, в якому були виявлені актиноміцети. До якої групи бактерій слід віднести ці мікроорганізми за морфологічними ознаками?

А. Звивисті

В. Коки

С. Бактерії

Д. Нитчасті

Е. Клостридії

21. При мікроскопії мікробної культури виявлено мікроорганізми, які мають форму веретена, по Граму фарбуються в синьо-фіолетовий колір. Що це за мікроорганізми?

А. Актиноміцети

В. Стрептококи

С. Спірохети

Д. Диплококи

Е. Клостридії

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...