Главная Обратная связь

Дисциплины:


Мікробіологічні основи антимікробної хіміотерапії. Антибіотики 

68. R-плазміди кодують синтез:

А. Агресинів

В. Статевих ворсинок для переносу генетичної інформації

С. Конститутивних ферментів

Д. Ендотоксинів

Е.Ферментів, що викликають інактивацію лікарських препаратів і зменшують проникність клітинної стінки для антибіотиків

69. Антибіотики застосовують з метою:

А. Патогенетичної терапії

В. Специфічної етіотропної терапії

С. Неспецифічної етіотропної терапії

Д. Симптоматичної терапії

Е. Специфічної профілактики

70. З гнійної рани хворого виділено патогенний стафілокок і визначено його чутливість до антибіотиків: пеніцилін – зона затримки росту 8 мм; оксацилін – 9 мм; гентаміцин – 22 мм; ампіцилін – 10 мм; лінкоміцин – 11 мм. Який антибіотик необхідно обрати для лікування хворого?

А. Лінкоміцин

В. Пеніцилін

С. Оксацилін

Д. Ампіцилін

Е. Гентаміцин

71. Штам стафілокока, який спричинив спалах внутрішньолікарняної інфекції, проявив високу резистентність до пеніциліну. З яким із наведених нижче факторів пов'язана резистентність мікроорганізмів до антибіотика?

А. Із синтезом аденілтрансферази

В. Із синтезом бета-лактамази

С. Із зміною компонентів клітинної стінки

Д. Із зміною рибосомальних білків

Е. Із синтезом фосфотрансферази

72. У лабораторії була визначена чутливість стафілокока до антибіотиків і отримані такі результати дослідження - діаметр зон затримки росту: пеніцилін - 8 мм, оксацилін - 8 мм, ампіцилін - 25 мм, гентаміцин - 22 мм. Який метод дослідження був використаний?

А. Біохімічний

В. Метод серійних розведень

С. Метод паперових дисків

Д. Бактеріоскопічний

Е. Біометричний

73. Відомо, що між різними групами мікроорганізмів є кілька типів взаємодій. Як називається тип взаємодії, якщо відбувається посилення фізіологічних функцій членів асоціації?

А. Метабіоз

В. Синергізм

С. Мутуалізм

Д Сателізм

Е. Коменсалізм

74. Жінці 52 років, хворій на бронхопневмонію, лікар призначив пеніцилін по 500 тис. ОД. через 4 години Але на третій день стан хворої істотно не покращився. Після перевірки чутливості стафілокока, виділеного з мокротиння, до антибіотиків виявилося, що він є резистентним до пеніциліну, ампіциліну, чутливим до мономіцину, еритроміцину, лінкоміцину. Механізм медикаментозної резистентності до пеніциліну пов'язаний з :

А. Утворенням ферменту, що руйнує антибіотик

В. Зміною проникності клітинної стінки бактерій

С. Швидкою дезінтеграцією препарату

Д. Зміною іонного потенціалу мембрани

Е. Наявністю в клітині R – плазмід

75. Пацієнт урологічного стаціонару після катетеризації захворів на гострий цистит, спричинений кишковою паличкою. Збудник проявляв високу стійкість до антибіотиків. З яким чинником найчастіше пов’язані поява стійкості і виникнення множинної стійкості бактерій до антибіотиків.А. Передача R-плазмід

В. Мутації в генах

С. Перенос генів в процесі трансдукції

Д. Наявність у бактерій ß-лактамази

Е. Відсутність „мішені” для антибіотиків

76. Від хворого на пневмонію була виділена Klеbsiella pneumoniae, яка мала високу стійкість до антибіотиків. За допомогою якого з наведених методів можна визначити мінімальну пригнічуючу концентрацію антибіотиків, які плануються призначити для лікування цього хворого?

А. Метод серійних розведень

В. Метод циліндрів

С. Метод лунок

Д. Метод дисків

Е. Імуноферментний метод

77. У хірургічному відділенні стоматологічної клініки мали місце випадки госпітальної стафілококової інфекції, викликаної штамами, які характеризувались множинною лікарською стійкістю. Така ознака визначається наявністю:

А. Екзотоксигенів

В. F-плазмід

С. Помірних бактеріофагів

Д. R-плазмід

Е. Вірулентних бактеріофагів

78. Стійкість клітин бактерій до антибіотиків зумовлена наявністю в клітині автономної генетичної структури, передача якої здійснюється кон’югативно. Як називається ця структура?

А. R-плазміди

В. Еnt-плазміди

С. Сol-плазміди

Д. Транспозони

Е. Пріони

79. Відомо, що бактеріальні клітини містять додаткові генетичні структури, які можуть існувати автономно від хромосоми бактерії як самостійний елемент, або інтегруватися з нею, і які додають цій клітині додаткові властивості. Як називаються ці додаткові генетичні елементи?

А. Профаги

В. Плазміди

С. Нуклеотиди

Д. Is-послідовності

Е. Блукаючі гени

80. У хворого, якому був проведений курс антибіотикотерапії, у зв’язку із загостренням хронічної пневмонії, з'явилися диспептичні явища, метеоризм, пронос. Бактеріологічне дослідження випорожнень показала відсутність Е. сoli, зменшення кількості лакто- і біфідобактерій. Які препарати слід призначити хворому?

А. Еубіотики і вітаміни

У. Антибіотіки і еубіотики

С. Сульфаніламіди і еубіотики

Д. Антибіотики і вітаміни

Е. Сульфаніламіди і вітаміни

81. Для визначення чутливості до антибіотиків пацієнту внутрішньошкірно ввели 0,2

мл розчину пеніциліну. Через 10 хв у місці введення з’явилася гіперемія і набряк. До якого типу за класифікацією Кумбса та Джеля, відноситься ця реакція?

А. Гіпочутливість сповільненого типу

В. Цитотоксична реакція

С. Анафілактична реакція (феномен Овері)

Д. Реакція типу феномена Артюса

Е. Туберкулінова реакція

82. Юнак 17 років страждає на фурункульоз, викликаний умовно-патогенним Stаphyloсoсus еpidermidis. Яке дослідження найдоцільніше провести, щоб правильно вибрати препарат для лікування цього хворого?

А. Визначити антигенні властивості

В. Визначити фаговар

С. Виявити фактори патогенності

Д. Скласти антибіотикограму

Е. Дослідити біохімічні властивості

83. При антибіотікотерапії часто спостерігається перехід мікроорганізмів в L-форми, для яких характерно що вони:

А. Є найбільш вірулентними формами грибів

В. Можуть бути тільки серед мікоплазм

С. Не можуть реверсувати в початкову форму

Д. Більш схожі на віруси, чим на бактерії

Е. Являються бактеріями без клітинної оболонки

84. В лабораторії визначена чутливість стафілококу до антибіотиків і видана по результатах дослідження наступна відповідь. Діаметр зон затримки росту дорівнює: Пеніцилін-8мм Оксацилін-8мм Ампіцилін-25мм Гентаміцин-22мм Який мєтод був використаний?

А. Метод паперових дисків

В. Метод подвійних розведень

С. Бактеріологічний

Д. Бактеріоскопічний

Е. Метод Дригальського

 

 

Інфекція. Імунітет

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...