Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вчення про інфекційний процес. Біологічний метод дослідження85. При бактеріологічному дослідженні випорожнень жінки 38 років, яка 1,5 років тому перенесла черевний тиф, була виявлена Sаlmonеllа typhi у кількості 102. Як точніше охарактеризувати стан обстежуваної жінки?

А. Дисбактеріоз

В. Бактеріоносійство

С. Реінфекція

Д. Суперінфекція

Е. Рецидив

86. Персистенція вірусів в організмі людини має наступні форми інфекцій за винятком

А. Гострої

В. Латентної

С. Хронічної

Д. Повільної

87. Хворий на сифіліс пройшов курс антибіотикотерапії і цілком вилікувався. Через деякий час він знову був інфікований Trеponеmа pаllidum. Цю форму інфекції можна віднести до:

А. Ускладнення

В. Рецидиву

С. Вторинної інфекції

Д. Суперінфекції

Е. Реінфекції

88. У хворого, що перехворів 2 роки тому назад на сифіліс, на статевих органах виявлена виразка - твердий шанкер. Про яку форму інфекції йде мова?

А. Реінфекція

В. Вторинна інфекція

С. Рецидив

Д. Суперінфекція

Е. Аутоінфекція

89. Поворотний тиф, який спричинений В.саuсаsiса, зустрічається лише на певних територіях, де є переносчик - кліщ роду Аlесtoroвius. Як можна назвати таку інфекцію?

А. Мікст-інфекцією

В. Ендемічною

С. Суперінфекцією

Д. Вторинною

Е. Реінфекцією

90. У пацієнта внаслідок активації власних мікроорганізмів, які входять до складу мікрофлори слизової оболонки рота, виник гнійно-запальний процес тканин пародонта. До якої форми інфекції слід віднести це захворювання?

А. Реінфекції

В. Рецидиву

С. Вторинної інфекції

Д. Суперінфекції

Е. Аутоінфекції

91. За хімічною структурою ендотоксин є:

А. Ліпополісахаридом

В. Білком

С. Ліпідом

Д. Пептидогліканом

Е. Ліпопротеїном

92. Хімічна природа екзотоксина є:

А. Ліпід

В. Ліпополісахарид

С. Білок

Д. Пептидоглікан

Е. Ліпопротеїн

93. Збудники інфекційних захворювань продукують екзотоксини з різними ефектами біологічної дії. Який з цих токсинів активується в шлунково-кишковому тракті?

А. Ботулотоксин

В. Гемотоксин

С. Гістотоксин

Д. Тетаноспазмін

Е. Холероген

94. Гризуни є резервуаром збудників багатьох захворювань. З чим це пов'язано в першу чергу?

А. Належність гризунів до важливих компонентів наземних біоценозів

В. Властивість гризунів швидко розмножуватися

С. Проживання в умовах, де ектопаразити використовують гризунів як джерело харчування

Д. Належність гризунів до найбільш численного ряду класу ссавців

Е. Біологічні особливості гризунів, що сприяють обміну паразитами і збудниками з людиною

95. Після позалікарняного аборту у жінки прогресував гнійний ендоміометрит, що призвів до смерті хворої. При розтині померлої виявлені численні абсцеси легень, субкапсулярні гнійнички у нирках, гіперплазія селезінки. Яка форма сепсису виникла у хворої?А. Хроніосепсис

В. Легеневий сепсис

С. Септицемія

Д. Септикопіемія

Е. Уросепсис

96. Лікар-бактеріолог виділив від дитини хворої на шигельоз шигелу Флекснера - тип 2, шигелу Зонне – тип I і ентеропатогену кишкову паличку – 055/Н5. Як називається такий тип інфекції у хворої дитини?

А. Змішана інфекція

В. Вторинна інфекція

С. Носійство

Д. Суперінфекція

Е. Реінфекція

97. У хворого М. лікар діагностував гостру гонорею. З анамнезу стало відомо, що раніше він переніс гонорею і одужання було повним. До якої форми інфекції можна віднести нове захворювання на гонорею?

А. Суперінфекція

В. Реінфекція

С. Рецидив

Д. Вторинна інфекція

Е. Аутоінфекція

98. Молода людина, у якої в анамнезі була гонорея і від якої він цілком вилікувався, знову занедужала на гонорею. У даному випадку можна говорити про

А. Реінфекцію

В. Мікст-інфекцію

С. Рецидив

Д. Суперінфекцію

Е. Вторинну інфекцію

99. У дитини, яка видужує після кору з’явилися клінічні прояви пневмонії, спричинені умовно-патогенними бактеріями. Яка найбільш можлива форма цієї інфекції?

А. Вторинна інфекція

В. Реінфекція

С. Суперінфекція

Д. Персистенція

Е. Госпітальна інфекція

100. Пацієнт вилікувався після перенесеного захворювання, викликаного шигелами Зонне, і повторно інфікувався цим же збудником. Як називається така форма інфекції?

А. Суперінфекція

В. Рецидив

С. Реінфекція

Д. Персистенція

Е. Хронічна інфекція

101. Чоловік який проживав в ендемічному вогнищі, перехворів на 3-денну малярію. Після переселення в іншу місцевість, через 1,5 року після переїзду, занедужав на малярію знову. Яка найбільш можлива форма цього захворювання?

А. Рецидив

В. Реінфекція

С. Суперінфекція

Д. Персистуюча інфекція

Е. Вторинна інфекція

102. Хлопчик 12-ти років повернувся зі школи та почав скаржитися на головний біль, нудоту, лихоманку, періодичний біль у м’язах, втрату апетиту, кволість. Для якого періоду хвороби характерні такі симптоми?

А. Продромальний

В. Інкубаційний

С. Закінчення хвороби

Д. Латентний

Е. Розпал захворювання

103. Для виявлення джерела інфікування хворих патогенним стафілококом у хірургічному відділенні було проведено дослідження із застосуванням стандартних стафілококових бактеріофагів. Яке дослідження чистих культур, виділених із різних джерел, було проведено?

А. Фагодіагностика

В. Фаготипування

С. Фагоіндикація

Д. Фагоідентифікація

Е. Фаготерапія

104. При дифтерії мікроби, як правило, з вогнища дифтерійного запалення в кров не потрапляють, а надходять туди їх екзотоксини. Отже, в цьому випадку можна говорити про

А. Септікопіємію

В. Бактеріємію

С. Септіцемію

Д. Токсинемію

Е. Інтоксикацію

105. У пульмонологічному відділенні тривало лікувався хворий з важкою формою пневмонії, яка погано піддавалася антибактеріальній терапії. При мікробіологічному дослідженні мокроти виявлені мікроорганізми - Cаndidа albicans. До якої групи інфекцій можна віднести захворювання данoго хворого?

А. Опортуністична інфекція

В. Зооантропонозна інфекція

С. Первина інфекція

Д. Зоонозна інфекція

Е. Місцева інфекція

106. Через місяць після виписки молодої людини з дермато-венерологічного стаціонару, де вона лікувалася від сифілісу, пацієнт звернувся до лікаря із скаргами на появу ущільненої безболісної виразки. Лікар поставив діагноз «первинний сифіліс». Які результати попереднього стаціонарного лікування даного хворого і як називається виявлена лікарем форма інфекційного захворювання?

А. Повне лікування, суперінфекція

В. Повне лікування, реінфекція

С. Неповне лікування, рецидив

Д. Неповне лікування, бактеріоносійство

Е. Повне лікування, вторинна інфекція

107. Вірус пташиного грипу може викликати масові захворювання серед людей в усіх країнах світу. В цьому випадку мова піде про:

А. Епізоотії

В. Епідемії

С. Пандемії

Д. Суперінфекції

Е. Реінфекції

108. При встановленні етіологічного значення мікрорганізмів у розвитку інфекційного процесу враховують наявність факторів патогенності. Який з факторів патогенності стрептококів можна визначити за допомогою світлової мікроскопії у клінічному матеріалі?

А. Протеїн А

В. Фімбрії

С. Білок М

Д. Капсула

Е. Включення

109. Який з перерахованих факторів патогенності, притаманний більшості грамнегативних бактерій, відіграє провідну роль в патогенезі захворювань, викликаних цими мікроорганізмами?

А. Геморагічний фактор

В. Екзотоксин

С. Інвазивний фактор

Д. Капсула

Е. Ендотоксин

110. Відомо, що в розвитку інфекційного та епідемічного процесу приймають участь три ланки. В інфекційному процесі першою ланкою є патогенний мікроорганізм, а що являє собою перша ланка епідпроцесу?

А. Джерело інфекції

В. Доза мікроба

С. Шлях проникнення

Д. Певні умови зовнішнього середовища

Е. Реактивність організму людини

111. З досліджуваного матеріалу вірусологічним та бактеріологічним методами виділені збудники кору та скарлатини. Яку форму інфекції спричинили мікроорганізми у пацієнта?

А. Персистуючу

В. Змішану

С. Латенту

Д. Хронічну

Е. Інапарантну

112. Основним методом вірусологічної діагностики являється виділення віруса в культурах тканин. Про наявність віруса судять на основі його специфічної дії на клітину. Як вона називається?

А. ЦПД

В. РН

С. РА

Д. РІА

Е. ІФА

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...