Главная Обратная связь

Дисциплины:


Набутий імунітет. Антигени і антитіла. Серологічний метод мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань. Реакції преципітації та нейтралізації135. У лабораторію харчової гігієни обласної СЕС доставлено вилучений у продавця на ринку м’ясний фарш із яловичини. У покупця виникли сумніви щодо якості фаршу. Він вважає, що фарш виготовлено із собачого м’яса. Яка імунологічна реакція дозволяє перевірити якість доставленого продукту?

А. Реакція преципітації

В. Реакція Кумбса

С. Реакція аглютинації

Д. Реакція опсонізації

Е. Реакція імунофлюоресценції

136. З метою встановлення токсигенності виділених від пацієнтів збудників дифтерії культури висіяли на чашку Петрі з поживним агаром по обидва боки від розташованої в центрі смужки фільтрувального паперу, який просякнутий протидифтерійною антитоксичною сироваткою. Після інкубіції посівів в агарі між окремими культурами і смужкою фільтрувального паперу виявлено смужкоподібні ділянки помутніння середовища. Яку імунологічну реакцію було виконано?

А. Реакцію аглютинації

В. Реакцію Кумбса

С. Реакцію преципітації в гелі

Д. Реакцію кільцепреципітації

Е. Реакцію опсонізації

137. Ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який зазнав великої дози опромінення, проведено трансплантацію кісткового мозку. Через якийсь час після проведеної операції у пацієнта діагностовано розвиток реакції трансплантат проти хазяїна. Які антигени стали пусковим механізмом виникнення цієї реакції?

А. Антигени системи HLа клітин організму ліквідатора

В. Антигени системи Rh еритроцитів ліквідатора

С. Антигени HВs, HВс., HВе

Д. Антигени системи АВо еритроцитів ліквідатора

Е. Антигени системи HLа клітин кісткового мозку донора

138. Частота виникнення певних захворювань у людини асоційована з наявністю певних антигенів гістосумісності. Вкажіть серед перерахованих антигенів ті, з якими найчастіше пов’язують схильність індивіда до певної хвороби?

А. Rh+

В. В. O

С. HLА.-В.

Д. HLА.-ДR А.

Е. HLА.-А.

139. В імунному захисті велике значення мають антитіла, які взаємодіють з антигенами, що проникли в організм. Вкажіть, яка ділянка молекули імуноглобуліну реагує з детермінантою антигена?

А. L – ланцюг

В. Шарнірна ділянка

С. H – ланцюг

Д. Стабільні ділянки H і L - ланцюгів

Е. Варіабельні ділянки H і L - ланцюгів

140. Для визначення токсигенності коринебактерій дифтерії на щільне живильне середовище поклали смужку фільтрувального паперу, просякнуту антитоксичною дифтерійною сироваткою, а поряд з нею підсіяли у вигляді бляшок культуру мікробів, що вивчається, і завідомо токсигенний штам. Якщо досліджувана культура мікробів продукує екзотоксин, то утворюються:

А. Лінії преципітації, що зливаються

В. Лінії преципітації, що перехрещуютьсяС. Зони дифузного помутніння

Д. Відсутність ліній преципітації

Е. Кільце преципітації

141. З яким класом імуноглобулінів пов'язаний розвиток атопічних алергічних реакцій?

А. Ig Е.

В. Ig G

С. Ig M

Д. Ig А

Е. Ig Д

142. На базарі громадянин А. продавав ковбасу під назвою „свиняча домашня”. У держсанінспекції виникла підозра що до фальсифікації ковбаси (підозра, що вона виготовлена з конини). Завдяки якій реакції імунітету можна ідентифікувати харчовий продукт?

А. Аглютинації

В. Преципітації

С. РЗК

Д. Імунофлюоресценції

Е. РНГА

143. Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. Через 4-5 днів шкірний лоскут прижився. Але на 8-му добу трансплантат набряк, змінився його колір і на 20 добу почав відторгатися. Які клітини приймають у цьому участь?

А. Еозинофіли

В. Еритроцити

С. Базофіли

Д. В-лімфоцити

Е. Т-лімфоцити

144. Пасивний специфічний трансплацентарний імунітет забезпечують:

А. Імуноглобуліни G

В. Імуноглобуліни А

С. Імуноглобуліни М

Д. Імуноглобуліни Д

Е. Імуноглобуліни Е

145. При попаданні чужорідного антигену в організм останній реагує синтезом антитіл. Який з перерахованих імуноглобулінів проникає через плаценту, зумовлюючи розвиток природнього пасивного імунітета у новонародженого?

А. Ig А.

В. Ig M

С. Ig Е.

Д. Ig Д

Е. Ig G

146. Відомо, що деякі імуноглобуліни здатні активувати комплемент. Виберіть із перерахованих ці класи імуноглобулінів:

А. Ig G, Ig M

В. Ig А, Ig G

С. Ig Д, Ig А

Д. Ig Е., Ig M

Е. Ig Е., Ig Д

147. В імунній відповіді організму значне місце належить продукції антитіл. Взаємодія яких клітин необхідно для їхнього синтезу:

А. Макрофаги, Т-ефектори, В-лімфоцити

В. Макрофаги, Т-помічники, В-лімфоцити

С. Дендритні клітини, Т-помічники, В-лімфоцити

Д. Антигенпрезентуючі клітини, Т-помічники, В-лімфоцити

Е. Клітини Лангерганса, Т-ефектори, В-лімфоцити

148. Винайдено новий синтетичний матеріал для протезування серцевих клапанів. Як визначити, чи не є цей матеріал антигенним?

А. Потрібно імунізувати лабораторних тварин

В. Поставити реакцію аглютинації

С. Поставити реакцію преципітації

Д. За допомогою реакції зв'язування комплементу

Е. Поставити реакцію нейтралізації

149. При дослідженні властивостей штаму кишкової палички з'ясувалося, що він не має Н-антигена. Який структурний компонент відсутній у клітин цього штаму?

А. Клітинна стінка

В. Капсула

С. Зовнішня мембрана

Д. Джгутики

Е. Мезосоми

150. Для доказу того, що плями на одязі підозрюваного в убивстві є плямами крові людини, ці плями екстрагували ізотонічним розчином і з отриманим екстрактом (як з невідомим антигеном) поставили реакцію преципітації. Що могли використовувати як антитіла?

А. Комплемент

В. Сироватку крові людини

С. Кінську сироватку крові

Д. Імуноглобулін людський нормальний

Е. Антивидову сироватку

151. Для лікування хронічного бронхіту дитині призначили змазування шкіри спиртовим розчином йоду (‘сітку йода’). Однак після дворазового її нанесення у дитини розвилася алергічна реакція на йод. Чим є йод у цьому випадку?

А. Гаптеном

В. Повноцінним антигеном

С. Збудником

Д. Антитілом

Е. Неспецифічним подразником

152. Жінка Д., 54 років звернулася до лікаря зі скаргами на непереносимість курячих яєць. Антигістаміні препарати, що призначив лікар, призвели до деякого поліпшення стану хворої. Які антитіла могли сприяти розвитку цієї реакції?

А. Ig А

В. Ig Е.

С. Ig Д

Д. Ig G

Е. Ig M

153. У лабораторію судово-медичної експертизи доставлено одяг громадянина В., який безвісно пропав напередодні. Одяг виявлено у сараї, на ньому є плями бурого кольору, які експерт визначив як сліди крові. Яку реакцію потрібно використовувати для вирішення питання, чи є ці бурі плями висохлою кров'ю людини?

А. Реакція кільцепреципітації

В. Реакція зв'язування комплементу

С. Реакція флокуляції

Д. Імуноферментний аналіз

Е. Реакція аглютинації

154. На одязі людини, яку звинувачують у вбивстві, виявлені плями крові. За допомогою якої реакції можна довести, що це кров людини?

А. За допомогою реакції аглютинації

В. За допомогою реакції імунофлюоресценції.

С. За допомогою реакції зв'язування комплементу

Д. За допомогою реакції преципітації

Е. За допомогою реакції нейтралізації

155. У лабораторії при експертизі шкір тварин була використана реакція термокільцепреципітації за Асколі. Під час обліку результатів через декілька хвилин після поєднання імунної сироватки та екстракту шкіри було відмічено утворення білуватого кільця. Про що свідчить даний результат?

А. Наявність антигенів збудника сибірки

В. Наявність токсину збудників анаеробної інфекції

С. Наявність збуднику бруцельозу

Д. Поверхневого антигену ешеріхій

Е. Антигену вірулентних сальмонел

156. Хворого доставлено в лікарню із попереднім діагнозом ‘ботулізм’. Яку серологічну реакцію слід застосувати для виявлення ботулінічного токсину у досліджуваному матеріалі?

А. Реакцію преципітації

В. Реакцію аглютинації

С. Реакцію зв'язування комплементу

Д. Реакцію нейтралізації

Е. Реакцію імунофлюоресценції

157. Місцевий імунітет визначається наявністю антитіл:

А. Ig А

В. Ig M

С. Ig Е.

Д. Ig Д

Е. Ig G

158. У бактеріологічній лабораторії проводилися дослідження м'ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А, В, Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку серологічну реакцію було використано?

А. Нейтралізації

В. Преципітації

С. Зв‘язування комплементу

Д. Опсоно-фагоцитарну

Е. Подвійної імунної дифузії

159. З метою перевірки тваринницької сировини (шкіри, шерсті) на наявність збудника сибірки, виявляють розчинний термостабільний антиген у водно-сольовому екстракті із сировини. Яку реакцію застосовують для цієї мети?

А. Аглютинаці

В. Преципітації в агарі

С. Кільцеприципітації

Д. Пасивної гемаглютинації

Е. Нейтралізації

160. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається реакція осадження з розчину антигену при впливі на нього імунної сироватки та електроліту?

А. Реакція преципітації

В. Реакція аглютинації

С. Реакція зв'язування комплементу

Д. Реакція гемадсорбції

Е. Реакція нейтралізації

161. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, заснована на взаємодії гомологічних антитіл і розчинних антигенів в агаровому середовищі?

А. Реакція преципітації в гелі

В. Реакція аглютинації

С. Реакція зв'язування комплементу

Д. Реакція кільцепреципітації

Е. Реакція нейтралізації

162. В імунній відповіді організму значне місце належить продукції антитіл. Які клітини є продуцентами антитіл?

А. Дендритні

В. Плазмоцити

С. Т – хелпери

Д. Макрофаги

Е. Мікрофаги

163. Для лабораторного підтвердження діагнозу гострої респіраторної вірусної інфекції у пацієнта лікар вирішив використовувати серологічний метод діагности. Як необхідно відібрати матеріал для даного методу діагностики у пацієнта?

А. На початку захворювання (якомога раніше) і через2-3 тижня

В. На початку захворювання, якомога раніше

С. В кінці захворювання, у період згасання клінічних симптомів

Д. На піці захворювання, у момент прояву всих клінічних симптомів

Е. У час максимальної температури

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...