Главная Обратная связь

Дисциплины:


Імунний статус людини і методи його оцінки. Природні та набуті імунодефіцитні стани207. У хворої з клінічними ознаками імунодефіциту з незміненою кількістю і функціональною активністю Т- і В-лімфоцитів при обстеженні виявлений дефект на молекулярному рівні, при якому порушена функція антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин є можливим?

А. 0-лімфоцити

В. Т-лімфоцити, В-лімфоцити

С. NK-клітини

Д. Фібробласти, Т-лімфоцити, В-лімфоцити

Е. Макрофаги, моноцити

208. У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення функції антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин є можливим?

А. Т-лімфоцити

В. Макрофаги, моноцити

С. В-лімфоцити

Д. Фібробласти

Е. 0-лімфоцити

209. У хворого з клінічними ознаками імунодефіциту проведені імунологічні дослідження. Виявлено значне зниження кількості клітин, що утворюють розетки з еритроцитами барана. Який висновок можна зробити на основі даних аналізу?

А. Зниження рівня Т-лімфоцитів

В. Зниження рівня В-лімфоцитів

С. Зниження рівня природних кілерів (NK-клітин)

Д. Зниження рівня системи комлементу

Е. Недостатність клітин-ефекторів гуморального імунітету

210. У хворої діагностовано атопічний дерматит. Роль алергена у данної хворої могли

відіграти:

А. Гаптен, напівгаптен

В. Антиген, гаптен

С. Будь яка неорганічна речовина

Д. Гаптен

Е. Антиген

211. У хворого діагностовано набутий дефект імунної системи – порушення активації системи комплементу за класичним типом на фоні достатнього вмісту компонентів системи. Запідозрено наявність дефекту антитілоутворення. Зменшення вмісту в організмі яких антитіл можна очікувати в першу чергу?

А. Ig M, IgG

В. Ig А

С. Ig Д

Д. Ig Е

Е. Ig M

212. У хворого Б., 10 років, діагностовано паразитарну інвазію. При імунологічному обстеженні виявлено порушення співвідношення окремих класів імуноглобулінів. Збільшення яких класів імуноглобулінів може бути домінуючим?

А. Ig G, Ig А.

В. Ig M, Ig G

С. Ig А., Ig Д

Д. Ig А., Ig M

Е. Ig Е., Ig M

213. У хворого з періодичними нападами ядухи, які виникають при вдиханні різних ароматичних речовин, що контактували з домашнім пилом та шерстю тварин, діагностовано атопічну бронхіальну астму. Виявлено збільшення Ig Е. Для якого типу реакцій це характерно:

А. Первинна імунна відповідь

В. Вторинна імунна відповідь

С. Алергічні реакції

Д. Реакції зв’язування комплементу

Е. Нейтралізація бактерій

214. Спадковий ангіоневротичний набряк як найважчий клінічний прояв порушення функції комплементу пов’язаний з недостатністю:

А. Компонента комплементу С3

В. Компонента комплементу С2

С. Компонента комплементу С4Д. Інгібітора С1

Е. Компонента комплементу С5

215. При імунологічному обстеженні хворого виявлена гіпогамаглобулінемія. Які з перерахованих клітин виробляють імуноглобуліни ?

А. СД8+клітини

В. СД4+клітини

С. Плазматичні

Д. NK-клітини

Е. Т-кілери

216. При обстеженні імунного статусу пацієнта виявлено значне зниження рівня клітин, що утворюють розетки з еритроцитами барана. Як оцінити результати дослідження?

А. Зниження рівня В-лімфоцитів

В. Зниження рівня Т-лімфоцитів

С. Пригнічення функцій кісткового мозку

Д. Тотальний дефект системи імунітету

Е. -------------

217. У зв’язку з підозрою на цитомегаловірусну інфекцію у новонародженого досліджено си

роватку крові і виявлено специфічні імуноглобуліни класу G. Такі ж антитіла виявлено у матері. Антитіл інших класів не виявлено ані у матері, ані у дитини. Як пояснити результати реакції?

А. Імунною відповіддю інфікованого плоду

В. Трансплацентарним інфікуванням плоду

С. Трансплацентарною передачею антитіл

Д. Зараженням під час пологів

Е. Дефектом В-системи імунітету новонародженого

218. У дитини віком 5 місяців, яка поступила до інфекційного відділення з приводу рецидивуючої вірусної респіраторної інфекції, лікар запідозрив, що причиною рецидивів вірусної інфекції є аплазія тимуса. Які порушення в імунній системі дитини можуть виявитися при цьому з найбільшою імовірністю?

А. Зниження гуморального імунітету

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...