Главная Обратная связь

Дисциплины:


Мікробіологічна діагностика холери475. У чоловіка 42 років спостерігаються клінічні ознаки холери. Бактеріоскопічне дослідження фекалій і серологічне дослідження сироватки підтверджують клінічний діагноз, тоді як неодноразові спроби виділити чисту культуру збудника на звичайних для холерного вібріона середовищах не вдаються. Яка найбільш ймовірна причина невдач?

А. На інструменті, що використовувався для відбору патологічного матеріалу, залишилися сліди дезінфікуючих речовин

В. Не були забезпечені анаеробні умови вирощування

С. Збудник є ауксотрофним мутантом

Д. Культура заражена вірулентним бактеріофагом

Е. Виділена культура тільки морфологічно подібна з холерним вібріоном

476. З випорожнень і блювотних мас від хворого з підозрою на холеру були виділені культури вібріонів. Проведення якої реакції дозволить визначити вид мікроба, що викликав це захворювання?

А. Аглютинації із сироватками, що містять О-антитіла

В. Аглютинації із сироватками, що містять Н-антитіла

С. Пасивної гемаглютинації із еритроцитарним антигенним діагностикумом

Д. Аглютинації Відаля

Е. Преципітації

477. У лабораторію особливо небезпечних інфекцій надійшли випорожнення хворого з діагнозом “холера”. Який метод мікробіологічної діагностики необхідно використовувати, щоб підтвердити або спростувати діагноз?

А. Бактеріологічний

В. Постановка РА з діагностичною сироваткою

С. Бактеріоскопічний

Д. Біологічний

Е. Постановка реакції імунофлюоресценції

478. В районі відзначений спалах холери. Необхідно встановити, який біовар холерного вібріону є збудником. Який з наведених нижче методів дослідження дасть найбільш надійний результат?

А. Біохімічна ідентифікація

В. Серологічена ідентифікація

С. Біопроба

Д. Поліміксинова проба

Е. Дослідження морфології

479. До інфекційного відділення поступила дитина 10 років, у якої сильна діарея та блювота, шкіра суха, ціаноз, затримка сечовиділення. До лабораторії відправлений патологічний матеріал - блювотні маси. Який найбільш ймовірний результат посіву патологічного матеріалу на живильні середовища?

А. Блакитні колонії на лужному агарі

В. Малинові колонії на середовищі Ендо

С. Незабарвлені колонії на середовищі Ендо

Д. Жовті колонії на ЖСА

Е. Великі слизуваті колонії на МПА

480. При первинному посіві води на 1% пептонну воду через 6 годин на поверхні середовища виявлений ріст - ніжна плівка. Для збудника якого захворювання характерні такі культуральні властивості?

А. Збудника холери

В. Збудника чуми

С. Збудника туберкульозу

Д. Збудника дизентерії

Е. Збудника псевдотуберкульозу

481. У мазку з випорожнень хворого виявлено грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості в першу чергу слід вивчити за допомогою мікроскопа для одержання додаткової інформації про виявлені мікроорганізми?А. Наявність цист

В. Наявність капсул

С. Наявність спор

Д. Рухливість

Е. Первинну флюоресценцію

482. З випорожнень хворого на гострий гастроентерит виділено чисту культуру рухливих дрібних, злегка вигнутих грамнегативних паличок, які протягом 6 годин дають ріст на лужній 1% пептонній воді у вигляді ніжної блакитнуватої плівки. Яким мікроорганізмам притамані такі озаки?

А. Вібріонам

В. Спірохетам

С. Клостридіям

Д. Бацилам

Е. Спірилам

483. На 1% лужній пептонній воді після посіву в неї досліджуваного матеріалу (випорожнень) після восьми годинної інкубації в термостаті при 37 С виявлений ріст у вигляді ніжної блакитнуватої плівки. Для збудника якого захворювання характерні такі культуральні властивості?

А. Холери

В. Чуми

С. Черевного тифу

Д. Паратифу А

Е. Дизентерії

484. З блювотних мас хворого виділені дуже рухливі злегка вигнуті Гр- палички, які дають позитивну реакцію з діагностичною сироваткою Інаба. Які симптоми найбільше ймовірно з'являться у хворого при відсутності лікування?

А. Зневоднення організму

В. Бактеріемія

С. Ендотоксичний шок

Д. Висип на шкірі

485. У патогенезі холери значну роль відіграють екзо- і ендотоксини, ферменти агресії. Основним синдромом цієї хвороби є дегідратація. Виберіть, який з перерахованих патогенетичних чинників є основною причиною зневоднювання.

А. Дефект фосфоліпідів мембран

В. Розщеплення нейрамінової кислоти

С. Деструкція гіалуронової кислоти

Д. Активація аденілатциклази

Е. Деструкція муцина

486. Хворий госпіталізований в інфекційне відділення з підозрою на холеру. Який основний метод дослідження необхідно використовувати для підтвердження діагнозу?

А. Імунологічний

В. Бактеріологічний

С. Біологічний

Д. Сірологічний

Е. Алергічний

487. У лабораторії особливо небезпечних інфекцій проводили мікроскопічні дослідження мазків, виготовлених із плівки, що виросла на 1 % пептонній воді через 6 годин культивування випорожнень, узятих від хворих з підозрою на холеру. На підставі яких морфологічних і тинкторіальних ознак можна зробити попередній висновок щодо наявності вібріонів у вирослій плівці?

А. Рухлива, грамнегативна вигнута паличка

В. Рухлива, грамваріабельна вигнута паличка

С. Рухлива, грампозитивна вигнута паличка

Д. Рухлива, грамнегативна пряма паличка з загостреними кінцями

Е. Рухлива, грампозитивна паличка, розташована парами

488. У хворих на холеру в патогенезі вирішальне значення належить холерогену, який зумовлює виділення значної кількості рідини з організму. Механізм дії холерогена полягає в тому, що він :

А. Блокує трансферазу – 2

В. Викликає пошкодження ентероцитів

С. Обумовлює гіперсекрецію солей

Д. Підвищує водно – сольовий баланс

Е. Активує аденілатциклазу

489. З випорожнень хворого з діагнозом гострий гастроентерит виділено чисту культуру грамнегативних, трохи вигнутих, рухливих паличок, які ферментували сахарозу і манозу до кислоти і аглютинувались О1 холерною сироваткою. На яких середовищах виділяли чисту культуру?

А. 1% лужна ПВ, середовище ТЦБС

В. Кров'яний м'ясо – пептонний агар, середовище Плоскірева

С. 1% лужна пептонна вода, середовище Ендо

Д. М'ясо-пептонний агар, МПБ

Е. Цукровий м'ясо-пептонний агар, лужний МПА

490. При мікроскопії мазка з плівки, яка з’явилась на пептонній воді через 6 годин після посіву фекалій і культивування в термостаті виявлені зігнуті у вигляді коми рухливі бактерії, Грам-негативні, спор і капсул не утворюють. Які це мікроорганізми?

А. Спірохети

В. Вібріони

С. Клостридії

Д. Коринебактерії

Е. Спірили

491. В лабораторію особливо небезпечних інфекцій доставлено матеріал хворого С. з підозрою на холеру. Який метод експрес-діагностики може підтвердити цей діагноз?

А. РІФ

В. PСК

С. РА

Д. РП

Е. РГА

492. В інфекційне відділення госпіталізовано хвору, у якої спостерігали багаторазовий пронос, блювоту. Випорожнення мають вигляд рисового відвару. Температура тіла знижена, мають місце порушення серцевої діяльності. Шкіра синюшна, зморшкувата. Який фактор патогенності збудника є провідним у розвитку цих порушень?

А. Ендотоксини

В. Ентеротоксини

С. Інвазивність

Д. Агресини

Е. Гемолізини

493. Санепідемстанція міста С. здійснює контроль з метою можливого виявлення Vibrio cholerae у морській воді. Яка епідоміологічна особливість холери при цьому враховується?

А. Ймовірність виникнення госпітальної інфекції

В. Зоонозність

С. Сапронозність

Д. Ймовірність виникнення ятрогенної інфекції

Е. Трансмісивна передача

494. При мікроскопічному дослідженні випорожнень від хворого з діареєю виявлено мікроорганізми, що мають вигляд зігнутих паличок і розташовані подібно до зграйок риб. Які мікроби виявлено?

А. Вібріони

В. Бактерії

С. Бацили

Д. Спірили

Е. Актиноміцети

495. В лабораторії особливо небезпечних інфекцій проводять дослідження чистої культури

холерних вібріонів, виділеної від носія К., 31 року. Яка властивість збудника холери може бути визначена у нефіксованому препараті?

А. Монотрихіальна рухливість

В. Перитрихіальна рухливість

С. Тинкториальні властивості

Д. Капсулоутворення

Е. Взаємне розташування бактерій

496. Для оцінки якості морської води поставлено реакцію наростання титру бактеріофагу зі

стандартними холерними бактеріофагами. Реакція виявилась позитивною. Такий результат є свідченням:

А. Присутності в пробах БГКП

В. Відсутності в пробах збудників холери

С. Присутності в пробах органічних решток

Д. Відсутності органічного забруднення води

Е. Присутності в пробах збудників холери

497. З фекалій хворого на кишкове інфекційне захворювання було виділено чисту культуру вібріонів. До якої групи бактерій слід віднести ці мікроорганізми за морфологічними ознаками?

А. Звивисті

В. Клостридії

С. Коки

Д. Бактерії

Е. Бацили

498. Визначення сероваріанту холерного вібріона дозволяє ідентифікувати виділений

штам та відслідковувати епідемічну ситуацію. Як це проводиться?

А. За чутливістю до поліміксину

В. За Мурерджі

С. За Хейбергом

Д. РА з О-специфічною і типоспецифічними сироватками

Е. За аглютинацією курячих еритроцитів

499. З блювотних мас хворого виділено рухливі, злегка зігнуті грамнегативні палички,

які були ідентифіковані як холерні вібріони. Який тест допоможе

віддиференціювати класичний варіант холерного вібріону від біовару Ель-тор?

А. Ріст на агарі з поліміксином

В. Аглютинація О-1 холерною сироваткою

С. Ферментація лактози

Д. Ріст на 1% лужному агарі

Е. Вигляд «табунців риб» при мікроскопії

500. У 18-річної дівчини в сільському районі Індії розвинувся профузний пронос з

втратою рідини до 8 літрів на добу. Який з приведених нижче мікроорганізмів може бути збудником захворювання?

А. Vibrio cholerae

В. Саmpylobacter jejuni

С. Ентеропатогенна Еsсhеriсhiа сoli

Д. Sаlmonеllа typhi

Е. Shigеllа dysenteriae

501. З блювотних мас хворого на гострий гастроентерит виділені Гр- дуже рухливі мікроорганізми у вигляді злегка зігнутих паличок. Які дослідження дозволять з‘ясувати, чи є виділений мікроорганізм холерним вібріоном?

А. Визначення чутливості до антибіотиків

В. Виявлення ферментів патогенності

С. Визначення токсигенності у реакції преципітації

Д. Вивчення антигенних та біохімічних властивостей

Е. Зараження лабораторних тварин

502. На чому заснованi прискоренi методи дiагностики холери, що дозволяють встановити точний лабораторний дiагноз?

А. Бiологiчних особливостях холерного вiбрiона

В. Захисту вiбрiонiв, що мiстяться в дослiджуваному матерiалi

С. Наявностi декiлькох сероварiв

Д. Невибагливостi до живильних середовищ

Е. На культуральних властивостях

 

Ентеробактерії

503. Після дослідження біоптата, який взято від хворого при езофагогастродуоденоскопії, був поставлений бактеріологічний діагноз: хелікобактеріоз. Яка із особливостей бактерій, виділених від цього хворого, була обов'язково врахована при культивуванні?

А. Відсутність спор і капсул

В. Наявність ферменту уреази

С. Колонізація клітин гастрального типу

Д. Мікроаерофільність

Е. Наявність шести полярних джгутиків

504. Хворий С., 28 років, госпіталізований із симптомами помірної інтоксикації та діареєю, у випорожненнях помітні домішки крові. Під час бактеріологічного дослідження фекалій виявлені звивисті грамнегативні бактерії — мікроаерофіли, каталазопозитивні, уреазопозитивні, спор і капсул не утворюють, рухливі. Назвіть бактерії, для яких характерні перелічені ознаки.

А. Ргоtеus mirabilis

В. Еsсhеriсhiа сoli

С. Haemophilus influenzae

Д. Неlісоbасtеr pylori

Е. Sаlmonеllа typhi

505. Хворому запропонували провести бактеріологічне дослідження для встановлення етіології виразки шлунка. Які мікроорганізми сподіваються знайти?

А. Сальмонели

В. Лістерії

С. Лептоспіри

Д. Шигели

Е. Хелікобактер

506. У хворого на виразкову хворобу шлунка при проведенні фіброгастроскопії взяли біоптат слизової оболонки в ділянці виразки. З біоптата приготували мазок-відбиток, забарвили за методом Грама; із залишком біоптата провели пробу на уреазну активність. Під час мікроскопії препарату виявлені грамнегативні звивисті мікроорганізми; тест на уреазну активність — позитивний. Які бактерії були виявлені?

А. Саmpylobacter jejuni

В. Spirilla minor

С. Shigеllа flexneri

Д. Тгероnеmа pallidum

Е. Неlісоbасtеr pylori

507. Госпіталізовано хворого з приводу гострого коліту із симптомами помірної інтоксикації, діареї, у випорожненнях домішки крові. При бактеріологічному дослідженні виявлені мікроорганізми з такими властивостями: звивисті, грамнегативні бактерії, при з'єднанні двох клітин нагадують крила чайки, спор і капсул не утворюють, рухливі, мікроаерофіли, каталазопозитивні, уреазопозитивні. Назвіть бактерії, для яких характерні перераховані вище ознаки?

А. Еsсhеriіhiа сoli

В. Неlісоbасtеr pylori

С. Haemophilus influenzae

Д. Ргоtеus mirabilis

Е. Sаlmonеllа typhi

508. При дослідженні підозрілих харчових продуктів були виявлені рухливі, грамнегативні палички, що після 18-годинного культивування на МПА виявили повзучий ріст бактерій у вигляді вуалеподібного нальоту. Ізоляти не ферментували лактозу, маніт, ферментували глюкозу, мальтозу і сахарозу до кислоти і газу, виділяли сірководень і індол. Бактеріологічне дослідження показало, що виділені бактерії відносяться до представників роду:

А. Proteus

В. Еsсhеriсhiа

С. Psеudomonas

Д. Sаlmonеllа

Е. Shigеllа

509. Серед групи туристів (27 чоловік), які споживали воду із ставка, через два дні у 7 осіб з'явилися симптоми гострої діареї. Для встановлення етіології даного захворювання в бактеріологічну лабораторію направили досліджуваний матеріал. Який досліджуваний матеріал був використаний для діагностики захворювання?

А. Харчові продукти

В. Кров хворих

Д. Воду, випорожнення хворих

С. Сечу

Е. Мокротиння

510. У 45-річного чоловіка рентгенологічно діагностована виразка шлунку. На яке живильне середовище потрібно посіяти матеріал біопсії з області виразки для бактеріологічного підтвердження діагнозу?

А. Середовище для виявлення уреази

В. Кров'яний агар

С. Середовище Ендо

Д. Середовище Плоскірєва

Е. Мясо-пептонний агар

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...