Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ледебурит деген не?<variant> аустенит пен цементиттің механикалық қоспасы

<variant> фсррит пен цементиттің механикалық қоспасы

<variant> көміртегінің альфа темірдегі ену қатты ерітіндісі

<variant> темір карбиді

<variant> феррит пен аустениттің механикалық қоспасы

<question>

Цементит деген не?

<variant> темір мен көміртегінің химиялық қосылысы

<variant> көміртегінің бета-темірдегі қатты ерітіндісі

<variant> көміртегінің альфа-темірдегі қатты ерітіндісі

<variant> көміртегінің ферриттегі қатты ерітіндісі

<variant> көміртегінің аустениттегі катты ерітіндісі

<question>

Андай цементит бірінші текті деп аталады?

<variant> сүйықтан бөлініп шыққан

<variant> ферриттен бөлінген

<variant> перлиттен бөлінген

<variant> қорытпа кристалданғанда пайда болған

<variant> аустениттен бөлінген

<question>

Андай цементит екінші текті деп аталады?

<variant> аустениттен бөлінген

<variant> ферриттен бөлінген

<variant> перлиттен бөлінген

<variant> қорытпа кристалданғанда пайда болған

<variant> сүйықтан бөлініп шыққан

<question>

Рамында көміртегінің шамасы 0,02% аз болатын темір мен көміртегінің корытпасы калай аталады?

 

<variant> техникалық темір

<variant> аз көміртекті болат

<variant> магнитті болат

<variant> орташа көміртекті болат

<variant> химиялық таза темір

<question>

Рамында 0,023%...2,14% көміртегі бар темір мен көміртегінің корытпасы калай аталады?

<variant> болат

<variant> техникалық темір

<variant> шойын

<variant> ферроқорытпа

<variant> таза темір

<question>

Рамында көміртегінің шамасы 2,14% жоғары болатын темір мен көміртегінің корытпасы қалай аталады?

<variant> шойын

<variant> техникалық темір

<variant> болат

<variant> ферроқорытпа

<variant> таза темір

<question>

Рамында көміртегінің шамасы 0,8% кем болатын болат калай аталады?

 

<variant> эвтектоидқа дейінгі<variant> эвтектоидтық

<variant> эвтектикалық

<variant> эвтектикаға дсйінгі

<variant> Е) эвтсктикадан кейінгі

<question>

Рамында көміртегінің шамасы 0,8% болатын болат калай аталады?

<variant> эвтектоидтық

<variant> эвтектоидқа дейінгі

<variant> эвтектикалық

<variant> эвтектикага дейінгі

<variant> эвтектикадан кейінгі

<question>

Андай шойын эвтектикадан кейінгі шойын деп аталады?

<variant> құрамында 4,3 жоғары коміртегі бар

<variant> құрамында 2,14....4,2% көміргегі бар

<variant> құрамында 4,3% көміртегі бар

<variant> құрамында 2,14% көміртегі бар

<variant> құрамында 2,14 % кем көміртегі бар

<question>

Аустенит күйіне дейін кыздырылган эвтектоидтык болатты өте баяу суытканда кандай күрылым түзіледі?

<variant> перлит

<variant> цементит

<variant> ледебурит

<variant> феррит

<variant> сорбит

<question>

Болаттың құрамындагы көміртегінің шамасы өскенде, оныңнластикалык қасиеті калай өзгереді?

<variant> төмендейді

<variant> жоғарылайды

<variant> өзгермейді

<variant> жоғарылап, сосын төмендейді

<variant> төмендеп, сосын жоғарылайды

<question>

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...