Главная Обратная связь

Дисциплины:


Аталынған бөлшектердің қайсысы қозғалмалыға жатады?ААААА

Айналымнан шыққан газ құрамындағы улағыш компоненттер:

A)* СО, СН, NO және альдегидтер

Алғашқы жұмысқа қабілетті моторды кім қашан жасады?

A)* 1860ж. Ж. Ленуар

Айналдырғыш момент қандай күштің әсерінен пайда болады?

A)* тангенстік (жанама) күштің

Айналдырғыш моменттің астамдық (бейімделу) коэффициентін қалай анықтайды?

A)* айналдырғыш моменттің максимум шамасының лайықталған (номинал)

Айналым жиілігі жоғары болғанда:

A)* механикалық шығын ұлғайып, толымдылық коэффициенті азаяды

Айналымнан шыққан газдың негізгі бөлігі:

A)* азот

Айналым жиілігінің өсуі жану процесіне қалай әсер етеді?

A)* ауанаң құйындауына байланысты жану сапасын жақсартады

Ауамен салқындатылатын мотор цилиндрі мен цилиндр төбесінің қатпар-қатпар болуы не үшін қажет?

A)* аталған тетіктерді қажетті деңгейде салқындату үшін

Автомобильдерде пайдаланылатын қозғалтқыштардың негізгісін көрсетіңіз.

B) поршеньді іштен жанатын қозғалтқышы;

Автомобильдерде қолданылатын дизельді қозғалтқыштарда қысу дәрежесінің (ε) шамасы қандай болады?

E) ε=16÷18.

Автомобильде қолданылатын карбюраторлы қозғалтқыштарда қысу дәрежесінің (ε) шамасы қандай болады?

C) ε=5,5÷9;

Авогадро заңының (р=const, Т=const) теңдеуін көрсетіңіз.

C) ;

Адиабаттық ұлғаю барысы кезінде газ қысымы қандай заңдылыққа бағынады?

A)

Айнала қозғалатын массалардың инерция күштері қалай анықталады?

D)

Атқаратын қызметіне қарай қозғалтқыштардың қандай түрлері болады?

C) тұрақты орналасқан және көліктік;

Аталынған бөлшектердің қайсысы қозғалмалыға жатады?

B) поршень;

Аталынған бөлшектердің қайсысы қозғалмалыға жатады?

C) шатун;

Аталынған бөлшектердің қайсысы қозғалмалыға жатады?D) иінді білік;

Аталынған бөлшектердің қайсысы қозғалмалыға жатады?

E) олардың бәрі де қозғалмалы бөлшектер.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...