Главная Обратная связь

Дисциплины:


Аталынған бөлшектердің қайсысы қозғалмайтындарға жатады?A) цилиндр;

Аталынған бөлшектердің қайсысы қозғалмайтындарға жатады?

B) цилиндрдің бастиегі;

Аталынған бөлшектердің қайсысы қозғалмайтындарға жатады?

C) картер;

Аталынған бөлшектердің қайсысы қозғалмайтындарға жатады?

D) поддон;

Аталынған бөлшектердің қайсысы қозғалмайтындарға жатады?

E) олардың бәрі де қозғалмалы бөлшектер.

Артықтық қысым деп қандай қысымды айтады?

C) Абсолюттік қысымның атмосфералық қысымнан айырмасы;

Аралас термодинамикалық барысты қалай атайды?

E) политропалы.

Аталынған бөлшектердің біреуі қосиінді-бұлғақты механизмге жатпайды, соны көрсет.

B) күйенте;

Аталынған бөлшектердің біреуі газ тарату механизміне жатпайды, соны көрсет.

C) поршень;

Аталынған бөлшектердің біреуі суыту жүесіне жатпайды, соны көрсет.

D) генератор;

Аталынған бөлшектердің біреуі майлау жүйесіне жатпайды, соны көрсет.

E) термостат.

Аталынған бөлшектердің біреуі іске қосу жүесіне жатпайды, соны көрсет.

A) генератор;

Ауаның қажетті теориялық мөлшері деп нені атайды?

B) Жанар майдың бір мөлшері толық жануы үшін қажетті ауа мөлшері;

Ауаның артықтық коэффициенті деп нені атайды?

C) Жануға қатысқан ауаның мөлшері мен қажетті ауа мөлшерінің ара қатынасын;

Ауаны сипаттайтын газ тұрақтысы нешеге тең болады?

C) R=287;

Ашылған клапанды қайта орнына келтіру қызметін не атқарады?

D) Серіппелер;

 

ББББББ

Бензин моторындағы сығымдау дәрежесінің өзгеру ауқымы – ...

A)* 8-11

Бензин моторының дизельден артықшылығы?

A)* аталғанның бәрі

Бензин моторының қуатын өзгертудің басты тәсілі:

A)* цилиндрге түсетін жанғыш қосынды мөлшерін өзгерту

Бензиннің төменгі жану қызуы қандай?

A)* 44 МДж/кг

Бензин моторының лайықталған (номинал) айналым жылдамдығы сыртқы жылдамдық сипаттамасы бойынша...A)* тиімді қуаттың максимум шамасына сәйкес анықталады

Бензин моторының сығымдау дәрежесін шектеуші фактор?

A)* аталғанның бәрі

Бензин моторында толымдылық коэффициентінің айтарлықтай өзгеруі кандай жағдайда орын алады?

A)* күшсалмақ режимі өзгергенде

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...