Главная Обратная связь

Дисциплины:


Бұлғақ бойымен бағытталған күштің радиалдық бөлігінің мәндері қай формуламен анықталады?D)

Бір цилиндрдің жұмыс көлемі Vh мен қозғалтқыштың литрлігі Vл-дің арасындағы қатынасты көрсетіңіз.

B)

ГГГГГ

Газ алмастыру фазалары бойынша нені анықтауға болады?

A)* аталғанның бәрін

Газ алмастыру фазалары дегеніміз не?

A)* енгізу және аластау қақпақшаларының ИБА бұрышының градусымен өлшенген ашылу мерзімі

Газ қалыпты отынның негізгі артықшылығы –...

A)* аталғанның бәрі

Газдағы NO мөлшеріне әсер ететін факторлар?

A)* бос оттегі жеткілікті жағдайда газ температурасын ұлғайтатын барлық факторлар

Газтурбиналық мотордың негізгі кемшілігі?

A)* қызу кернеуінің жоғары болуы

Газ тарату механизмі қандай қызмет атқарады?

B) клапандардың уақытылы ашылып жабылуын қамтамасыз етеді;

Газ тарату механизмінің тербелмелі қозғалыс жасайтын бөлшегін атаңыз?

B) Күйенте;

Газ тарату механизмнің ілгері-кейінді қозғалыс жасайтын бөлшегін атаңыз?

C) Штанга;

Газ қысымының күші қалай анықталады?

B)

Газдың абсолют температурасын немен өлшейді?

B) Кельвин шкаласы бойынша;

Газдың нақтылы молекулярлық өзгеріс коэффициенті (µ) анықталатын теңдеуді көрсетіңіз.

A) ;

Газдың химиялы молярлық өзгеріс коэффициентін анықтайтын теңдеуін көрсетіңіз.

B) ;

Газдың меншікті көлемі мен тығыздығының арасындағы байланысты көрсетіңіз.

A)

Газдардың моль саны қалай анықталады?

A) М=G/m;

Газтурбиналы қозғалтқышта турбинаны қозғалысқа келтіретін не?

B)Жану өнімінің ағыны;

Газтурбиналы қозғалтқышта сығымдағышты қозғалысқа келтіретін не?

A) Поршень бұлғақ арқылы;

Геометриялық қысу дәрежесін анықтау формуласын көрсетіңіз.

A) ;

Гей-Люссактың заңының (р=const) теңдеуін көрсетіңіз.

B) ;

ДДДДДД

Дизельдің тиімді ПӘК-нің өзгеру ауқымы:A)* 0,35 - 0,42

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...