Главная Обратная связь

Дисциплины:


Жану процесінде жұмыстық заттың ішкі энергиясы қалай өзгереді?A)* артады

Жылуды пайдалану коэффициенті қандай шығындарды ескереді?

A)* отынның жануы кезінде болатын жылу шығынын

Жұмыс циклінің тиімділігі тұрғысынан ең жоғары жану қысымы қай кезге сәйкес болуы қажет?

A)*ЖМН–ден 10-20 градус (ИБА бұрышы) кейін

Жылу моторына жатпайтын энергетикалық қондырғы –...

A)* жел моторы

Жұмыстық қосындының қызудан тұтануына не себеп?

A)* откамерадағы қатты қызған тетіктер

Жанатын қоспа жасау тәсілі бойынша қозғалтқыштардың қандай түрлері бар? Толық жауап беріңіз.

A) сырттан қоспа жасайтын, іште қоспа жасайтын;

Жанар май сүзгілерінің атқаратын қызметі қандай?

D) Жанармайды тазартады;

Жаңа зарядтың мөлшерін анықтау формуласын көрсетіңіз.

C) ;

Жоғалтылған көлемінің үлесі деп нені айтады

B) Жоғалтылған көлемнің жұмыс көлемге қатынасын;

Жоғалтылған көлемнің үлесі (φж) қандай аралықта болады?

B) φж=,1÷,28;

Жұмыс циклының қайсы барысы тактіге жатпайды?

C) жану;

Жұмыс қоспасы деген не?

D) Жанар майдың, ауаның және қалдық газдың қоспасы;

Жылу алатын отын түріне қарай қозғалтқыштардың қандай түрлері бар?

E) сұйық жанар маймен, жанатын газбен, аралас отынмен және көп түрлі отынмен жұмыс істейтін қозғалтқыштар.

Жылу алмасу болмайтын термодинамикалық барысты қалай атайды?

D) адиабатты;

Жылу бөліну коэффициенті ( ) дегеніміз не?

A) Жанар майдың толық жанбауын есепке алатын коэффициент;

 

ИИИИИ

Иінді-ырғалмалы механизмнің қызметі:

A)* аталғанның бәрі

Индикаторлық қуат дегеніміз не?

A)* газдың цилиндр ішіндегі қуаты

Индикаторлық ПӘК қандай шығындарды ескереді?

A)* нақты цикл процестеріне тән шығындарды

Иінді-ырғалмалы механизмді (КШМ) кинематикалық есептеудің басты мақсаты?

A)* ИБА бұрышына сәйкес піспектің жылжуын, жылдамдығын және үдеуін анықтауИінді-ырғалмалы механизмді (КШМ) динамикалық есептеудің басты мақсаты?

A)* механизмдегі күштерді, моменттерді және тетіктерге түсетін күшсалмақты анықтау

Индикаторлық және тиімділік көрсеткіштерінің айырмашылығы...

A)* мотордың механикалық шығынына байланысты

Иінді білікке ырғалма арқылы берілетін күш – ...

A)* газ қысымының күші мен инерциялық күштің жиынтығы

Иінді біліктің өзек тұтқасында (коренная шейка) пайда болатын негізгі кернеу түрі?

A)* тек бұралу кернеуі

Иінді біліктің иін тұтқасында (шатунная шейка) пайда болатын негізгі кернеу түрі?

A)* майысу және бұралу кернеуі

Иінді-ырғалмалы механизм тетіктерінің беріктік қорының өзгеру ауқымы:

A)* 2–5

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...